Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena projektów inwestycyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena projektów inwestycyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Ocena projektów inwestycyjnych

2 Fazy rozwoju projektu inwestycyjnego
Faza przedinwestycyjna (koncepcyjno-oceniająca): Studium możliwości (identyfikacja) Studium pre-feasibility (przedrealizacyjne-wstępne) Studium feasibility (ostatecznej wersji projektu) Studia pomocnicze Raport oceniający

3 2. Faza inwestycyjna (realizacji projektu):
Negocjacje i umowy Projektowanie techniczne Budowa Marketing przedprodukcyjny Szkolenia Odbiór i rozruch

4 3. Faza operacyjna (produkcyjna):
Odtworzenie i restrukturyzacja Rozbudowa, innowacje

5 Fazy oceny projektu wg UNIDO
Geneza projektu: 1. Główne założenia projektu 2. Inicjatorzy i promotorzy 3. Dotychczasowa historia projektu 4. Opis zamawiającego i wykonawcy 5. Podsumowanie dotychczasowych kosztów związanych z przygotowaniem projektu

6 II. Analiza marketingowa: Koszty działań marketingowych
Badania marketingowe Określenie strategii projektu Koncepcja działań marketingowych Koszty działań marketingowych Prognoza przychodów ze sprzedaży

7 III. Analiza materiałochłonności: Koszty materiałów i surowców
Klasyfikacja materiałów i surowców Specyfikacja zapotrzebowania materiałowego Określenie dostępności i sposobów zaopatrzenia Koszty materiałów i surowców Marketing zaopatrzeniowy

8 IV. Uwarunkowania środowiskowe i infrastrukturalne:
Analiza lokalizacyjna Wymagania środowiska naturalnego Ocena wpływu na środowisko naturalne Uwarunkowania społeczno-gospodarcze Uwarunkowania infrastrukturalne Ostateczny wybór lokalizacji Ocena terenu Szacunek nakładów

9 V. Techniczne aspekty projektu
Określenie programu produkcji i zdolności produkcyjnych Wybór technologii Transfer technologii Szczegółowe plany techniczne i lokalizacyjne Dobór maszyn i urządzeń Roboty budowlano-inżynieryjne Potrzeby utrzymywania sprawności technicznej urządzeń tzw. Odtworzeniowe Szacunek nakładów

10 VI. Strona organizacyjna Plan kosztów ogólnozakładowych
Struktura organizacyjna Plan organizacyjny Plan kosztów ogólnozakładowych

11 VII. Zasoby ludzkie: Szacunek kosztów
Kategorie i funkcje zasobów ludzkich Otoczenie społeczno-gospodarcze Indywidualne potrzeby projektu Dostępność i sposoby rekrutacji Planowanie szkolenia Szacunek kosztów

12 VIII. Plan realizacji projektu:
Podstawowe zadania planu Ustalenie zakresu prac Określenie kolejności prac Harmonogram czasookresów trwania czynności Określenie niezbędnych zasobów Zbilansowanie i przepływy pieniężne w okresie realizacji Określenie sposobu aktualizacji danych

13 b) Planowanie realizacji (przykładowe kroki):
Wyznaczenie zespołu realizacyjnego Uregulowanie problematyki prawnej Planowanie finansowe Organizacja i zarządzanie projektem Zakup i transfer technologii Szczegółowe projekty techniczne Umowy, negocjacje, przetargi Budowa i montaż Dostawy materiałów i usług Marketing przedprodukcyjny Odbiór końcowy przedsięwzięcia

14 IX. Ocena finansowa projektu:
Horyzont planowania i czas życia projektu Nakłady i koszty Podstawowe dokumenty finansowe Metody oceny projektu inwestycyjnego Sposoby finansowania projektu Wskaźniki finansowe i efektywności Wpływ niepewności na ocenę finansową

15 Inwestycje Finansowe Rzeczowe Niematerialne
akcje nowe badania i rozwój obligacje rozbudowa szkolenie kadr lokaty modernizacyjne promocja i reklama inne odtworzeniowe inne inne

16 Przedsięwzięcie inwestycyjne
Skala inwestycji Przedsięwzięcie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Obiekt inwestycyjny

17 Przedsięwzięcie inwestycyjne
kompleksowe zamierzenie rozwojowe firmy, skonkretyzowane co do celu, zakresu rzeczowego, czasu i miejsca realizacji oraz przewidywanego okresu użytkowania. Składa się ono z wielu zadań inwestycyjnych o różnym charakterze i zakresie.

18 Zadanie inwestycyjne cześć przedsięwzięcia inwestycyjnego, która może funkcjonować niezależnie i zarazem przynosić konkretny, wymierny efekt produkcyjny bądź usługowy. Zadanie inwestycyjne może się składać z obiektów inwestycyjnych.

19 Obiekt inwestycyjny wyodrębniona pod względem techniczno-użytkowym cześć zadań inwestycyjnych, jak na przykład: budynki, budowle, zespoły maszyn czy urządzeń, środki transportu, infrastruktura techniczna itp.


Pobierz ppt "Ocena projektów inwestycyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google