Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skarby natury.  poznanie walorów przyrodniczych parku  wspieranie postaw proekologicznych,  propagowanie zasad ochrony przyrody,  prezentacja wybranego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skarby natury.  poznanie walorów przyrodniczych parku  wspieranie postaw proekologicznych,  propagowanie zasad ochrony przyrody,  prezentacja wybranego."— Zapis prezentacji:

1 Skarby natury

2  poznanie walorów przyrodniczych parku  wspieranie postaw proekologicznych,  propagowanie zasad ochrony przyrody,  prezentacja wybranego terenu,  kształcenie umiejętności pracy zespołowej

3  Utworzony został 26.06.1997 r.  Głównym celem jego utworzenia była ochrona dębów szypułkowych znajdujących się w dolinie Warty i w jej starorzeczach i zabytków historyczno-kulturowych.

4 SSzacowana wielkość Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, wynosi 12750 ha. Jako symbol jednostki przyjęto dęby rogalińskie, licznie występujące w obszarze Parku/Wielkopolski (ok. 1435 szt.). JJednym z licznych walorów Parku, jest wysoka niejednorodność formy terenu. W punkcie centralnym występuje obszar doliny Warty. Bardzo ciekawie uformowały się również trasy zalewowe, wzbogacone o typowe dla niego starorzecza.

5 „ „Dolina rzeczna” „Uprawy leśne” „Starorzecze” „Ekosystemy łąkowe doliny rzecznej” „Ptaki doliny rzecznej” „Roślinność bagienna” „Zwierzęta środowisk wodnych – bobry”

6

7 Bardzo ciekaw ą alternatyw ę stanowi etap „Wie ż a widokowa”, znajduj ą cy si ę na szlaku oznaczonym kolorem czerwonym (mi ę dzy postojem: „Ekosystemy łą kowe doliny rzecznej”, a „Starorzecze” ). Za pomoc ą postawionej tam konstrukcji, zwiedzaj ą cym mog ą ogl ą da ć przepi ę kn ą panoram ę Rogali ń skiego Parku Krajobrazowego.

8  Część historyczna realizowana będzie w postaci gry historycznej.  Jako miejsce jej rozpoczęcia, przyjęto Pałac Raczyńskich w Rogalinie.  W grze uczestniczą trzy drużyny. Opiekunem jednej drużyny jest jeden nauczyciel. W czasie zasadniczej części gry terenowej drużyny otrzymują zadania na poszczególnych jej etapach.  Zakończenie gry odbywa się Rogalinku w Introligatorni

9 Jedną z architektonicznych atrakcji Parku, staje się zabudowa pałacowa w Rogalinie. Powstała ona za czasów Kazimierza Raczyńskiego, który był jej głównym konstruktorem (z czasem prace budowlane przejmowali Filip i Edward Raczyńscy). Czas rozpoczęcia budowy pałacu, datuje się na lata 1768 – 1776.

10 Dęby Lech Czech i Rus

11 Głaz narzutowy umieszczony przy Kościele. Upamiętnia parafian, którzy stracili życie w trakcie I i II wojny światowej, oraz tych którzy zginęli w obozach koncentracyjnych.

12 Zabytkowa dzwonnica przy Kościółku w Rogalinku

13 Kościółek parafialny w Rogalinku, jest niezwykłym przykładem dawnej architektury sakralnej. Historia kościoła pod wezwaniem Św. Michała Archanioła, swoimi korzeniami sięga ok. XII w. Proces budowy obecnego kościoła, zainicjowano ok. 1700 r. Myślą przewodnią stało się odzwierciedlenie trendu nadwiślańskiego. W tym celu zasadne stało się zastosowanie kamiennego fundamentu (kamień polny) i sosnowej zabudowy.

14 Stara introligatornia Zwiedzaj ą cym udost ę pniono unikalny zbiór narz ę dzi, wykorzystywanych dawniej w dzia ł alno ś ci introligatorskiej, drukarskiej, rzemie ś lniczej i rolniczej. Dodatkowo zasoby wzbogacone zosta ł y o zbiory regionalne.

15  Taka struktura wycieczki, umożliwi osiągnięcie efektów w zakresie:  1. Nabywania przez uczniów w zdolność obserwacji przyrodniczej.  2.Rozpoznawania konsekwencji przyrodniczych, związanych z ingerencją człowieka w środowisko przyrodnicze.  3. Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką przyrodniczą swojego otoczenia.  4. Uczniowie zdobędą informacje odnoszące się do historii i etnografii wybranego obszaru.

16

17  Łęcki W., F. Jaśkowiak, Przewodnik Wielkopolska. „Wydawnictwo Sport i Turystyka” Warszawa 1989  Mogoń P., Geomorfologia Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2009  Murat E. Poradnik hodowcy lasu. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat”, Warszawa1999.  Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna – Bobrowy szlak. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2011  Ratyńska H., Zanim zginą maki i kąkole... Wydawnictwo Klubu Przyrodników, 2003  Szymański S., Ekologiczne podstawy hodowli lasu. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2000.   Zdjęcia: autor projektu i oficjalna dokumentacja Rogalińskiego Parku Krajobrazowego

18 Bruno Napierała. Uczeń gimnazjum im Orła Białego w Daszewicach


Pobierz ppt "Skarby natury.  poznanie walorów przyrodniczych parku  wspieranie postaw proekologicznych,  propagowanie zasad ochrony przyrody,  prezentacja wybranego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google