Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Mietków położona jest na płaszczyźnie Niziny Śląskiej w dolinach dwóch rzek: Strzegomki (na północ) i Bystrzycy (na południu). Charakterystycznym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Mietków położona jest na płaszczyźnie Niziny Śląskiej w dolinach dwóch rzek: Strzegomki (na północ) i Bystrzycy (na południu). Charakterystycznym."— Zapis prezentacji:

1

2 Gmina Mietków położona jest na płaszczyźnie Niziny Śląskiej w dolinach dwóch rzek: Strzegomki (na północ) i Bystrzycy (na południu). Charakterystycznym dla gminy jest sztuczny zbiornik o powierzchni ponad 900 ha, zbudowany na rzece Bystrzycy w 1986 r., będący siedliskiem unikalnych gatunków ptaków. Okolice zalewu stanowią centrum rekreacyjne o charakterze ponadlokalnym.

3 Obszar gminy jest atrakcyjny turystycznie i bogaty w faunę i florę. Z tego względu na te bogactwa utworzono w 1998 r. Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy. Powierzchnia Parku wynosi 8570 ha. Na obszarze gminy znajduje się wiele obiektów zabytkowych o charakterze ponadregionalnym i regionalnym: zespoły pałacowo- parkowo-folwarczne, kościoły, zespoły podworskie i grodziska.

4

5 Największym skarbem gminy jest jej przyroda. Stwierdzono tu występowanie dwunastu gatunków roślin chronionych i siedem rzadkich. Do gatunków chronionych zaliczamy: Bluszcz pospolity Centuria pospolita Flagowiec olbrzymi Kalina koralowa Konwalia majowa Kopytnik pospolity Kruszyna pospolita Listera jajowata Pierwiosnka pospolita Śnieżyczka przebiśnieg Wawrzynek wilczełyko Sromotnik bezwstydny

6 Na obszarze gminy zanotowano występowanie ponad dwustu chronionych gatunków ptaków. Wiele miejsc lęgowych występuje na terenach leśnych w lasach dolinach Bystrzycy i Strzegomki. Obszarem szczególnie cennym pod względem ornitologicznym jest Zbiornik Mietkowski. Zaobserwowano na nim 105 gatunków ptaków wodnych i wodno- błotnych, to jest ok. 86% gatunków tej grupy ekologicznej występującej w Polsce. Z lęgowych ptaków wodnych odnotowano tylko dwadzieścia gatunków, ale są wśród nich gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt

7 Gniazduje tu kilkaset par lęgowych mewy śmieszki, obserwowanej w bardzo dużej liczbie również w okresie pozalęgowym. Najwięcej ptaków migracyjnych gromadzi się na zbiorniku. Najliczniej są reprezentowane: blaszkodziobe, siewkowate i perkozy. Zbiornik jest najważniejszym na Śląsku miejscem zatrzymywania się gęsi zbożowych i gęsi białoczelnych korzystających ze zbiornika od października do marca. Z innych blaszkodziobych licznie pojawiają się krzyżówka i płaskonos.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Projekt został w pełni ukończony dnia : Wszelkie prawa zastrzeżone. Domanice r.


Pobierz ppt "Gmina Mietków położona jest na płaszczyźnie Niziny Śląskiej w dolinach dwóch rzek: Strzegomki (na północ) i Bystrzycy (na południu). Charakterystycznym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google