Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA MIETKÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA MIETKÓW."— Zapis prezentacji:

1 GMINA MIETKÓW

2 Gmina Mietków położona jest na płaszczyźnie Niziny Śląskiej w dolinach dwóch rzek: Strzegomki (na północ) i Bystrzycy (na południu). Charakterystycznym dla gminy jest sztuczny zbiornik o powierzchni ponad 900 ha, zbudowany na rzece Bystrzycy w 1986 r., będący siedliskiem unikalnych gatunków ptaków. Okolice zalewu stanowią centrum rekreacyjne o charakterze ponadlokalnym.

3 Obszar gminy jest atrakcyjny turystycznie i bogaty w faunę i florę
Obszar gminy jest atrakcyjny turystycznie i bogaty w faunę i florę. Z tego względu na te bogactwa utworzono w 1998 r. Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy”. Powierzchnia Parku wynosi 8570 ha. Na obszarze gminy znajduje się wiele obiektów zabytkowych o charakterze ponadregionalnym i regionalnym: zespoły pałacowo-parkowo-folwarczne, kościoły, zespoły podworskie i grodziska.

4 FAUNA I FLORA GMINY

5 Największym skarbem gminy jest jej przyroda
Największym skarbem gminy jest jej przyroda. Stwierdzono tu występowanie dwunastu gatunków roślin chronionych i siedem rzadkich. Do gatunków chronionych zaliczamy: Bluszcz pospolity Centuria pospolita Flagowiec olbrzymi Kalina koralowa Konwalia majowa Kopytnik pospolity Kruszyna pospolita Listera jajowata Pierwiosnka pospolita Śnieżyczka przebiśnieg Wawrzynek wilczełyko Sromotnik bezwstydny

6 Na obszarze gminy zanotowano występowanie ponad dwustu chronionych gatunków ptaków. Wiele miejsc lęgowych występuje na terenach leśnych w lasach dolinach Bystrzycy i Strzegomki. Obszarem szczególnie cennym pod względem ornitologicznym jest Zbiornik Mietkowski Zaobserwowano na nim 105 gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych, to jest ok. 86% gatunków tej grupy ekologicznej występującej w Polsce. Z lęgowych ptaków wodnych odnotowano tylko dwadzieścia gatunków, ale są wśród nich gatunki wymienione w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”

7 Gniazduje tu kilkaset par lęgowych mewy śmieszki, obserwowanej w bardzo dużej liczbie również w okresie pozalęgowym. Najwięcej ptaków migracyjnych gromadzi się na zbiorniku. Najliczniej są reprezentowane: blaszkodziobe , siewkowate i perkozy. Zbiornik jest najważniejszym na Śląsku miejscem zatrzymywania się gęsi zbożowych i gęsi białoczelnych korzystających ze zbiornika od października do marca Z innych blaszkodziobych licznie pojawiają się krzyżówka i płaskonos.

8 WYBRANE ZABYTKI GMINY MIETKÓW

9 MILIN W Milinie znajduje się renesansowy, nawodny dwór z początków XVII w., pierwotnie otoczony fosą. Był przebudowywany w latach , a także w XIX w. Dwór jest murowany, trójskrzydłowy, zbudowany na planie podkowy, dwutraktowy i dwukondygnacyjny, pokryty dachami dwuspadowymi. Znajduje się tam także kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła. Kościół w Milinie to budowla orientowana, jednonawowa, z wieżą od zachodu. Prezbiterium nakryte jest dwuprzęsłowym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. W Milinie stoi też figura św. Jana Nepomucena. Jest to barokowa rzeźba z 1733 r. stojąca na trójbocznym cokole przy kościele. Z jednej strony cokołu przedstawiona jest scena spowiedzi królowej Zofii, a z drugiej zrzucenie Jana Nepomucena. W miejscowości jest także pomnik wystawiony niemieckim mieszkańcom Milina poległym w I wojnie światowej.

10 MIETKÓW: W latach 50. XVI w. we wsi znajdowała się wieża obronna, która została rozbudowana na obronny dwór w XVIII w W II poł. XIX w. dwór przebudowano na pałac. Do dzisiaj zachowały się jedynie ruiny tej neogotyckiej budowli. Jest to murowany, dwupiętrowy budynek założony na planie kwadratu. W południowej części zachowały się resztki wieży mieszkalnej z XVI w. W Mietkowie możemy też obejrzeć rzadko spotykany, wolnostojący gołębnik pochodzący z końca XIX w. Jest to ciekawy element architektury wiejskiej- mały, drewniany domek umieszczony na wysokim słupie.

