Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Waldemar Miśko Przewodniczący Zarządu ZMiGDP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Waldemar Miśko Przewodniczący Zarządu ZMiGDP"— Zapis prezentacji:

1 Waldemar Miśko Przewodniczący Zarządu ZMiGDP
Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży Waldemar Miśko Przewodniczący Zarządu ZMiGDP

2 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży Projekt złożony został 17 czerwca 2013r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w odpowiedzi na konkurs Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009 – 2014 Komitet ds. Wyboru Projektów działający przy Ministerstwie Środowiska w dniu 25 marca 2014 r. zatwierdził listę rankingową. Projekt Związku znalazł się na 12 miejscu. 10 pierwszych projektów wyczerpało dostępną alokację. 3 lutego br. otrzymaliśmy informację o zwiększeniu alokacji w konkursie i przyznaniu wnioskowanego dofinansowania.

3 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży Działania w ramach projektu: Utworzenie Izb Bioróżnorodności w 22 szkołach podstawowych na terenie gmin należących do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na wzór Izby utworzonej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Izby wyposażone będą w dębowe meble edukacyjne, tablice gatunkowe, gry edukacyjne, tropy zwierząt, mapy obszarów chronionych NATURA 2000, leśne koło fortuny, zestawy interaktywne, okazy gatunków chronionych wykonanych z drewna, gipsu lub innego tworzywa, laptop, tablicę interaktywną i rzutnik. Koszt utworzenia jednej Izby został oszacowany na zł brutto. Zgodnie z założeniami projektu, Izby Bioróżnorodności zostaną zlokalizowane w szkołach aktywnie uczestniczących na polu edukacji ekologicznej.

4 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży Izba Bioróżnorodności w OEE Lipie

5 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży Izba Bioróżnorodności w OEE Lipie

6 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży Izba Bioróżnorodności w OEE Lipie

7 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży Izba Bioróżnorodności w OEE Lipie

8 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży Izba Bioróżnorodności w OEE Lipie

9 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży Izba Bioróżnorodności w OEE Lipie

10 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży Izba Bioróżnorodności w OEE Lipie

11 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży Izba Bioróżnorodności w OEE Lipie

12 Działania w ramach projektu c. d. : 2
Działania w ramach projektu c.d.: 2. Organizacja dniowych warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży z zakresu bioróżnorodności, zmian klimatu i znaczenia ekosystemów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym zorganizowanych zostanie 75 warsztatów jednodniowych. Warsztaty skierowane będą do wszystkich szkół z terenu woj. zachodniopomorskiego.

13 W ramach warsztatów 2-dniowych zaplanowane zostały m.in. wycieczka do parku wodnego w Świdwinie oraz do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy. Warsztaty będą nieodpłatne. Szkoła będzie musiała jedynie pokryć koszty dojazdu dzieci do Ośrodka w Lipiu oraz koszty ubezpieczenia uczestników warsztatów.

14 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży Działania w ramach projektu c.d.: 3. Przeprowadzenie konkursu fotograficznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „Bioróżnorodność wokół nas” w 3 kategoriach wiekowych. Nagrodami w konkursie będą: - za zajęcie I miejsca – aparat fotograficzny - za zajęcie II miejsca – konsola PSP - za zajęcie III miejsca – mikroskop - za zajęcie IV miejsca - odtwarzacz MP4 przyznanych zostanie także 6 wyróżnień – pamięć przenośna USB. Najlepsze prace zamieszczone zostaną w albumie, który wydany zostanie w nakładzie egzemplarzy.

15 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży Działania w ramach projektu c.d.: 4. Przeprowadzenie konkursu dla nauczycieli na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu bioróżnorodności. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody: za zajęcie I miejsca – laptop, za zajęcie II miejsca – tablet, za zajęcie III miejsca – aparat fotograficzny, za zajęcie IV miejsca – mikroskop 6 wyróżnień – podwójne bilety do Ogrodów „Hortulus” w Dobrzycy. Najlepsze scenariusze zamieszczone zostaną w podręczniku dobrych praktyk, który wydany zostanie w nakładzie szt.

