Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest? Kiedy i jak to obchodzimy?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest? Kiedy i jak to obchodzimy?"— Zapis prezentacji:

1 Co to jest? Kiedy i jak to obchodzimy?
Dzień Ziemi Co to jest? Kiedy i jak to obchodzimy?

2 Co to jest? Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi – akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje.

3 W jaki sposób obchodzimy Dzień Ziemi?
Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia. Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety, dlatego każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan. Nasze życie jest od niej uzależnione. Ziemia nas żywi oraz stanowi istotę naszej egzystencji - naszej i naszych dzieci. Z tego powodu musimy o nią dbać, nie tylko 22 kwietnia, ale w każdy dzień. Co jest celem Dnia Ziemi? Celem Dnia Ziemi jest promowanie harmonii życia zgodnie z naturą i Ziemią w celu osiągnięcia równowagi pomiędzy gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi potrzebami obecnych i przyszłych pokoleń ludzkości.

4 Na świecie... W Polsce... Tradycyjnie już wielkie sprzątanie odbywa się także w Himalajach. W Nepalu, u stóp najwyższych gór świata, śmieci zbierają nie tylko najmłodsi, ale także najstarsi mieszkańcy. Nie brakuje festynów, koncertów i zabaw dla najmłodszych. Dzień Ziemi to czas wielkiego sprzątania, które stało się głównym punktem corocznych obchodów. Zbieranie śmieci w miejscach, gdzie w ogóle nie powinno ich być, to tylko symbol tego, co powinno mieć miejsce nie tylko w Dzień Ziemi, ale także przez cały rok.

5 Jakie działania są przeprowadzane w naszej gminie i na świecie?
Recykling - jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Ochrona gatunkowa - jedna z form ochrony przyrody na celu ma zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Pomniki przyrody – prawnie chronione twory przyrody, szczególnie cenne ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych. Ochrona częściowa – jeden ze statusów ochronnych w ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt. Według Ustawy o ochronie przyrody oznacza ochronę gatunków roślin, grzybów i zwierząt, dopuszczającą możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników tych gatunków lub ich części Ochrona ścisła - sposób ochrony całości lub części terenu rezerwatu przyrody lub parku narodowego polegający na nieingerowaniu w naturalne procesy i zabezpieczeniu przed wpływami zewnętrznymi.

6 W naszym regoinie... Rezerwat Paza
Utworzony został w 1995 r. w celu zachowania żyznej buczyny z rzadkimi roślinami w runie oraz pomnikowymi okazami buka na granicy jego naturalnego zasięgu. Jego nazwa pochodzi od dawnej nazwy uroczyska leśnego, w którym zlokalizowano ten rezerwat. Zajmuje powierzchnię 27,21 ha i jest zlokalizowany w środkowej części kompleksu leśnego leśnictwa Potok w Nadleśnictwie Złoczew.

7 Rezerwat Jaźwiny Obejmuje zbocze piaszczystej wydmy wraz z zagłębieniem u stóp tej wydmy (skąd wypływa źródełko). Zajmuje powierzchnię 3,81 ha. Został utworzony w 1963 r. Celem ochrony jest ”zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych boru wilgotnego z udziałem świerka i jodły naturalnego pochodzenia”. Nazwa wywodzi się od słowa jaźwiec, którym to mianem nazywano niegdyś borsuka. Rośnie tu stary bór jodłowo-świerkowy z bogatym kobiercem mchów. Zbocze wydmy porasta bór sosnowy. Rosną tu także dęby. Niektóre jodły osiągają wysokość 37 m i obwód 3 m. W pobliżu rezerwatu, w uroczysku Błota (od strony wsi Salamony) rosną okazy długosza królewskiego - największej, rzadkiej i chronionej paproci krajowej. Długosz królewski

8 Ciekawostki W 1969 roku rysownik Ron Cobb zaprojektował flagę ruchu ekologicznego. Wzorowana jest ona na fladze amerykańskiej - 23 zielonych pasków, zamiast gwiazdek występuje na niej symbol złożony z liter "E" i "O" od angielskich słów: "Environment" (Środowisko) i "Organism" (Organizm). Symbol ten został później zastąpiony podobnym, greckim symbolem Theta. Szacuje się, że w 2007 roku w obchodach Dnia Ziemi wzięło, w ten czy inny sposób, udział około miliarda ludzi na całym świecie. Były to, jak do tej pory, największe obchody Dnia Ziemi w historii.


Pobierz ppt "Co to jest? Kiedy i jak to obchodzimy?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google