Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Page 1 YOUR LOGO Inwestycje i projekty inwestycyjne (menedżer projektu) Studia II stopnia Kierunek: EKONOMIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Page 1 YOUR LOGO Inwestycje i projekty inwestycyjne (menedżer projektu) Studia II stopnia Kierunek: EKONOMIA."— Zapis prezentacji:

1 Page 1 YOUR LOGO Inwestycje i projekty inwestycyjne (menedżer projektu) Studia II stopnia Kierunek: EKONOMIA

2 Page 2 YOUR LOGO Inwestycje i projekty inwestycyjne Projekty bezpośrednie Bazują na modernizacji lub rozwoju prowadzonej działalności. Budują wartość firmy-inwestora. Projekty pośrednie Zakładają czerpanie zysków z działalności innych podmiotów lub przedsięwzięć gospodarczych

3 Page 3 YOUR LOGO Inwestycje i projekty inwestycyjne bezpośrednie Odtworzeniowe Zapobiegające wzrostowi kosztów produkcji Modernizacyjne Ukierunkowane głównie na zmniejszenie kosztów wytwarzania wyrobów Innowacyjne Służące modyfikacji wytwarzania dotychczasowych wyrobów. Rozwojowe Mają na celu zwiększenie szeroko rozumianego potencjału produkcyjnego firmy lub wdrażania nowych produktów/usług Strategiczne Chroniące firmę przed skutkami działalności konkurencji, wzmacniające pozycję firmy na rynku

4 Page 4 YOUR LOGO Parametry projektów inwestycyjnych cele inwestowania, przewidywane nakłady niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, wielkość i struktura inwestycji, kryteria i metody zastosowane do oceny efektywności inwestycyjnej, harmonogram prac nad projektem, czas jego wdrażania, realizacji.

5 Page 5 YOUR LOGO Przygotowanier karty projektu. Inwestycje i projekty inwestycyjne Kierownik Projektu Analiza rynku inwestycyjnego. Realizacja projketuZakończenie projektu

6 Page 6 YOUR LOGO Cel specjalności: 1 2 3 4 zdobycie wiedzy z zakresu planowania, harmonogramowania i zarządzania projektami, Wzbogacenie umiejętności organizowania i zarządzania pracą zespołu projektowego Doskonalenie umiejętności z negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów Cel specjalności Inwestycje i projekty inwestycyjne

7 Page 7 YOUR LOGO Rynek pracy rosnące zapotrzebowanie na kierowników projektu Portal ilość ofert pracy dla Project Managera pracuj.pl213 jobpilot.pl58 praca.pl53 jobs.pl37 gazetapraca.pl24 Źródło: Biuro Certyfikacji SPMP, badania z dnia 11 grudnia 2009r.

8 Page 8 YOUR LOGO Firmy usługowe jednostki administracji państwowej i samorządowej Perspektywy zawodowe c.d. Przedsiębiorstwa produkcyjne, budowlane handlowe fundacje stowarzyszenia itp. realizujące projekty unijne SCENE 5 OSIĄGNIĘCIE CELU

9 Page 9 YOUR LOGO Cele specjalności Przedstawienie podstawowych zasad zarządzania projektami inwestycyjnymi Przekazanie wiedzy o zasadach formułowania i oceny projektów inwestycyjnych Praktyczne zapoznanie z metodami oceny inwestycji Pokazanie warsztatu pracy Project Managera i Portfolio Managera Wprowadzenie do metod zarządzania portfelowego Praktyczne ćwiczenia w zakresie zarządzania portfelowego i projektowego na podstawie przykładów rynkowych

10 Page 10 YOUR LOGO wykłady informacyjne i problemowe, wykłady informacyjne i problemowe, opatrzone dużą liczbą przykładów analizy przypadków analizy przypadków dyskusje podczas konwersatoriów dyskusje podczas konwersatoriów D. 9 Specjalność: INWESTYCJE I PROJEKTY INWESTYCYJNE LpPrzedmiotOgółemW 1.Seminarium dyplomowe* Przygotowanie pracy dyplom. 40 2.Inwestycje w gospodarce rynkowej2020 E 3.Projekty inwestycyjne (I część)2020 Z 4.Projekty inwestycyjne (II część)2010 E 5.Ocena ekonomiczno – finansowa inwestycji20 6.Finansowanie inwestycji 15 7.Ryzyko w inwestycjach15 8.Wycena przedsiębiorstw 2020 E

11 Page 11 YOUR LOGO


Pobierz ppt "Page 1 YOUR LOGO Inwestycje i projekty inwestycyjne (menedżer projektu) Studia II stopnia Kierunek: EKONOMIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google