Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SA8000 Międzynarodowy standard raportowania CSR Materiały dydaktyczne dla studentów Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu COLLEGIUM GLACENSE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SA8000 Międzynarodowy standard raportowania CSR Materiały dydaktyczne dla studentów Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu COLLEGIUM GLACENSE."— Zapis prezentacji:

1 SA8000 Międzynarodowy standard raportowania CSR Materiały dydaktyczne dla studentów Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu COLLEGIUM GLACENSE opr. dr Mariusz Opaliński

2 Standard SA8000  SA 8000 (Social Accuntability 8000) jest międzynarodową normą określającą odpowiedzialność społeczną organizacji. Powstała na bazie standardów obejmujących prawa człowieka i prawa pracownicze  Norma została stworzona z myślą o przedsiębiorstwach dowolnej branży z całego świata, stąd jej uniwersalny charakter i elementarne warunki wstępne, obejmujące prawa człowieka i prawa pracownicze, które różnić się mogą w zależności od państwa  Standardy certyfikowania zostały ujęte w taki sposób, że są mierzalne, przejrzyste i weryfikowalne  W celu uzyskania certyfikatu zgodności systemu odpowiedzialności społecznej z wymaganiami SA 8000 należy podjąć współpracę z odpowiednią jednostką certyfikującą. W przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonego auditu jednostka wystawia stosowny certyfikat. Po trzech latach należy poddać się re-certyfikacji, aby zachować ważność certyfikatu

3 Obszary certyfikowania SA8000 SA8000 Pracadzieci Pracaprzymusowa Bezpieczeństwo I higiena pracy Wolność zrzeszania się DyskryminacjaKarydyscyplinarne Godzinypracy Zasadywynagradzania Systemzarządzania

4 Praca dzieci i praca przymusowa Praca dzieci  W Polsce dotyczy głównie zatrudniania dzieci powyżej 16 roku życia, umożliwienie im edukacji oraz rozwoju Praca przymusowa  Pracownik powinien mieć możliwość wypowiedzenia umowy; umowa powinna działać w dwie strony  Zatrudnienia pracownika nie może opierać się na składaniu depozytów ani dokumentów tożsamości

5 Bezpieczeństwo i higiena pracy  Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków środowiska pracy  Za funkcjonowanie BHP powinien odpowiadać specjalnie do tego celu wyznaczony pracownik  BHP obejmuje zapobieganie potencjalnym przyczynom chorób oraz zagrożeń życia i zdrowia pracowników  Pracownik ma prawo do informacji na temat zagrożeń na stanowisku pracy  Nigdy nie należy narażać zdrowia i życia pracowników, jeśli nie przemawia za tym ważny interes społeczny

6 Wolność zrzeszania się i dyskryminacja Wolność zrzeszania się  Pracownicy powinni mieć wolność i swobodę w tworzeniu organizacji pracowniczych i przynależeniu do nich Dyskryminacja  Kryterium odmienności stosunku do poszczególnych pracowników nie mogą być różnice rasowe, religijne, płeć, orientację seksualną, itp.  Wszyscy powinni być traktowani jednakowo

7 Kary dyscyplinarne i czas pracy Kary dyscyplinarne  Pracownik nie może być poddawany karom cielesnym i psychicznym przymusom ani agresji słownej Godziny pracy  Tydzień pracy nie może przekraczać czasu określonego w Kodeksie Pracy, z uwzględnieniem dostępnych systemów rozliczeń czasu pracy

8 Zasady zatrudniania i wynagradzania  Pracownik pracujący w pełnym wymiarze czasu musi otrzymywać wynagrodzenie stanowiące wysokość przynajmniej minimalnej krajowej płacy  Stali pracownicy muszą być zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę  Przed kosztami pracy nie należy uciekać w outsourcing oraz „umowy śmieciowe”, faktycznych pracowników zatrudniając na podstawie umowy zlecenia oraz o dzieło

9 System zarządzania  Ostatnim etapem badania jest sposób definiowania i wdrażania systemu zarządzania zasobami ludzkimi  Na system ten składa się: polityka społeczna; ciągłe doskonalenie; system komunikacji społecznej; relacje z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi; dokumentowanie zasad, sposobów realizacji oraz wyników; kontrola dostawców i partnerów.

10 Podsumowanie  Standard SA 8000 jest weryfikowalny, a poprzez wdrożenie jego wymagań staje się gwarantem odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa  Również sama certyfikacja przynosi wiele korzyści - firma posiadająca certyfikat SA 8000 prezentuje się jako wiarygodna i etyczna, funkcjonująca w oparciu o najlepsze wzorce i stosująca zgodne z nimi praktyki. W rezultacie umacnia się pozycja przedsiębiorstwa na tle konkurencji  W Polsce firmami posiadającymi certyfikat SA 8000 są m.in.: Elektrownia Opole S.A., Nord Sp. z o.o., PKE SA Elektrownia „Łaziska” oraz Avon Poland  Na świecie najczęściej certyfikującymi się w tym systemie państwami są Brazylia, Indie, Chiny i Włochy  Literatura: B. Rok, Standard społecznej odpowiedzialności SA8000 B. Rok, Standard społecznej odpowiedzialności SA8000B. Rok, Standard społecznej odpowiedzialności SA8000


Pobierz ppt "SA8000 Międzynarodowy standard raportowania CSR Materiały dydaktyczne dla studentów Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu COLLEGIUM GLACENSE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google