Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA Opracował: Dr inż. Michał Krzemiński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA Opracował: Dr inż. Michał Krzemiński."— Zapis prezentacji:

1 DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA Opracował: Dr inż. Michał Krzemiński

2 Podstawowe informacje dotyczące dokumentacji kosztorysowej Proces inwestycyjny – ogół wszystkich czynności koncepcyjnych, prawnych, projektowych, budowlanych i innych, związanych z powstaniem nowego obiektu budowlanego. Cykl inwestycyjny – czas realizacji powyższych czynności.

3 Proces inwestycyjny: Etap I – przygotowanie inwestycji Faza 1 – studia i analizy przedprojektowe Faza 2 – dokumentacja przedprojektowa Faza 3 – projektowanie Etap II – realizacja inwestycji Faza 4 – wykonawstwo robót budowlanych Faza 5 – montaż maszyn i urządzeń Faza 6 – rozruch i próbna eksploatacja Podstawowe informacje dotyczące dokumentacji kosztorysowej

4 Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym Kosztorys – dokument określający wyrażoną w pieniądzu wartość obiektów lub robót budowlanych, wyliczoną według ustalonych metod. Kosztorys budowlany – w zależności od swojego zakresu, wyraża wartość wszystkich nakładów poniesionych na wykonanie całej inwestycji albo określonego obiektu bądź danego rodzaju robót, np. robót ziemnych lub instalacji sanitarnych.

5 Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym Najważniejsze funkcje kosztorysów to: Funkcja szacowanie kosztów Funkcja cenotwórcza Funkcja nakładcza Funkcja rozliczeniowa

6 Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym Funkcję szacowania kosztów pełnią kosztorysy sporządzane przez inwestora lub autora dokumentacji technicznej w celu określenia całości wydatków związanych z planowanym przedsięwzięciem. Dla inwestora wartość określona w kosztorysie jest to przewidywalny koszt, zazwyczaj określony szacunkowo, potrzebny do oceny realności i opłacalności inwestycji oraz opracowania planu jej finansowania.

7 Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym Funkcję cenotwórczą pełnią kosztorysy sporządzane przez firmy budowlane, aby obliczyć cenę, za jaką mogą wykonać zamówienie.

8 Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym Funkcję nakładczą polegającą na uzyskaniu informacji dotyczących ilości potrzebnych godzin do wykonania wszystkich robót w danym obiekcie budowlanym, ilości potrzebnych materiałów oraz czasu zatrudnienia sprzętu budowlanego. Aby obliczyć cenę wykonania całego obiektu budowlanego lub robót remontowych, należy skalkulować wartość każdej roboty, zsumować je wszystkie i doliczyć zysk przedsiębiorstwa.

9 Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym Funkcja rozliczeniowa kosztorysu – w odróżnieniu od poprzednich – może być realizowana tylko po wykonaniu robót i ustaleniu ich ilości. Dzieję się tak, gdy dokładny zakres i ilość robót są trudne lub niemożliwe do ustalenia przed ich wykonaniem. Typowym przykładem takiej sytuacji są roboty remontowo-budowlane.

10 Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym Studia przedprojektoweOrientacyjne oszacowanie wielkości kosztów Koncepcja programowa inwestycji Projekt podstawowy Projekt wykonawczy (techniczny) Przetarg (zamówienie) na roboty budowlane Wykonawstwo robót budowlanych Rozruch i uruchomienie inwestycji Wskaźnikowe zestawienie inwestycji Zbiorcze zestawienie kosztów Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy Kosztorysy dodatkowe i powykonawcze Preliminarz kosztów Studia procesu inwestycyjnegoDokumentacja kosztowa

11 Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym dla inwestora Kosztorys inwestycji jest: podstawą do: oceny realności i opłacalności inwestycji, wyboru realizowanego wariantu, opracowania sposobu finansowania inwestycji, zawierania umów z kontrahentami, narzędziem do kontrolowania wydatków

12 Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym dla przedsiębiorstwa budowlanego Kosztorysy i kalkulacje kosztów: Kosztorysy są podstawą do: opracowania projektu technologii i organizacji robót, programu finansowania budowy, kontroli kosztów i postępu robót. Kalkulacje kosztów służą do: przygotowania ofert i pozyskania zleceń, wyboru metod wykonywania robót, formułowania strategii działania przedsiębiorstwa w średnim i dłuższym okresie.


Pobierz ppt "DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA Opracował: Dr inż. Michał Krzemiński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google