Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowe i podatkowe korzyści z leasingu Anna Rutkowska Mateusz Margol.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowe i podatkowe korzyści z leasingu Anna Rutkowska Mateusz Margol."— Zapis prezentacji:

1 Finansowe i podatkowe korzyści z leasingu Anna Rutkowska Mateusz Margol

2 Plan prezentacji Korzyści dla leasingobiorcy Leasing a podatek dochodowy, podatek VAT Umowa leasingowa a kredyt Korzyści dla leasingodawcy Oferta firm leasingowych w Polsce Leasing konsumencki w Polsce

3 Korzyści dla leasingobiorcy Możliwość sfinansowania w całości nakładów inwestycyjnych –Istotna w sytuacji braku kapitału na pokrycie kosztów przedsięwzięcia –Ochrona przed skutkami inflacji Elastyczność w finansowaniu inwestycji –Duża różnorodność transakcji leasingowych –Możliwość dopasowywania umów do indywidualnych potrzeb Stosunkowo niskie obciążenie początkowymi nakładami inwestycyjnymi –Korzystne oferty dotyczące opłaty początkowej Korzyści podatkowe

4 Korzyści dla leasingobiorcy Wpływ na rozszerzenie możliwości kredytowych –Podpisanie umowy leasingowej nie powoduje wzrostu współczynnika zadłużenia –Możliwość korzystania z leasingu nawet, gdy zdolność kredytowa jest za niska, aby otrzymać kredyt bankowy Możliwość zmniejszenia całkowitych kosztów inwestycji –Gdy przedmiot leasingu posiada wysoką wartość w momencie upływu terminu umowy leasingowej Korzyści bilansowe Dostęp do nowoczesnych technologii

5 Leasing a podatek dochodowy Rodzaj umowy (podejście podatkowe) Wykazanie przedmiotu leasingu Efekty podatkowe dla finansującego Efekty podatkowe dla korzystającego Wariant I (leasing operacyjny) Majątek finansującego Przychód: Wszystkie opłaty leasingowe Koszt: Odpisy amortyzacyjne Wydatki na nabycie lub wytworzenie przedmiotu umowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (w momencie sprzedaży) Koszt: Wszystkie opłaty leasingowe Wariant II (leasing finansowy) Majątek korzystającego Przychód: Część odsetkowa Koszt: Część odsetkowa Odpisy amortyzacyjne

6 Przykład Leasing operacyjny maszyny numerycznej NEWEN CONTOUR, do frezowania gniazd zaworowych w głowicach silnikowych Wartość 200 tys. PLN Długość obowiązywania umowy 59 miesięcy Opłata początkowa: 25% (50 000 PLN) stanowi koszt uzyskania przychodu Miesięczne opłaty leasingowe: 1,523% (3046 PLN miesięcznie, suma 179 714 PLN) stanowią koszty uzyskania przychodu Suma opłat: 114,857% (229 714 PLN). Wartość końcowa: 0,1% (200 PLN, kwota za jaką korzystający może nabyć maszynę) Suma wszystkich opłat wraz z opłatą końcową: 114,957% Kwota zaoszczędzona na podatku dochodowym: 229 714 PLN*19% = 43 645 PLN

7 Korzyści podatkowe Przyspieszona amortyzacja podatkowa –Umowa leasingu dotyczy środków trwałych z grup 3-6 –Amortyzacji dokonuje korzystający –Okres zawarcia na nie mniej niż 60 miesięcy Przykład Rozważamy zakup bądź leasing finansowy tokarki do metalu GHB-1340A 400V o wartości netto 20 540,16 PLN, którą chcemy używać przez 5 lat. Jakie będą skutki w zakresie amortyzacji podatkowej. Pełna amortyzacja przez okres umowy ZakupLeasing Stawka amortyzacji14%20% Roczny odpis amortyzacyjny 2 875,62 PLN4 108,03 PLN Suma opisów w ciągu 5 lat 14 378,11 PLN20 540,16 PLN Podatkowa wartość końcowa 6 162,05 PLN0 PLN

8 Leasing a podatek VAT Leasing operacyjnyLeasing finansowy Traktowany jako świadczenie usługTraktowany jako dostawa towaru Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru (lub wystawienia faktury) Podatek obliczany sukcesywnie od wartości poszczególnych rat Podatek obliczany od całej należnej kwoty Możliwość odliczenia podatku naliczonego* *Ograniczenie w możliwości odliczenia podatku VAT w przypadku samochodów osobowych: 60% zapłaconego podatku, ale nie więcej niż 6 000 PLN Niemcy, Holandia: możliwość pełnego odliczenia podatku VAT przy leasingu finansowym Belgia: możliwe częściowe odliczenie Austria, Dania, Francja: brak możliwości odliczenia

9 Leasing samochodu osobowego Leasing samochodu osobowego BMW X5 o wartości 330 tys. PLN netto (402 600 PLN brutto, 396 600 PLN po odliczeniu podatku VAT) Długość umowy: 24 miesiące Wstępna opłata leasingowa 45% wartości netto (148 500 PLN) VAT: 22%* 148 500 = 32 670 PLN 60% * 32 670 PLN = 19 602 VAT do odliczenia: 6 000 PLN Miesięczne opłaty leasingowe: 1,8420% wartości netto (6 078,6 PLN miesięcznie, suma 145 886,4 PLN) VAT od miesięcznej opłaty: 6 078,6 PLN *22% = 1 337,29 PLN bez prawa do odliczenia Suma opłat netto: 89,208% (294 386,4 PLN) VAT nie podlegający odliczeniu: 58 674,96 PLN Suma opłat brutto: 363 151,36 PLN Wartość końcowa: 18% (59 400 PLN) Suma opłat wraz z opłatą końcową: 435 619,36 PLN Tarcza podatkowa: 68 998,76 PLN

