Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LasLas - skarb przyrody. 1. Skład lasu (ekosystemu leśnego) ekosystemu 2. Funkcje lasu: a) produkcyjne b) poza produkcyjne 3. Formy ochrony lasu Skład.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LasLas - skarb przyrody. 1. Skład lasu (ekosystemu leśnego) ekosystemu 2. Funkcje lasu: a) produkcyjne b) poza produkcyjne 3. Formy ochrony lasu Skład."— Zapis prezentacji:

1 LasLas - skarb przyrody

2 1. Skład lasu (ekosystemu leśnego) ekosystemu 2. Funkcje lasu: a) produkcyjne b) poza produkcyjne 3. Formy ochrony lasu Skład lasuFunkcje lasuOchrona lasu

3 Skład ekosystemu leśnego: gleba glebagleba rośliny roślinyrośliny zwierzęta zwierzętazwierzęta klimat klimatklimat Funkcje lasuOchrona lasu

4 Gleba - powoduje określony wzrost drzew, a te z kolei mogą zmieniać jej właściwości fizykochemiczne. Tylko z pozoru jest martwa, żyją w niej miliony organizmów różnej wielkości. Funkcje lasuOchrona lasu Gleba wykształca się przez setki lat, a pozbawiona roślinnej ochrony, może zostać szybko zmyta przez wodę.

5 Rośliny Rośliny - (od mchów po wysokie drzewa) chronią glebę, kształtują klimat wewnątrz lasu, stanowią ogromny rezerwuar, są schronieniem i pokarmem dla zwierząt. W lesie tworzą tzw. piętrapiętra. piętra Funkcje lasuOchrona lasu

6 Zwierzęta Zwierzęta - od największych (żubr), po najmniejsze (owady) jak i rzadkie gatunki ptaków (sokoły) tworzą ekosystem, a ich wpływ na środowisko jest ogromny. Funkcje lasuOchrona lasu

7 Klimat Leśny klimat np.w okresie zimowym jest cieplejszy, i mniej wietrzny niż mikroklimat sąsiadujących z lasem pól. Funkcje lasuOchrona lasu

8 KOSYSTEM to całość, jaką tworzy zespół współzależnych od siebie organizmów roślinnych i zwierzęcych, oraz przestrzeni fizycznych, w której organizmy te żyją i wchodzą we wzajemne związki. Funkcje lasuSkład lasuOchrona lasu Ekosystemy leśne zajmują 28% powierzchni Polski.

9 Każde piętro lasu to jakby osobne środowisko, zamieszkane przez specyficzne gatunki roślin i zwierząt. Korona drzew (np.dęby, sosny,ptaki) Podszyt (np.leszczyny,maliny, jelenie, sarny) Runo leśne (np.rośliny zielne, mchy, paprocie, gady, płazy) Funkcje lasuSkład lasuOchrona lasu

10 Funkcje lasu produkcyjne: pozyskiwanie drewna (przemysł meblarski, celulozowo-papierniczy, pilśniowy) zbiór płodów runa leśnego (np.grzyby, jagody, zioła) Skład lasuOchrona lasu

11 Funkcje pozaprodukcyjne lasów: fabryka tlenu kształtują klimat Ziemi klimat zatrzymują ogromne ilości wody osłaniają przed hałasem i zanieczyszczenia- mi zanieczyszczenia- mi zmniejszają siłę wiatru pełnią funkcję rekreacyjno -turystyczną Skład lasuOchrona lasu

12 Fabryka tlenu: W procesie fotosyntezy rośliny pobierają z powietrza dwutlenek węgla (CO 2 ), a oddają życiodajny dla reszty ziemskich organizmów tlen. W procesie fotosyntezy rośliny pobierają z powietrza dwutlenek węgla (CO 2 ), a oddają życiodajny dla reszty ziemskich organizmów tlen. Jedna dorosła sosna produkuje tlen niezbędny do życia 3 osób. Jedna dorosła sosna produkuje tlen niezbędny do życia 3 osób. Funkcje lasuSkład lasuOchrona lasu

13 Ocieplenie klimatu Jedną z przyczyn ocieplenia klimatu jest postępujące wycinanie lasów, fabryki pochłaniającej CO 2 i produkującej tlen. Funkcje lasuSkład lasuOchrona lasu Lasy wiążą aż 46% zasobów CO 2.

14 Lasy to naturalny filtr chroniący powietrze, glebę i wody gruntowe przed szkodliwymi związkami emitowanymi przez fabryki. Na 1 ha lasu opada rocznie 45-70 ton pyłów. Lasy to naturalny filtr chroniący powietrze, glebę i wody gruntowe przed szkodliwymi związkami emitowanymi przez fabryki. Na 1 ha lasu opada rocznie 45-70 ton pyłów. Skład lasuOchrona lasu

15 Formy ochrony przyrody (w tym lasów): Parki narodowe Rezerwaty Pomniki przyrody Parki krajobrazowe Użytki ekologiczne Funkcje lasuSkład lasu Ochrona gatunkowa

16 Park narodowy narodowy - to obszar szczególnie cenny pod względem przyrodniczym, naukowym bądź kulturowym. W Polsce są 23 parki, o łącznej powierzchni 305 tys. ha, z czego ponad 63% to lasy. Funkcje lasuSkład lasu

17 Rezerwaty - chronią ekosystemy zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Spośród 1251 rezerwatów w Polsce 654 to rezerwaty leśne. Rezerwaty - chronią ekosystemy zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Spośród 1251 rezerwatów w Polsce 654 to rezerwaty leśne. Funkcje lasuSkład lasu

18 Pomnikiem przyrody może być pojedynczy okaz przyrody żywej bądź nieożywionej. W lesie jest to najczęściej wiekowe drzewo, głaz narzutowy, wodospad czy jaskinia. Funkcje lasuSkład lasu Obecnie jest ich ponad 33 tys.

19 Parków krajobrazowych krajobrazowych jest 120, zajmują 2500 tys. ha, z czego ponad połowa to lasy. Parki powołuje się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno - krajobrazowych. Funkcje lasuSkład lasu

20 Użytki ekologiczne to pozostałości ekosystemów mające znaczenie dla zachowania zasobów genetycznych i walorów siedliskowych. Są nimi małe oczka wodne w polu lub w lesie, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna, wydmy. Funkcje lasuSkład lasu

21 Ochrona gatunkowa Niektóre rzadkie gatunki roślin (np. paprotka zwyczajna, sosna, limba) i zwierząt (np. świstak, salamandra plamista) objęte są ochroną gatunkową. Skład lasuFunkcje lasu


Pobierz ppt "LasLas - skarb przyrody. 1. Skład lasu (ekosystemu leśnego) ekosystemu 2. Funkcje lasu: a) produkcyjne b) poza produkcyjne 3. Formy ochrony lasu Skład."

Podobne prezentacje


Reklamy Google