Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie na wdrożenie CSR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie na wdrożenie CSR"— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie na wdrożenie CSR

2 Definicja CSR zgodnie z ISO 26000
Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility, CSR) - odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, przejawiająca się przejrzystym i etycznym zachowaniem, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, uwzględnia oczekiwania interesariuszy, jest wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w jej działaniach.

3 Korzyści wdrożenia CSR wg badania PARP „Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu”

4 Bariery wdrożenia CSR wg badania PARP „Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu”

5 Potrzeba wsparcia przedsiębiorców w procesie wdrażania CSR
Korzyści Potrzeba wsparcia przedsiębiorców w procesie wdrażania CSR Projekt PARP Bariery Projekt: Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

6 Założenia konkursu dla MŚP
Planowany termin ogłoszenia II naboru wniosków: grudzień 2013/styczeń 2014 Przedmiot konkursu: udzielenie MŚP wsparcia na wdrożenie CSR tj. bezzwrotnej dotacji na realizację projektu polegającego na wdrożeniu rozwiązań z zakresu CSR. Zasady finansowania: maks. wartość dotacji: 100 tys. zł, wymagany wkład własny finansowy min. 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

7 Założenia konkursu dla MŚP (cd.)
Wydatki kwalifikowalne: zakup usług doradczych, audyt (z wyłączeniem audytu finansowego), badania lub analizy produktów oraz procesów produkcyjnych lub usługowych, certyfikacja produktu/ procesu/usługi, inwestycje w rzeczowe składniki majątku oraz wartości niematerialne i prawne, działania informacyjno-promocyjne.

8 Przykładowe typy projektów
Obszar 1. Środowisko naturalne: zwiększenie efektywności materiałowej i energetycznej towaru lub usługi poprzez zmniejszenie zużycia materiałów/surowców, redukcję odpadów, działania w zakresie ekoproduktu; wdrożenie/poprawa zarządzania środowiskowego np. EMAS, ISO , Program Czystszej Produkcji, Błękitny Anioł, Ecolabel, Energy Star, Euroliść, PEFC.

9 Przykładowe typy projektów (cd.)
Obszar 2. Relacje z personelem przedsiębiorstwa: zwiększenie udziału pracowników w zarządzaniu firmą, wolontariat pracowniczy, zaangażowanie pracowników we wdrażanie strategii CSR; wdrożenie standardów np. SA 8000, OHSAS18001, „Zatrudnienie Fair Play”, AA 1000. Obszar 3. Zaangażowanie społeczne: wdrożenie raportowania wg standardu Global Reporting Initiative (GRI); wdrożenie zrównoważonego łańcucha dostaw; zaangażowanie w dobrowolne działania i partnerstwa lokalne.

10 Strona projektu www.csr.parp.gov.pl

11


Pobierz ppt "Wsparcie na wdrożenie CSR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google