Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Szkolenie szyte na miarę” przygotowanie programu kształcenia pracowników we współpracy z przedsiębiorstwem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Szkolenie szyte na miarę” przygotowanie programu kształcenia pracowników we współpracy z przedsiębiorstwem."— Zapis prezentacji:

1 „Szkolenie szyte na miarę” przygotowanie programu kształcenia pracowników we współpracy z przedsiębiorstwem

2 2 Szkolenia za unijne pieniądze Zawsze jest wybór: -można śledzić jakie szkolenia pojawiają się na rynku i brać w nich udział -można przygotować swój własny projekt szkoleniowy

3 3 Niezależnie od wybranego modelu ….. …… Współpracy z firmą szkoleniową  Firma szkoleniowa przygotowuje wniosek aplikacyjny i prowadzi projekt – jest projektodawcą i Liderem  Projekt składa i prowadzi sam Beneficjent - Firma a firma szkoleniowa tylko przygotowuje wniosek aplikacyjny  Konsorcjum Beneficjenta i Firmy szkoleniowej – Firma szkoleniowa przygotowuje wniosek, projekt powadzony jest wspólnie …… Pamiętać należy, że … środki z UE na szkolenia to nie sposób na redukcję kosztów ale bardziej kompleksowa, o szerszym zasięgu i zrealizowana w krótszym czasie wieloletnia strategia rozwoju przedsiębiorstwa i kadry niż bez wsparcia z UE

4 4 Na firmę trzeba spojrzeć kompleksowo … Strategie rozwoju Systemy informacyjne OTOCZENIE, PRACOWNICY I TECHNOLOGIE Moja firma MOJA DUMA Dostawcy Pracownicy Technologia Odbiorcy Kooperanci

5 5 Najpierw sama firma musi odpowiedzieć sobie na te pytania ….  Jakie są plany rozwoju firmy: –ekspansja na inne rynki, rozbudowa sieci, –zmiana produktowa, –innowacyjne przedsięwzięcia, –plany zatrudnieniowe.  Jakie kwestie i problemy może nam pomóc rozwiązać projekt szkoleniowy: –krótkoterminowe i długotrwałe efekty finansowe i osobowe  Czy bez dodatkowych środków można zrealizować te plany, biorąc pod uwagę: –czas i potrzeby, –zasoby finansowe, –działania konkurencji, –otoczenie rynkowe.  Jakie są rzeczywiste potrzeby szkoleniowe w kontekście rozwoju firmy: –badanie potrzeb szkoleniowych, –dotychczasowe formy kształcenia, –strategia rozwoju zasobów ludzkich.

6 6 Jeżeli bez środków UE się nie da …. I krok  Wybór firmy szkoleniowej –doświadczenie i referencje z realizacji projektów UE, –zakres tematyczny prowadzonych szkoleń, –potencjał organizacyjny i finansowy w odniesieniu do planów, –dotychczasowi partnerzy szkoleniowi.  Wybór modelu współpracy: –analiza własnych zasobów i możliwości, –zakres współpracy – dokładny podział zadań.  Weryfikacja posiadanych dokumentów strategicznych stanowiących uzasadnienie wniosku: –strategia firmy, –strategia rozwoju zasobów ludzkich, –badania potrzeb szkoleniowych.  Co dodatkowo chcemy osiągnąć poprzez projekt: –integracja załogi, –promocja pracodawcy, –wspólne wprowadzenie zmian w przedsiębiorstwie.

7 7 Zaczynamy przygotowanie projektu …. II krok i pierwsze założenia  Zestaw podstawowych pytań: –ilu pracowników będzie objętych projektem, –jakie grupy pracowników, –zakres tematyczny planowanych szkoleń, –czasookres trwania projektu, –dotychczasowi partnerzy szkoleniowi, –lokalizacja szkoleń i warunki, –forma wkładu własnego

8 8 Przygotowujemy projekt …. II krok i to można zaproponować …… Założenie: Projekt „szyty na miarę” w oparciu o rzeczywiste potrzeby. dotacje na zakup, leasing platform do szkoleń e-learning szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych bądź udoskonalenia posiadanych wdrożenie elastycznych form zatrudnienia szkolenia umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych profile rozwoju zawodowego ewaluacja potrzeb szkoleniowych przygotowanie trenerów wewnętrznych (certyfikacja) szkolenia dedykowane kadrze zarządzającej oraz pracownikom (ogólne i specjalistyczne) doradztwo

