Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena projektów inwestycyjnych. Fazy rozwoju projektu inwestycyjnego 1.Faza przedinwestycyjna (koncepcyjno-oceniająca): Studium możliwości (identyfikacja)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena projektów inwestycyjnych. Fazy rozwoju projektu inwestycyjnego 1.Faza przedinwestycyjna (koncepcyjno-oceniająca): Studium możliwości (identyfikacja)"— Zapis prezentacji:

1 Ocena projektów inwestycyjnych

2 Fazy rozwoju projektu inwestycyjnego 1.Faza przedinwestycyjna (koncepcyjno-oceniająca): Studium możliwości (identyfikacja) Studium pre-feasibility (przedrealizacyjne-wstępne) Studium feasibility (ostatecznej wersji projektu) Studia pomocnicze Raport oceniający

3 2. Faza inwestycyjna (realizacji projektu): Negocjacje i umowy Projektowanie techniczne Budowa Marketing przedprodukcyjny Szkolenia Odbiór i rozruch

4 3. Faza operacyjna (produkcyjna): Odtworzenie i restrukturyzacja Rozbudowa, innowacje

5 Fazy oceny projektu wg UNIDO I.Geneza projektu: 1. Główne założenia projektu 2. Inicjatorzy i promotorzy 3. Dotychczasowa historia projektu 4. Opis zamawiającego i wykonawcy 5. Podsumowanie dotychczasowych kosztów związanych z przygotowaniem projektu

6 II. Analiza marketingowa: 1.Badania marketingowe 2.Określenie strategii projektu 3.Koncepcja działań marketingowych 4.Koszty działań marketingowych 5.Prognoza przychodów ze sprzedaży

7 III. Analiza materiałochłonności: 1.Klasyfikacja materiałów i surowców 2.Specyfikacja zapotrzebowania materiałowego 3.Określenie dostępności i sposobów zaopatrzenia 4.Koszty materiałów i surowców 5.Marketing zaopatrzeniowy

8 IV. Uwarunkowania środowiskowe i infrastrukturalne: 1.Analiza lokalizacyjna 2.Wymagania środowiska naturalnego 3.Ocena wpływu na środowisko naturalne 4.Uwarunkowania społeczno-gospodarcze 5.Uwarunkowania infrastrukturalne 6.Ostateczny wybór lokalizacji 7.Ocena terenu 8.Szacunek nakładów

9 V. Techniczne aspekty projektu 1.Określenie programu produkcji i zdolności produkcyjnych 2.Wybór technologii 3.Transfer technologii 4.Szczegółowe plany techniczne i lokalizacyjne 5.Dobór maszyn i urządzeń 6.Roboty budowlano-inżynieryjne 7.Potrzeby utrzymywania sprawności technicznej urządzeń tzw. Odtworzeniowe 8.Szacunek nakładów

10 VI. Strona organizacyjna 1.Struktura organizacyjna 2.Plan organizacyjny 3.Plan kosztów ogólnozakładowych

11 VII. Zasoby ludzkie: 1.Kategorie i funkcje zasobów ludzkich 2.Otoczenie społeczno-gospodarcze 3.Indywidualne potrzeby projektu 4.Dostępność i sposoby rekrutacji 5.Planowanie szkolenia 6.Szacunek kosztów

12 VIII. Plan realizacji projektu: a)Podstawowe zadania planu 1.Ustalenie zakresu prac 2.Określenie kolejności prac 3.Harmonogram czasookresów trwania czynności 4.Określenie niezbędnych zasobów 5.Zbilansowanie i przepływy pieniężne w okresie realizacji 6.Określenie sposobu aktualizacji danych

13 b) Planowanie realizacji (przykładowe kroki): 1.Wyznaczenie zespołu realizacyjnego 2.Uregulowanie problematyki prawnej 3.Planowanie finansowe 4.Organizacja i zarządzanie projektem 5.Zakup i transfer technologii 6.Szczegółowe projekty techniczne 7.Umowy, negocjacje, przetargi 8.Budowa i montaż 9.Dostawy materiałów i usług 10.Marketing przedprodukcyjny 11.Odbiór końcowy przedsięwzięcia

14 IX. Ocena finansowa projektu: 1.Horyzont planowania i czas życia projektu 2.Nakłady i koszty 3.Podstawowe dokumenty finansowe 4.Metody oceny projektu inwestycyjnego 5.Sposoby finansowania projektu 6.Wskaźniki finansowe i efektywności 7.Wpływ niepewności na ocenę finansową

15 Inwestycje Finansowe Rzeczowe Niematerialne akcje nowe badania i rozwój obligacje rozbudowa szkolenie kadr lokaty modernizacyjne promocja i reklama inne odtworzeniowe inne inne

16 Skala inwestycji Przedsięwzięcie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Obiekt inwestycyjny

17 Przedsięwzięcie inwestycyjne kompleksowe zamierzenie rozwojowe firmy, skonkretyzowane co do celu, zakresu rzeczowego, czasu i miejsca realizacji oraz przewidywanego okresu użytkowania. Składa się ono z wielu zadań inwestycyjnych o różnym charakterze i zakresie.

18 Zadanie inwestycyjne cześć przedsięwzięcia inwestycyjnego, która może funkcjonować niezależnie i zarazem przynosić konkretny, wymierny efekt produkcyjny bądź usługowy. Zadanie inwestycyjne może się składać z obiektów inwestycyjnych.

19 Obiekt inwestycyjny wyodrębniona pod względem techniczno- użytkowym cześć zadań inwestycyjnych, jak na przykład: budynki, budowle, zespoły maszyn czy urządzeń, środki transportu, infrastruktura techniczna itp.


Pobierz ppt "Ocena projektów inwestycyjnych. Fazy rozwoju projektu inwestycyjnego 1.Faza przedinwestycyjna (koncepcyjno-oceniająca): Studium możliwości (identyfikacja)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google