Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA"— Zapis prezentacji:

1 DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA
Opracował: Dr inż. Michał Krzemiński

2 Podstawowe informacje dotyczące dokumentacji kosztorysowej
Proces inwestycyjny – ogół wszystkich czynności koncepcyjnych, prawnych, projektowych, budowlanych i innych, związanych z powstaniem nowego obiektu budowlanego. Cykl inwestycyjny – czas realizacji powyższych czynności.

3 Podstawowe informacje dotyczące dokumentacji kosztorysowej
Proces inwestycyjny: Etap I – przygotowanie inwestycji Faza 1 – studia i analizy przedprojektowe Faza 2 – dokumentacja przedprojektowa Faza 3 – projektowanie Etap II – realizacja inwestycji Faza 4 – wykonawstwo robót budowlanych Faza 5 – montaż maszyn i urządzeń Faza 6 – rozruch i próbna eksploatacja

4 Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym
Kosztorys – dokument określający wyrażoną w pieniądzu wartość obiektów lub robót budowlanych, wyliczoną według ustalonych metod. Kosztorys budowlany – w zależności od swojego zakresu, wyraża wartość wszystkich nakładów poniesionych na wykonanie całej inwestycji albo określonego obiektu bądź danego rodzaju robót, np. robót ziemnych lub instalacji sanitarnych.

5 Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym
Najważniejsze funkcje kosztorysów to: Funkcja szacowanie kosztów Funkcja cenotwórcza Funkcja nakładcza Funkcja rozliczeniowa

6 Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym
Funkcję szacowania kosztów pełnią kosztorysy sporządzane przez inwestora lub autora dokumentacji technicznej w celu określenia całości wydatków związanych z planowanym przedsięwzięciem. Dla inwestora wartość określona w kosztorysie jest to przewidywalny koszt, zazwyczaj określony szacunkowo, potrzebny do oceny realności i opłacalności inwestycji oraz opracowania planu jej finansowania.

7 Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym
Funkcję cenotwórczą pełnią kosztorysy sporządzane przez firmy budowlane, aby obliczyć cenę, za jaką mogą wykonać zamówienie.

8 Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym
Funkcję nakładczą polegającą na uzyskaniu informacji dotyczących ilości potrzebnych godzin do wykonania wszystkich robót w danym obiekcie budowlanym, ilości potrzebnych materiałów oraz czasu zatrudnienia sprzętu budowlanego. Aby obliczyć cenę wykonania całego obiektu budowlanego lub robót remontowych, należy skalkulować wartość każdej roboty, zsumować je wszystkie i doliczyć zysk przedsiębiorstwa.

9 Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym
Funkcja rozliczeniowa kosztorysu – w odróżnieniu od poprzednich – może być realizowana tylko po wykonaniu robót i ustaleniu ich ilości. Dzieję się tak, gdy dokładny zakres i ilość robót są trudne lub niemożliwe do ustalenia przed ich wykonaniem. Typowym przykładem takiej sytuacji są roboty remontowo-budowlane.

10 Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym
Studia procesu inwestycyjnego Dokumentacja kosztowa Studia przedprojektowe Orientacyjne oszacowanie wielkości kosztów Koncepcja programowa inwestycji Wskaźnikowe zestawienie inwestycji Projekt podstawowy Zbiorcze zestawienie kosztów Projekt wykonawczy (techniczny) Kosztorys inwestorski Przetarg (zamówienie) na roboty budowlane Kosztorys ofertowy Wykonawstwo robót budowlanych Kosztorysy dodatkowe i powykonawcze Rozruch i uruchomienie inwestycji Preliminarz kosztów

11 Kosztorys inwestycji jest: podstawą do:
Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym dla inwestora Kosztorys inwestycji jest: podstawą do: oceny realności i opłacalności inwestycji, wyboru realizowanego wariantu, opracowania sposobu finansowania inwestycji, zawierania umów z kontrahentami, narzędziem do kontrolowania wydatków

12 Kosztorysy i kalkulacje kosztów:
Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym dla przedsiębiorstwa budowlanego Kosztorysy i kalkulacje kosztów: Kosztorysy są podstawą do: opracowania projektu technologii i organizacji robót, programu finansowania budowy, kontroli kosztów i postępu robót. Kalkulacje kosztów służą do: przygotowania ofert i pozyskania zleceń, wyboru metod wykonywania robót, formułowania strategii działania przedsiębiorstwa w średnim i dłuższym okresie.


Pobierz ppt "DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google