Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZARNORZECKO- STRZYŻOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY Jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZARNORZECKO- STRZYŻOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY Jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe,"— Zapis prezentacji:

1

2 CZARNORZECKO- STRZYŻOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

3 PARK KRAJOBRAZOWY Jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego zagospodarowania. Grunty rolne, leśne i inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu, czyli właściciele mogą je użytkować.

4

5 CZARNORZECKO-STRZYŻOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY został utworzony w 1993r. Park o powierzchni ha i powierzchni otuliny ha obejmuje południową część Pogórzy: Strzyżowskiego i Dynowskiego oraz przylegający do nich od południa fragment Dołów Jasielsko-Sanockich. Walory przyrodnicze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego wynikają ze zróżnicowania budowy geologicznej, interesującej rzeźby terenu, cennych zbiorowisk roślinnych, bogatej fauny oraz zabytków kultury materialnej.

6 WALORY HISTORYCZNO- KULTUROWE

7 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu wzniesiony w XIV w. dla ochrony szlaku handlowego prowadzącego na Węgry. Historia sporów pomiędzy spadkobiercami tej warowni była natchnieniem dla Aleksandra Fredry do napisania Zemsty.

8 Zachowany do dzisiaj schron kolejowy w Stępinie z czasów II wojny światowej.

9 Cerkiew w Krasnej Kościół w Lubli z XVw.

10 Kościół w Brzezinach z II poł. XV w. Kościół w Brzostku z 1816r.

11 Cerkiew z Rzepniku z roku widok od frontu wnętrze

12 Cerkiew w Bonarówce z roku Cerkiew w Węglówce z roku 1898.

13 Kościół w Łączkach Jagiellońskich z 1756r. Kościół w Żyznowie z 1862 r.

14 Jeden z najstarszych szybów naftowych Podkarpacia (1888r.) - Węglówka

15 W Parku znajdują się również zabytkowe kapliczki, cmentarze, pomniki… Cmentarz w Rzepniku Dynów Łęki Strzyżowskie Odrzykoń

16 REZERWATY PRZYRODY Rezerwat to obszar obejmujący zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych.

17 PRZĄDKI - REZERWAT NA TERENIE PARKU - utworzony w 1957r. Chroni duże zgrupowanie skałek piaskowcowych w pobliżu wsi Czarnorzeki, wyróżniających się charakterystycznymi formami powstałymi w wyniku wietrzenia i erozji eolitycznej.

18 Prządki

19 GÓRA CHEŁM – REZERWAT NA TERENIE PARKU – utworzony w 1996r. Chroni naturalny drzewostan bukowy oraz bukowo-jodłowy porastający obszary bogate w mokradła i młaki.

20 Kapliczka na górze Chełm.

21 REZERWAT HERBY – położony w przełomowej dolinie Wisłoka, na północ od miejscowości Frysztak.

22 KRETÓWKI – REZERWAT W OTULINIE PARKU – utworzony w 1959 r. w celu ochrony i zachowania naturalnego środowiska cisa drzewiastego. Chronione rośliny runa

23 CISY W MALINÓWCE – REZERWAT W OTULINIE PARKU – utworzony w 1957r. Chronione cisy w formie drzewiastej i krzewiastej, rosną w zróżnicowanym wiekowo i gatunkowo lesie pogórskim z dużym udziałem jodły i sosny.

24 D Z I Ę K U J Ę ! ! ! Opracowała: mgr Elżbieta Twardowska


Pobierz ppt "CZARNORZECKO- STRZYŻOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY Jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google