Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Las i woda zdrowia doda projekt edukacyjny dla uczniów szkól podstawowych gminy Kowiesy realizowany w szkole podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Las i woda zdrowia doda projekt edukacyjny dla uczniów szkól podstawowych gminy Kowiesy realizowany w szkole podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach."— Zapis prezentacji:

1 Las i woda zdrowia doda projekt edukacyjny dla uczniów szkól podstawowych gminy Kowiesy realizowany w szkole podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

2 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI Projekt realizowany był we współpracy z: Dyrekcją Bolimowskiego Parku Krajobrazowego Lasami Państwowymi -Nadleśnictwem Chojnata reprezentowanym przez Pana Miłosza Powązkę Realizacja projektu możliwa była dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Łodzi, jak również dzięki środkom własnym zagwarantowanym przez organ prowadzący- Gmina Kowiesy. Projektem objęci byli uczniowie szkół podstawowych naszej gminy.

3 Tegoroczny projekt był kontynuacją całego cyklu działań podejmowanych w celu rozwijania świadomości ekologicznej- wiedzy, poglądów, wyobrażeń o środowisku i jego zagrożeniach, wśród uczniów i mieszkańców gminy. Projekty realizowane w latach poprzednich: Zielono nam i radośnie-2008 r. Czysty świat-zdrowy świat- 2009 r. Czysta woda-zdrowia doda-2010 r. Lasy-zielone płuca naszej okolicy-2011. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

4 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKAI GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI W ramach projektu prowadzone były następujące działania: Prowadzono lekcje o tematyce związanej z lasem i wodą, (godziny do dyspozycji wychowawcy, przyroda, j. polski, edukacja wczesnoszkolna)

5 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI Wycieczka uczniów klasy II do lasu, która miała na celu dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, poznawanie warstw lasu i charakterystycznej roślinności, cech drzew i krzewów, ich rozpoznawanie na podstawie kształtów liści.

6 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI Leśny patrol- wycieczka uczniów kl. IV do lasu, która miała na celu zbadanie warunków życia w lesie, obserwację organizmów, lokalizację wysypisk śmieci.

7 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI Spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Grójec panem Miłoszem Powązką- prelekcja na temat lasów naszej gminy wzbudziła duże zainteresowanie, padło wiele pytań i ciekawych odpowiedzi.

8 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI Konkurs plastyczny Lasy i wody w mojej okolicy dla klas 0-I. Wyłonione zostaną: -3 pierwsze miejsca -7 wyróżnień Pozostali uczestnicy dostaną nagrody za udział w konkursie.

9 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI Konkurs wiedzy Co wiemy o lesie i wodzie? przeznaczony był dla klas III- IV Konkurs wiedzy Co wiemy o Polskich Parkach Narodowych dla klas V-VI

10 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI Dla zwycięzców konkursów jako nagrodę główną zorganizowano dwudniową wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Uczniowie zwiedzili Muzeum Przyrodnicze na Świętym Krzyżu, obejrzeli gołoborza, torfowiska, źródła strumienia, poznali urokliwe zakątki kompleksu leśnego. Spacerowali ścieżkami Kieleckiego Parku, podziwiali pomnik przyrody-Dąb Bartek.

11 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

12 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

13 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI S adzenie krzewów ozdobnych zakupionych w ramach projektu.

14 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI W ramach projektu zakupiono: tablicę interaktywną, projektor, pomoce naukowe do nauki przyrody, książki i filmy o tematyce przyrodniczej,

15 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli starań, aby projekt mógł być zrealizowany. Wierzymy, że podjęte działania wpłyną na wzrost świadomości ekologicznej a pomoce, które wzbogaciły bazę dydaktyczną szkoły wpłyną na uatrakcyjnienie zajęć i rozwijanie zainteresowań uczniów.


Pobierz ppt "Las i woda zdrowia doda projekt edukacyjny dla uczniów szkól podstawowych gminy Kowiesy realizowany w szkole podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google