Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZARNORZECKO- STRZYŻOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZARNORZECKO- STRZYŻOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY"— Zapis prezentacji:

1 CZARNORZECKO- STRZYŻOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

2 PARK KRAJOBRAZOWY „Jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego zagospodarowania. Grunty rolne, leśne i inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu”, czyli właściciele mogą je użytkować.

3

4 CZARNORZECKO-STRZYŻOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY został utworzony w 1993r
CZARNORZECKO-STRZYŻOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY został utworzony w 1993r. Park o powierzchni ha i powierzchni otuliny ha obejmuje południową część Pogórzy: Strzyżowskiego i Dynowskiego oraz przylegający do nich od południa fragment Dołów Jasielsko-Sanockich. Walory przyrodnicze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego wynikają ze zróżnicowania budowy geologicznej, interesującej rzeźby terenu, cennych zbiorowisk roślinnych, bogatej fauny oraz zabytków kultury materialnej.

5 WALORY HISTORYCZNO-KULTUROWE

6 Zamek „Kamieniec” w Odrzykoniu wzniesiony w XIV w
Zamek „Kamieniec” w Odrzykoniu wzniesiony w XIV w. dla ochrony szlaku handlowego prowadzącego na Węgry. Historia sporów pomiędzy spadkobiercami tej warowni była natchnieniem dla Aleksandra Fredry do napisania „Zemsty”.

7 Zachowany do dzisiaj schron kolejowy w Stępinie z czasów II wojny światowej.

8 Cerkiew w Krasnej Kościół w Lubli z XVw.

9 Kościół w Brzezinach z II poł. XV w.
Kościół w Brzostku z 1816r.

10 Cerkiew z Rzepniku z roku 1917.
wnętrze widok od frontu

11 Cerkiew w Bonarówce z roku 1841.
Cerkiew w Węglówce z roku 1898.

12 Kościół w Łączkach Jagiellońskich z 1756r.
Kościół w Żyznowie z 1862 r.

13 Jeden z najstarszych szybów naftowych Podkarpacia (1888r.) - Węglówka

14 W Parku znajdują się również zabytkowe kapliczki, cmentarze, pomniki…
Dynów Łęki Strzyżowskie Odrzykoń Cmentarz w Rzepniku

15 REZERWATY PRZYRODY Rezerwat to obszar obejmujący zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych.

16 „PRZĄDKI” - REZERWAT NA TERENIE PARKU - utworzony w 1957r
„PRZĄDKI” - REZERWAT NA TERENIE PARKU - utworzony w 1957r. Chroni duże zgrupowanie skałek piaskowcowych w pobliżu wsi Czarnorzeki, wyróżniających się charakterystycznymi formami powstałymi w wyniku wietrzenia i erozji eolitycznej.

17 Prządki

18 „GÓRA CHEŁM” – REZERWAT NA TERENIE PARKU – utworzony w 1996r
„GÓRA CHEŁM” – REZERWAT NA TERENIE PARKU – utworzony w 1996r. Chroni naturalny drzewostan bukowy oraz bukowo-jodłowy porastający obszary bogate w mokradła i młaki.

19 Kapliczka na górze „Chełm”.

20 REZERWAT „HERBY” – położony w przełomowej dolinie Wisłoka, na północ od miejscowości Frysztak.

21 Chronione rośliny runa
„KRETÓWKI” – REZERWAT W OTULINIE PARKU – utworzony w 1959 r. w celu ochrony i zachowania naturalnego środowiska cisa drzewiastego. Chronione rośliny runa

22 „CISY W MALINÓWCE” – REZERWAT W OTULINIE PARKU – utworzony w 1957r
„CISY W MALINÓWCE” – REZERWAT W OTULINIE PARKU – utworzony w 1957r. Chronione cisy w formie drzewiastej i krzewiastej, rosną w zróżnicowanym wiekowo i gatunkowo lesie pogórskim z dużym udziałem jodły i sosny.

23 D Z I Ę K U J Ę ! ! ! Opracowała: mgr Elżbieta Twardowska


Pobierz ppt "CZARNORZECKO- STRZYŻOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google