Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa JESSICA – pierwsze doświadczenia z perspektywy regionalnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa JESSICA – pierwsze doświadczenia z perspektywy regionalnej"— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa JESSICA – pierwsze doświadczenia z perspektywy regionalnej
Dobre praktyki we wdrażaniu inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce Kamila Hałupka Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Inicjatywa JESSICA – pierwsze doświadczenia z perspektywy regionalnej Radosław Krawczykowski Dyrektor Departament Wdrażania Programu Regionalnego

2 inicjatywa JESSICA w Wielkopolsce
Inicjatywa JESSICA w Wielkopolsce realizowana jest w ramach: działanie 4.1 Rewitalizacja Obszarów Miejskich oraz działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji schemat III Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

3 Inicjatywa JESSICA w Wielkopolsce
Na realizację inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce przeznaczono alokację w wysokości ok. euro (środki z EFRR oraz budżetu państwa) z czego: 60% alokacji na Projekty Miejskie > 50 tys. mieszkańców. 40% alokacji na Projekty Miejskie < 50 tys. mieszkańców. Dodatkowo 10 mln euro zostanie przeznaczone na instytucje otoczenia biznesu. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

4 JESSICA w Wielkopolsce
Instytucja Zarządzająca Zarząd Województwa Wielkopolskiego Fundusz Powierniczy - Europejski Bank Inwestycyjny Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Projekt Miejski Projekt Miejski Projekt Miejski W Wielkopolsce zdecydowano, że najbardziej sprawdzi się trójszczeblowy schemat implementacyjny. Zgodnie z prawem UE na Menadżera Funduszu Powierniczego JESSICA wybrany został Europejski Bank Inwestycyjny (Umowa o finansowanie Funduszu Powierniczego pomiędzy ZWW a EBI 29 kwiecień 2009 r.) W wyniku postępowania mającego wyłonić Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich, które rozpoczęto w marcu 2010 r. z 9 zgłoszonych kandydatów na podstawie analizy przygotowanych ofert przez ekspertów Europejskiego Banku Inwestycyjnego, na FROM wybrany został Bank Gospodarstwa Krajowego (stosowna umowa podpisana 29 września 2010 r. w Poznaniu) Ogłoszenie naboru na Projekty Miejskie w trybie otwartym i ciągłym nastąpiło 29 października 2010 r. Pierwsza umowa inwestycyjna podpisana dnia 11 maja 2011 r. z inwestorem z Leszna. 4 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

5 Wdrażanie inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce
Wybór Europejskiego Banku Inwestycyjnego: na podstawie art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Wybór Banku Gospodarstwa Krajowego: w oparciu o ocenę nadesłanych ofert dokonaną przez panel ekspertów Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

6 Harmonogram wdrażania inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce (1)
Podpisanie Umowy o finansowaniu Funduszu Powierniczego JESSICA pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 29 kwietnia 2009 r. Przyjęcie kryteriów wyboru oraz warunków konkursowych dla Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich luty/marzec 2010 r. Ogłoszenie przez Europejski Bank Inwestycyjny Call for Expressions of Interest 22 marca 2010 r. składanie wniosków przez kandydatów na from od 22 marca do 8 kwietnia 2010 r. 6 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

7 Harmonogram wdrażania inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce (2)
Ocena złożonych wniosków przez panel ekspertów EBI 9 kwietnia – 30 czerwca 2010 r. Podpisanie umowy pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Gospodarstwa Krajowego 29 września 2010 r. Ogłoszenie naboru wniosków na Projekty Miejskie przez wybrany Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich 29 październik 2010 r. Pierwsza umowa inwestycyjna 18 maja 2011 r. 7 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

8 Programy Rewitalizacyjne
Wymóg opracowania programów rewitalizacji: Zgodnie z art. 43 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 Inicjatywa JESSICA finansuje inwestycje w partnerstwa publiczno-prywatne oraz inne projekty miejskie objęte Zintegrowanymi Planami Rozwoju Obszarów Miejskich; Wytyczne w zakresie zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach inicjatywy JESSICA oraz działania 4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 r. (wrzesień 2009 r.) Opracowuje miasto/gmina na terenie których znajdują się obszary dysfunkcyjne Przyjęty uchwałą organu stanowiącego Traktowany jako jeden z głównych instrumentów zarządzania rozwojem na terenach miejskich; kompleksowe oddziaływanie na poprawę atrakcyjności miast, wspieranie zintegrowanego rozwoju. 8 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

9 Metody wyznaczania obszarów dysfunkcyjnych (1)
w oparciu o kryteria stosowane w ramach programu ZPORR; w oparciu o kryteria stosowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej URBAN II; w oparciu o kryteria odnoszące się do wspierania działań z zakresu mieszkalnictwa; W przypadku obszarów dysfunkcyjnych, na których trudne byłoby wykorzystanie skwantyfikowanych wskaźników (obszary niezamieszkane lub słabo zaludnione) przygotowywany jest ich szczegółowy opis, ze wskazaniem powodów, dla których powinny zostać podane działaniom rewitalizacyjnym. 9 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

10 Metody wyznaczania obszarów dysfunkcyjnych (2)
10 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

11 Kamila Hałupka E-mail: kamila.hałupka@umww.pl
Dziękuje za uwagę Kamila Hałupka 11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu


Pobierz ppt "Inicjatywa JESSICA – pierwsze doświadczenia z perspektywy regionalnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google