11 PROSZKOWICE Krzyże pokutne- według wierzeń i tradycji krzyże pokutne były stawiane w miejscach popełnionych zbrodni w ramach pokuty, z zaznaczeniem na nich narzędzia zbrodni. Miejsce trzech krzyży było już tak popularne przed II wojną światową, że nawet nowa nazwa wsi: Dreisteine nawiązywała do tego szczególnego miejsca . W latach 50 XX w. jeden z trzech krzyży pokutnych został umieszczony w muzeum archeologicznym w Sobótce. 300 letni dąb szypułkowy We wsi warto zwrócić uwagę także na budynek willi, która powstała na pocz. XX w. W budynku tym po II wojnie światowej mieściła się szkoła podstawowa i przedszkole a obecnie znajdują się tam mieszkania.

12 Maniów Mały W Maniowie Małym znajdują się ruiny starego pałacu pochodzącego z poł. XVIII w. i przebudowanego w stylu klasycystycznym w II poł. XIX w. Budynek pałacu podwyższono piętro, dodano dobudówkę i wieżę. W 1945 r. pałac został doszczętnie zniszczony i nigdy nie został odbudowany Jest to budowla trójkondygna-cyjna i trójtraktowa, z ryzalitem wystającym przed elewacje.

13 Wawrzeńczyce W Wawrzeńczycach warto obejrzeć ruiny dworu rodziny von Saurmna-Jeltsch powstałego w latach 90. XVIII w Dwór uzyskał cechy neogotyku po przebudowie na pocz. XIX w. Jest to bryła dwuskrzydłowa, z wysoką wieżą w narożu. Zachowały się resztki murów przyziemia i tarasu ze schodami. Przy budynku zachowała się też brama wjazdowa oraz fontanna. We wsi rośnie imponujący 400-letni dąb szypułkowy pod którym myśliwi z Kół Łowieckich obchodzą święto swojego patrona „Hubertusa” i 270-letni cypryśnik błotny.

14 Domanice Na skraju wsi jest cmentarz poewangelicki, założony w II poł. XIX w. na którym stoi neoromańskie mauzoleum rodu von Brandenburg . Mauzoleum zostało wzniesione wg. projektu Augusta Stulera, w późniejszym czasie zmieniono je na kaplicę. Najcenniejszym zabytkiem Domanic jest zamek z zabudową gospodarczą i parkiem. Budowla wyglądem bardziej przypomina pałac. Obronny zamek wybudowano prawdopodobnie już w XIII w. lecz mało wiadomo o jego kształcie z tamtych lat W obecnym kształcie istnieje od 1600 r. Był dwukrotnie przebudowywany w II poł. XVII i XVII w. oraz w 1820 r. Zamek od reszty zespołu oddziela sucha fosa, przez którą prowadzi kamienny sklepiony, trójprzęsłowy most. Na zamku znajduje się także ogród, stajnie, wozownia i spichlerz.

15 Borzygniew W Borzygniewie zachowały się interesujące ruiny późnorenesansowego pałacu zbudowanego na pocz. XVII w. Budowla powstała na planie prostokąta, kryta była dachami dwuspadowymi. Był to budynek czworoboczny, dwutraktowy z dekoracją sgraffitową i wysokimi podwójnymi szczytami. Pałac został przebudowany w XVIII i XIX w. Pałac zniszczono w 1945 r. Zabytkiem godnym poświęcenia uwagi jest kamienny, późnogotycki kościół pw. Św.Barbary, zbudowany w XV w. Wewnątrz zachował się barokowy wystrój. Bardzo ciekawe jest gotyckie sakramentarium i dwie rzeźby świętych.

16 Borzygniew W 2011 roku, w maju nad brzegiem Zalewu Mietkowskiego oddany został nowy Ośrodek Sportów Wodnych. Budowa tego obiektu zrealizowana została przy współpracy Powiatu Wrocławskiego i Urzędu Gminy Mietków. Ośrodek oferuje salę konferencyjną, wypożyczalnię łodzi, slup i 50-metrowy pomost pływający, do którego można zacumować łodzie. Obiekt ten ma stanowić bazę dla wszystkich wodniaków i turystów odwiedzających Gminę Mietków.

17 DZIĘKUJEMY ZA OBEJRZENIE PROJEKTU
PROJEKT WYKONALI UCZNIOWIE GIMNAZJUM W MIETKOWIE : GRACJAN GROCHOWSKI KL. III B ANDŻELIKA DZIAŁO KL. III B Projekt został w pełni ukończony dnia : Wszelkie prawa zastrzeżone. Domanice r.


Pobierz ppt "GMINA MIETKÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google