9 9 Przygotowujemy projekt …. III krok - szczegóły projektu pamiętajcie Państwo o …  właściwym budżetowaniu – czyli uwzględnieniu wszystkich kosztów projektu ze szczególnym uwzględnieniem form rozliczania (gwarancja prawidłowego rozliczenia projektu),  szczegółowym planowaniu – ujmowania zadań w harmonogramie z uwzględnieniem rezerw czasowych na zadania tzw. „wąskiego gardła” (gwarancja realizacji projektu w ustalonym czasie),  doborze szkoleń, metod i trenerów – przy uwzględnieniu rzeczywistych potrzeb, oczekiwanych efektów ( w tym certyfikatów), rzeczywistego zaangażowania uczestników  właściwym dobieraniu partnerów i podwykonawców do projektu i podział zadań zgodnie z kompetencjami – usprawnienia w realizacji przedsięwzięć komunikacyjnych, zarządczych, sprawozdawczych itp.  dbaniu o interesy każdego partnera w projekcie

10 10 Przygotowujemy projekt …. IV krok - określenie dokładnych zasad współpracy Ze strony Firmy musi być KOORDYNATOR PROJEKTU –Rekrutacja uczestników szkoleń, –Kontakt z uczestnikami szkoleń, –przekazywanie informacji o szkoleniach, o odwołaniu lub zmianie terminu –Zbieranie informacji o uczestnikach szkoleń (odpowiedzialność za kompletność danych do PEFS) –Przygotowywanie dokumentacji szkoleniowej (w zależności od projektu) –Przedstawienie danych do rozliczenia wkładu własnego w wynagrodzeniach –Otwieranie/zamykanie szkoleń (w zależności od projektu) –Przygotowywanie sprawozdań i raportów cząstkowych z realizacji projektu (w zależności od projektu) –Inne prace uzgodnione z Kierownikiem Projektu

11 11 A więc czy warto ? … „Długie, zdrowe i szczęśliwe życie jest wynikiem osobistego wkładu w działania, które są ważne dla Ciebie samego i jednocześnie mają wpływ na życie i pomyślność innych osób” Hans Selye (Nawyk 7 z 7 Nawyków Skutecznego Działania” – „OSTRZ PIŁĘ)

12 12 Odnawiaj się regularnie w czterech obszarach …. czytanie, pisanie, uczenie się, hobby poszerzaj krąg znajomych i przyjaciół, słuchaj, buduj więzi z podwładnymi służenie innym, medytacja, inspirująca literatura Wyobraź sobie, że został Ci tylko rok życia. Co chciałbyś po sobie pozostawić? FIZYCZNY UMYSŁOWY SPOŁECZNO – EMOCJANALNY DUCHOWY ćwiczenia, odżywianie, odpoczynek, kontrola poziomu stresu Wyobraź sobie, że Twoja wiedza i umiejętności przestaną być potrzebne lub aktualne za dwa lata. Jakie studia byś rozpoczął? Jakie nowe umiejętności chciałbyś zdobyć? Wyobraź sobie, że wszystko, co mówisz na temat innych ludzi, zostanie przez nich usłyszane. Jakich wówczas użyłbyś słów? Wyobraź sobie, że w ubiegłym miesiącu miałeś atak serca. Jakie miałbyś dziś podejście do ćwiczeń fizycznych i zdrowego odżywiania?

13 13 „Ostrzymy piłę” swoją i pracowników a może zrobić to przez właściwie przygotowany, dedykowany dla swojej firmy projekt szkoleniowy

14 14 Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do zadawania pytań Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Biuro w Poznaniu ul. Towarowa 35 61-896 Poznań telefon.: +48.61. 859.59.00, faks: +48.61.859.59.01 e-mail: dgasa@dga.pl www.DGA.pl Biuro w Warszawie ul. Emilii Plater 28 00-688 Warszawa telefon.: +48.22.630.35.30, faks: +48.22.630.35.31 e-mail: dgawawa@dga.pl www.DGA.pl Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu Doradztwo Gospodarcze DGA SA anna.szymanska@dga.pl zapraszamy do naszych biur


Pobierz ppt "„Szkolenie szyte na miarę” przygotowanie programu kształcenia pracowników we współpracy z przedsiębiorstwem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google