Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SA8000 Międzynarodowy standard raportowania CSR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SA8000 Międzynarodowy standard raportowania CSR"— Zapis prezentacji:

1 SA8000 Międzynarodowy standard raportowania CSR
Materiały dydaktyczne dla studentów Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu COLLEGIUM GLACENSE opr. dr Mariusz Opaliński

2 Standard SA8000 SA 8000 (Social Accuntability 8000) jest międzynarodową normą określającą odpowiedzialność społeczną organizacji. Powstała na bazie standardów obejmujących prawa człowieka i prawa pracownicze Norma została stworzona z myślą o przedsiębiorstwach dowolnej branży z całego świata, stąd jej uniwersalny charakter i elementarne warunki wstępne, obejmujące prawa człowieka i prawa pracownicze, które różnić się mogą w zależności od państwa Standardy certyfikowania zostały ujęte w taki sposób, że są mierzalne, przejrzyste i weryfikowalne W celu uzyskania certyfikatu zgodności systemu odpowiedzialności społecznej z wymaganiami SA 8000 należy podjąć współpracę z odpowiednią jednostką certyfikującą. W przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonego auditu jednostka wystawia stosowny certyfikat. Po trzech latach należy poddać się re-certyfikacji, aby zachować ważność certyfikatu

3 Obszary certyfikowania SA8000

4 Praca dzieci i praca przymusowa
W Polsce dotyczy głównie zatrudniania dzieci powyżej 16 roku życia, umożliwienie im edukacji oraz rozwoju Praca przymusowa Pracownik powinien mieć możliwość wypowiedzenia umowy; umowa powinna działać w dwie strony Zatrudnienia pracownika nie może opierać się na składaniu depozytów ani dokumentów tożsamości

5 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków środowiska pracy Za funkcjonowanie BHP powinien odpowiadać specjalnie do tego celu wyznaczony pracownik BHP obejmuje zapobieganie potencjalnym przyczynom chorób oraz zagrożeń życia i zdrowia pracowników Pracownik ma prawo do informacji na temat zagrożeń na stanowisku pracy Nigdy nie należy narażać zdrowia i życia pracowników, jeśli nie przemawia za tym ważny interes społeczny

6 Wolność zrzeszania się i dyskryminacja
Pracownicy powinni mieć wolność i swobodę w tworzeniu organizacji pracowniczych i przynależeniu do nich Dyskryminacja Kryterium odmienności stosunku do poszczególnych pracowników nie mogą być różnice rasowe, religijne, płeć, orientację seksualną, itp. Wszyscy powinni być traktowani jednakowo

7 Kary dyscyplinarne i czas pracy
Pracownik nie może być poddawany karom cielesnym i psychicznym przymusom ani agresji słownej Godziny pracy Tydzień pracy nie może przekraczać czasu określonego w Kodeksie Pracy, z uwzględnieniem dostępnych systemów rozliczeń czasu pracy

8 Zasady zatrudniania i wynagradzania
Pracownik pracujący w pełnym wymiarze czasu musi otrzymywać wynagrodzenie stanowiące wysokość przynajmniej minimalnej krajowej płacy Stali pracownicy muszą być zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę Przed kosztami pracy nie należy uciekać w outsourcing oraz „umowy śmieciowe”, faktycznych pracowników zatrudniając na podstawie umowy zlecenia oraz o dzieło

9 System zarządzania Ostatnim etapem badania jest sposób definiowania i wdrażania systemu zarządzania zasobami ludzkimi Na system ten składa się: polityka społeczna; ciągłe doskonalenie; system komunikacji społecznej; relacje z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi; dokumentowanie zasad, sposobów realizacji oraz wyników; kontrola dostawców i partnerów.

10 Podsumowanie Standard SA 8000 jest weryfikowalny, a poprzez wdrożenie jego wymagań staje się gwarantem odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa Również sama certyfikacja przynosi wiele korzyści - firma posiadająca certyfikat SA 8000 prezentuje się jako wiarygodna i etyczna, funkcjonująca w oparciu o najlepsze wzorce i stosująca zgodne z nimi praktyki. W rezultacie umacnia się pozycja przedsiębiorstwa na tle konkurencji W Polsce firmami posiadającymi certyfikat SA 8000 są m.in.: Elektrownia Opole S.A., Nord Sp. z o.o., PKE SA Elektrownia „Łaziska” oraz Avon Poland Na świecie najczęściej certyfikującymi się w tym systemie państwami są Brazylia, Indie, Chiny i Włochy Literatura: B. Rok, Standard społecznej odpowiedzialności SA8000


Pobierz ppt "SA8000 Międzynarodowy standard raportowania CSR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google