Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Finansów Spotkanie audytorów wewnętrznych z jednostek sektora finansów publicznych MECHANIZM KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ JAKO INTEGRALNY ELEMENT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Finansów Spotkanie audytorów wewnętrznych z jednostek sektora finansów publicznych MECHANIZM KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ JAKO INTEGRALNY ELEMENT."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Finansów Spotkanie audytorów wewnętrznych z jednostek sektora finansów publicznych MECHANIZM KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ JAKO INTEGRALNY ELEMENT DOSKONALENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ. DOŚWIADCZENIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH Warszawa, 26 lutego 2015 r.

2 Komunikacja wewnętrzna – kluczowe czynniki sukcesu zindywidualizowany zakres i formy przekazywania informacji bezpośrednie zaangażowanie kadry zarządzającej w komunikowanie najistotniejszych informacji zapewnienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompletnych informacji o charakterze formalnym systematyczne rozliczanie efektów pracy oraz ścisłe powiązanie indywidualnej i zespołowej oceny pracy z systemem motywacyjnym wykorzystanie potencjału doświadczonych pracowników do projektowania, wdrażania i doskonalenia narzędzi wspomagających komunikację wewnętrzną angażowanie kadry zarządzającej w pozyskiwanie od pracowników informacji dotyczącej kultury organizacyjnej i wykorzystywanie tej wiedzy do doskonalenia organizacji kierownik jednostki świadomy znaczenia sprawnego, wielokierunkowego przepływu informacji dla skuteczności i efektywności funkcjonowania jednostki

3 Integracja systemu komunikacji Jaka wiedza, umiejętności i postawy są kluczowe dla osiągnięcia celów? Jak oceniana jest moja praca i co muszę zmienić? Co jest ważne dla organizacji i jak w niej funkcjonować? Skuteczność i efektywność działania Zadowolenie klientów Zadowolenie pracowników Szkolenia nowych pracowników, praktykantów i stażystów ŚlubowanieOcena pracy wydziałówOcena okresowa pracowników Kwartalne rozliczanie z efektów pracy System podnoszenia kompetencjiPortal Intranetowy MiastaSłużba przygotowawczaSpotkania w sprawie przeglądu systemu zarządzania Wyniki przeglądu systemu zarządzania Wyniki badania satysfakcji klientów Wyniki badania satysfakcji pracowników Prezydent Miasta

4 Portal Intranetowy Miasta (PIM) uruchomiony w 2003 roku dostępny dla wszystkich pracowników Urzędu od 2009 roku dostępny w różnym zakresie funkcjonalnym we wszystkich miejskich jednostkach organizacyjnych liczba użytkowników: 1740 wystarczające źródło informacji o sprawach formalnych dla 95% pracowników Urzędu zaprojektowany, zrealizowany, wdrożony i rozwijany siłami własnymi pracowników Urzędu

5 Podstawowe moduły PIM-u Aktualności ( podzielone na 7 grup tematycznych ) Niewidoczne na zdjęciu: „Aktualnie trwające kontrole w Urzędzie” Niewidoczne na zdjęciu: „Aktualnie trwające kontrole w Urzędzie” Aktualności SZBI Aktualności BHP Aktualności ogólne Ogłoszenia o naborach Aktualności zamówień publicznych Aktualności prawne

6 Podstawowe moduły PIM-u Dokumenty Uporządkowane informacje dotyczące spraw pracowniczych: Kasa zapomogowo- pożyczkowa, związki zawodowe Uporządkowane informacje dotyczące spraw pracowniczych: Kasa zapomogowo- pożyczkowa, związki zawodowe Uporządkowane informacje dotyczące realizacji zadań

7 Odrębne funkcjonalności System Obiegu Dokumentów jako program zintegrowany z PIM-em

8 Odrębne funkcjonalności Plan zamówień publicznych

9 System oceny pracy MechanizmMechanizm Kto ocenia? Powiązanie z systemem wynagrodzeń Roczna ocena pracy wydziału Prezydent Miasta na podstawie rekomendacji nadzorujących Ustalenie puli przeznaczonej na składniki motywacyjne wynagrodzeń Roczna samoocena/ ocena indywidualna pracy pracowników Bezpośredni przełożony Podstawa do decyzji o awansie stanowiskowym/ płacowym pracowników Kwartalna ocena efektywności pracy Bezpośredni przełożony Kwartalny dodatek motywacyjny

10 Kompleksowa i spójna z systemem zarządzania komunikacja wewnętrzna wzmacnia identyfikację pracowników z organizacją dla której pracują i uświadamia odpowiedzialność za zespół kształtuje postawy etyczne spójne z wartościami organizacji ogranicza ryzyko luk kompetencyjnych i wzbogaca mechanizmy podnoszenia kompetencji pracowników stale motywuje do pracy dobrej jakości wspiera zarządzanie zmianą minimalizuje bariery przepływu informacji wynikające z hierarchicznej struktury

11 Dziękuję za uwagę Katarzyna Śpiewok dyrektor Urzędu Miejskiego w Gliwicach e-mail: dyr@um.gliwice.pl


Pobierz ppt "Ministerstwo Finansów Spotkanie audytorów wewnętrznych z jednostek sektora finansów publicznych MECHANIZM KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ JAKO INTEGRALNY ELEMENT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google