Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa JESSICA – pierwsze doświadczenia z perspektywy regionalnej Radosław Krawczykowski Dyrektor Departament Wdrażania Programu Regionalnego Dobre.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa JESSICA – pierwsze doświadczenia z perspektywy regionalnej Radosław Krawczykowski Dyrektor Departament Wdrażania Programu Regionalnego Dobre."— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa JESSICA – pierwsze doświadczenia z perspektywy regionalnej Radosław Krawczykowski Dyrektor Departament Wdrażania Programu Regionalnego Dobre praktyki we wdrażaniu inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce Kamila Hałupka Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2 2015-03-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 2 inicjatywa JESSICA w Wielkopolsce Inicjatywa JESSICA w Wielkopolsce realizowana jest w ramach: działanie 4.1 Rewitalizacja Obszarów Miejskich oraz działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji schemat III Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

3 2015-03-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 3 Inicjatywa JESSICA w Wielkopolsce Na realizację inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce przeznaczono alokację w wysokości ok. 66 000 000 euro (środki z EFRR oraz budżetu państwa) z czego: 60% alokacji na Projekty Miejskie > 50 tys. mieszkańców. 40% alokacji na Projekty Miejskie < 50 tys. mieszkańców. Dodatkowo 10 mln euro zostanie przeznaczone na instytucje otoczenia biznesu.

4 JESSICA w Wielkopolsce Instytucja Zarządzająca Zarząd Województwa Wielkopolskiego Fundusz Powierniczy - Europejski Bank Inwestycyjny Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Projekt Miejski Projekt Miejski Projekt Miejski 2015-03-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 4

5 2015-03-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 5 Wdrażanie inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce Wybór Europejskiego Banku Inwestycyjnego: na podstawie art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Wybór Banku Gospodarstwa Krajowego: w oparciu o ocenę nadesłanych ofert dokonaną przez panel ekspertów Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

6 2015-03-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 6 Harmonogram wdrażania inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce (1) Podpisanie Umowy o finansowaniu Funduszu Powierniczego JESSICA pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 29 kwietnia 2009 r. Przyjęcie kryteriów wyboru oraz warunków konkursowych dla Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich luty/marzec 2010 r. Ogłoszenie przez Europejski Bank Inwestycyjny Call for Expressions of Interest 22 marca 2010 r. składanie wniosków przez kandydatów na from od 22 marca do 8 kwietnia 2010 r.

7 2015-03-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 7 Harmonogram wdrażania inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce (2) Ocena złożonych wniosków przez panel ekspertów EBI 9 kwietnia – 30 czerwca 2010 r. Podpisanie umowy pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Gospodarstwa Krajowego 29 września 2010 r. Ogłoszenie naboru wniosków na Projekty Miejskie przez wybrany Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich 29 październik 2010 r. Pierwsza umowa inwestycyjna18 maja 2011 r.

8 2015-03-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 8 Programy Rewitalizacyjne Wymóg opracowania programów rewitalizacji: Zgodnie z art. 43 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 Inicjatywa JESSICA finansuje inwestycje w partnerstwa publiczno-prywatne oraz inne projekty miejskie objęte Zintegrowanymi Planami Rozwoju Obszarów Miejskich; Wytyczne w zakresie zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach inicjatywy JESSICA oraz działania 4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 r. (wrzesień 2009 r.) Opracowuje miasto/gmina na terenie których znajdują się obszary dysfunkcyjne Przyjęty uchwałą organu stanowiącego Traktowany jako jeden z głównych instrumentów zarządzania rozwojem na terenach miejskich; kompleksowe oddziaływanie na poprawę atrakcyjności miast, wspieranie zintegrowanego rozwoju.

9 2015-03-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 9 Metody wyznaczania obszarów dysfunkcyjnych (1) w oparciu o kryteria stosowane w ramach programu ZPORR; w oparciu o kryteria stosowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej URBAN II; w oparciu o kryteria odnoszące się do wspierania działań z zakresu mieszkalnictwa; W przypadku obszarów dysfunkcyjnych, na których trudne byłoby wykorzystanie skwantyfikowanych wskaźników (obszary niezamieszkane lub słabo zaludnione) przygotowywany jest ich szczegółowy opis, ze wskazaniem powodów, dla których powinny zostać podane działaniom rewitalizacyjnym.

10 2015-03-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 10 Metody wyznaczania obszarów dysfunkcyjnych (2)

11 Dziękuje za uwagę Kamila Hałupka E-mail: kamila.hałupka@umww.pl 2015-03-31 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 11


Pobierz ppt "Inicjatywa JESSICA – pierwsze doświadczenia z perspektywy regionalnej Radosław Krawczykowski Dyrektor Departament Wdrażania Programu Regionalnego Dobre."

Podobne prezentacje


Reklamy Google