Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykładowe zadania MSSF 8.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykładowe zadania MSSF 8."— Zapis prezentacji:

1 Przykładowe zadania MSSF 8

2 Zadanie 1 W wyniku zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie Alfa S.A., zajmującym się produkcją sprzętu elektronicznego dla różnych segmentów gospodarki należy wskazać, które segmenty operacyjne mają być ujawnione. W tabeli przedstawiono zidentyfikowane segmenty operacyjne oraz najważniejsze dane finansowe nt. tych segmentów. Segment operacyjny Przychód segmentu Wynik segmentu Aktywa segmentu AGD 400 - 200 500 Sprzęt komputerowy 2 300 900 1 500 Części samochodowe 3 000

3 Zadanie 2 W wyniku zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie ABC S.A., zajmującym się produkcją samolotów dla wojska należy wskazać, które segmenty operacyjne mają być ujawnione. W tabeli przedstawiono zidentyfikowane segmenty operacyjne oraz najważniejsze dane finansowe. Segment operacyjny Przychód segmentu Wynik segmentu Aktywa segmentu Samoloty bojowe 5 000 1 500 11 500 Samoloty szkoleniowe 500 -500 Samoloty transportowe 4 500 1 000 7 000 Eliminacje międzyzakładowe -2 000 -6 000

4 Zadanie 3

5 Zadanie 3 - cd

6 Przykładowe zadania MSR 17

7 Zadanie 1 Firma leasingowa Union przekazała przedsiębiorstwu Gamma w leasing środek trwały o wartości 30 000. Umowa została zawarta na 5 lat, a roczna rata leasingowa została ustalono na kwotę 7 500. Stawka VAT wynosi 23%, natomiast amortyzacja środka trwałego odbywać się będzie metodą liniową – stawka 20% (po stronie korzystającego). Zastosować metodę aktuarialną brutto, znając wewnętrzną stopę zwrotu = 7,9308%. Rok Zobowiązanie na początek okresu Rata leasingowa Koszty finansowe okresu Spłata kapitału w okresie Zobowiązanie na koniec okresu

8 Zadanie 2 Firma leasingowa Olimp przekazała przedsiębiorstwu Beta w leasing środek trwały o wartości 30 000. Umowa została zawarta na 5 lat, a roczna rata leasingowa została ustalono na kwotę 7 500. Stawka VAT wynosi 23%, natomiast amortyzacja środka trwałego odbywać się będzie metodą liniową – stawka 20% (po stronie korzystającego). Zastosować metodę sumy cyfr. Rok Zobowiązanie na początek okresu Rata leasingowa Koszty finansowe okresu Spłata kapitału w okresie Zobowiązanie na koniec okresu

9 Zadanie 3 Firma leasingowa ABC S.A. przekazała jednostce gospodarczej Gehenna S.A. w leasing operacyjny środek trwały o wartości złoty. Umowa została zawarta na 12 miesięcy, a miesięczną ratę leasingową ustalono na kwotę 500 złoty. Stawka VAT wynosi 23%, a stawka amortyzacyjna dla tego środka – 20%. Zaksięgować powyższe zdarzenie gospodarcze na odpowiednich kontach bilansowych u leasingodawcy i leasingobiorcy.


Pobierz ppt "Przykładowe zadania MSSF 8."

Podobne prezentacje


Reklamy Google