16 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży Działania w ramach projektu c.d.: 5. Opracowanie mobilnej aplikacji internetowej jako element innowacyjny projektu. Aplikacja mobilna będzie dostępna na urządzeniach mobilnych typu telefon komórkowy, smartfone, tablet.  Aplikacja będzie zawierała: - Przewodnik po gatunkach roślin i zwierząt występujących na obszarze Dorzecza Parsęty. - Interaktywne Dorzecze Parsęty – w postaci m.in. gier planszowych, ankiet, quizów.

17 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży Harmonogram realizacji projektu: luty 2015 – kwiecień 2016 Całkowity koszt projektu: ,00 zł Poziom dofinansowania z EOG 85% wydatków kwalifikowanych: ,50 zł Wysokość wnioskowanej dotacji ze środków WFOŚiGW (14 % wydatków kwalifikowanych): ,40 zł Wysokość wkładu własnego ZMiGDP: (1% wkładu wydatków kwalifikowanych + wydatki niekwalifikowane): ,00 zł

18 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży Harmonogram realizacji projektu: luty 2015 – kwiecień 2016 Całkowity koszt projektu: ,00 zł Poziom dofinansowania z EOG 85% wydatków kwalifikowanych: ,50 zł Wysokość wnioskowanej dotacji ze środków WFOŚiGW (14 % wydatków kwalifikowanych): ,40 zł Wysokość wkładu własnego ZMiGDP: (1% wkładu wydatków kwalifikowanych + wydatki niekwalifikowane): ,00 zł

19 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży Na sfinansowanie wkładu własnego, Związek złożył wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości ,40 zł. 1% wartości projektu musi zostać pokryty ze środków własnych ZMiGDP, które pochodziły będą z wpłat gmin uczestniczących w projekcie. Przy założeniu, że wszystkie 22 gminy będą uczestniczyły w projekcie, wysokość wpłat na wkład własny do projektu będzie wynosiła zł zł na ewentualne koszty niekwalifikowane = 2.500,00 zł/na gminę.

20 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży W dniu jutrzejszym do urzędów gmin skierowane zostaną pisma z prośbą o przesłanie podpisanej przez gminę deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz wskazanie szkoły, w której ma zostać zlokalizowana Izba Bioróżnorodności wraz z krótkim uzasadnieniem (szkoła aktywna na polu edukacji ekologicznej). Do końca marca przedstawiciele firmy Puls-Art z Połczyna-Zdroju skontaktują się z dyrektorami wskazanych szkół w celu dokonania wizji lokalnej i sporządzenia projektu aranżacji pomieszczenia. W kwietniu planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie adaptacji pomieszczeń (uzupełnienie ubytków, malowanie) oraz dostawę wyposażenia Izby. Warsztaty rozpoczną się: w marcu – jednodniowe oraz w kwietniu – dwudniowe. W kwietniu ogłoszony zostanie konkurs dla dzieci, natomiast we wrześniu konkurs dla nauczycieli.

21 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży Ze względu na fakt, że realizacja projektu skrócona została do 15 miesięcy (zamiast planowanych 28 miesięcy) oraz nieodwołalny termin zakończenia realizacji projektu (30 kwietnia 2016r.) oraz dużą zaplanowaną liczbę warsztatów (150 dwudniowych i 75 jednodniowych), warsztaty odbywały się będą również w soboty oraz przez cały okres wakacji 2015 oraz ferie zimowe W związku z powyższym, prosimy o przekazanie informacji o organizowanych warsztatach również do ośrodków pomocy społecznej. Program warsztatów, karty zgłoszenia, projekt porozumienia pomiędzy Szkołą a ZMiGDP zostaną zamieszczone na stronie Związku (www.parseta.org.pl) do końca marca br.

22 Dziękuję za uwagę! Osoby do kontaktu: - Agnieszka Pyrzyńska-Gorzkiewicz (Koordynator Projektu): - Iwona Czerniec (Dyrektor Biura ZMiGDP):


Pobierz ppt "Waldemar Miśko Przewodniczący Zarządu ZMiGDP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google