10 Leasing a możliwości finansowe przedsiębiorstwa Podpisanie umowy leasingowej nie powoduje wzrostu współczynnika zadłużenia Możliwy w przypadku niskiej zdolności kredytowej, w przeciwieństwie do kredytu Zwiększa ogólną sumę wsparcia finansowego, dostępnego dla korzystającego Wpływa na poprawę płynności finansowej

11 Przykład – umowa leasingowa a kredyt -Przedsiębiorstwo planuje zakup nowego środka trwałego o wartości netto 79 200zł, który będzie eksploatowany przez okres 3 lat (36 miesięcy) 1.Kredyt bankowy Zaciągnięty na okres 3 lat Płatności na koniec miesiąca Oprocentowany 12% w skali roku Wpłata własna w wysokości 20% wartości przedmiotu Płatna z góry prowizja w wysokości 2% wartości przedmiotu 2. Leasing operacyjny Umowa na okres 3 lat Miesięczne opłaty w wysokości 3010,24zł Opłata wstępna 7% wartości Opcja wykupu za 1% wartości początkowej przedmiotu

12 Rzeczywisty koszt pozyskania środka trwałego przy finansowaniu kredytem Całkowite wydatki towarzyszące umowie kredytowej nominalnie 1.Prowizja bankowa 2.Wkład własny 3.Spłata kapitału wraz z odsetkami 2% * 79 200 20% * 79 200 79 200 +14652 1 584 15 840,00 93 852,00 razem111 276,00 Wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodu 1.Prowizja bankowa 2.Odsetki od kapitału 3.Amortyzacja w okresie kredytowania 2% * 79 200 14 652 1 584 14 652,00 79 200,00 razem95 436,00 Tarcza podatkowa95 436 *19%18 132,84 Rzeczywisty koszt pozyskania środka trwałego 111 276-18 132,8493 143,16

13 Łączna wielkość kosztów i wydatków związanych z leasingiem operacyjnym Całkowite koszty towarzyszące umowie leasingowej nominalnie 1.Opłata wstępna 2.Raty leasingowe razem 3.Opcja wykupu 7% * 79 200 36 * 3 010,24 1% * 79 200 5 544,00 108 368,64 792,00 razem114 704,64 Wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodu 1.Opłata wstępna 2.Raty leasingowe razem 3.Opcja wykupu 7% * 79 200 36 * 3 010,24 1% * 79 200 5 544,00 108 368,64 792,00 razem114 704,64 Tarcza podatkowa114 704,64 * 19%21 793,90 Rzeczywisty koszt pozyskania środka trwałego 114 704,64 – 21 793,9092 910,74

14 Korzyści dla leasingodawcy Zysk Dodatkowe korzyści podatkowe Wpływ na zmniejszenie ryzyka

15 Oferta firm leasingowych w Polsce Nazwa firmyWartość zawartych umów (w mln PLN) 1Europejski Fundusz Leasingowy 624,59 2Raiffeisen Leasing Polska 504,46 3Millennium Leasing 428,33 4Pekao Leasing 392,09 5BRE Leasing 296,79 6BZ WBK Finance & Leasing 290,76 7VB Leasing Polska 269,66 8Bankowy Fundusz Leasingowy 208,64 9ING Lease (Polska) 204,63 10SG Equipment Leasing Polska 198,29

16 Europejski Fundusz Leasingowy

17 Raiffeisen Leasing Polska finansowanie nawet 90% inwestycji okres leasingu: od 24 nawet do 72 miesięcy lub od 6 miesięcy w przypadku leasingu finansowego wartość minimalna transakcji 10.000 zł, maksymalna wartość – nieograniczona leasing operacyjny i finansowy – również zwrotny finansowanie w walutach: PLN, EUR rodzaje opłat: równe, sezonowe, degresywne możliwość negocjowania indywidualnych warunków możliwość skorzystania z atrakcyjnych warunków ubezpieczenia w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zabezpieczenie standardowo: weksel własny in blanco

18 Millennium Leasing opłata wstępna od 0% okres finansowania od 24 do 60 miesięcy dostępne waluty: PLN, EUR stała i zmienna stopa procentowa maszyny nowe i używane struktura rat dostosowana do sezonowości działalności atrakcyjne warunki ubezpieczenia finansowanie przy wykorzystaniu funduszy UE

19 Leasing 3 ambulansów ratunkowych typu C, na bazie samochodów Mercedes Sprinter, nowe, o łącznej wartości około 1.050 tys. PLN netto LEASING OPERACYJNY, ZMIENNA STOPA PROCENTOWA

20 * Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu. LEASING OPERACYJNY, STAŁA STOPA PROCENTOWA

21 W przypadku leasingu finansowego przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu może odbyć się za minimalną opłatę (spłata całej wartości przedmiotu leasingu następuje w trakcie trwania umowy). LEASING FINANSOWY, ZMIENNA STOPA PROCENTOWA

22 Leasing konsumencki w Polsce korzystniejsze rabaty wynegocjowane bezpośrednio u producenta lub importera korzystniejsze opłaty ubezpieczenia pojazdu krótszy okres wydania decyzji o finansowaniu brak możliwości odliczenia kosztów leasingu od dochodu


Pobierz ppt "Finansowe i podatkowe korzyści z leasingu Anna Rutkowska Mateusz Margol."

Podobne prezentacje


Reklamy Google