Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.csr.parp.gov.pl 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.csr.parp.gov.pl 1."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.csr.parp.gov.pl 1 Wsparcie na wdrożenie CSR

2 www.csr.parp.gov.pl 2 Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility, CSR) - odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, przejawiająca się przejrzystym i etycznym zachowaniem, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, uwzględnia oczekiwania interesariuszy, jest wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w jej działaniach. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000

3 www.csr.parp.gov.pl 3 Korzyści wdrożenia CSR wg badania PARP Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu

4 www.csr.parp.gov.pl 4 Bariery wdrożenia CSR wg badania PARP Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu

5 www.csr.parp.gov.pl 5 Korzyści Bariery Potrzeba wsparcia przedsiębiorców w procesie wdrażania CSR Projekt PARP Projekt: Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

6 www.csr.parp.gov.pl 6 Planowany termin ogłoszenia II naboru wniosków: grudzień 2013/styczeń 2014 Przedmiot konkursu: udzielenie MŚP wsparcia na wdrożenie CSR tj. bezzwrotnej dotacji na realizację projektu polegającego na wdrożeniu rozwiązań z zakresu CSR. Zasady finansowania: maks. wartość dotacji: 100 tys. zł, wymagany wkład własny finansowy min. 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Założenia konkursu dla MŚP

7 www.csr.parp.gov.pl 7 Wydatki kwalifikowalne: zakup usług doradczych, audyt (z wyłączeniem audytu finansowego), badania lub analizy produktów oraz procesów produkcyjnych lub usługowych, certyfikacja produktu/ procesu/usługi, inwestycje w rzeczowe składniki majątku oraz wartości niematerialne i prawne, działania informacyjno-promocyjne. Założenia konkursu dla MŚP (cd.)

8 www.csr.parp.gov.pl 8 Obszar 1. Środowisko naturalne: zwiększenie efektywności materiałowej i energetycznej towaru lub usługi poprzez zmniejszenie zużycia materiałów/surowców, redukcję odpadów, działania w zakresie ekoproduktu; wdrożenie/poprawa zarządzania środowiskowego np. EMAS, ISO 14001, Program Czystszej Produkcji, Błękitny Anioł, Ecolabel, Energy Star, Euroliść, PEFC. Przykładowe typy projektów

9 www.csr.parp.gov.pl 9 Obszar 2. Relacje z personelem przedsiębiorstwa: zwiększenie udziału pracowników w zarządzaniu firmą, wolontariat pracowniczy, zaangażowanie pracowników we wdrażanie strategii CSR; wdrożenie standardów np. SA 8000, OHSAS18001, Zatrudnienie Fair Play, AA 1000. Obszar 3. Zaangażowanie społeczne: wdrożenie raportowania wg standardu Global Reporting Initiative (GRI); wdrożenie zrównoważonego łańcucha dostaw; zaangażowanie w dobrowolne działania i partnerstwa lokalne. Przykładowe typy projektów (cd.)

10 www.csr.parp.gov.pl 10 Strona projektu www.csr.parp.gov.pl

11 Dziękuję za uwagę Małgorzata Jelińska PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa Tel. +48 22 432 80 80, Fax. +48 22 432 86 20 csr@parp.gov.pl, www.csr.parp.gov.pl www.csr.parp.gov.pl 11


Pobierz ppt "PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.csr.parp.gov.pl 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google