Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska."— Zapis prezentacji:

1 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska

2 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 2 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska

3 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 3 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska

4 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 4 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska

5 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 5 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska

6 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 6 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska

7 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 7 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska

8 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 8 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska

9 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 9 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska

10 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 10 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZINĄ DROGĄ DO SUKCESU 07.02.14- 31.08.2014  Warsztaty „Komunikacja interpersonalna nauczyciel-rodzic”  Warsztaty „Konsekwencje oddziaływań w zakresie stosowania kar i nagród w procesie edukacyjnym dziecka”  Konsultacje indywidualne z nauczycielami „Rozwiązywanie problemów wychowawczych w relacjach z rodzicami, wyjaśnienie kwestii trudnych”  Konsultacje indywidualne z dyrektorem „Rodzice są partnerami szkoł y Małgorzata Wrotniewska

11 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 11 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Wyniki ankiety dotyczącej przebiegu szkoleń Małgorzata Wrotniewska

12 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 12 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Wiedza na temat metod i form współpracy z rodzicami Małgorzata Wrotniewska

13 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 13 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Umiejętności w zakresie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym nagradzania i karania motywującego do zmian w zachowaniu dzieci Małgorzata Wrotniewska

14 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 14 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych Małgorzata Wrotniewska

15 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 15 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska

16 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 16 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska

17 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 17 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska

18 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 18 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska

19 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 19 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska

20 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 20 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska

21 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 21 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska

22 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 22 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska

23 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 23 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska

24 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 24 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska

25 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 25 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska

26 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 26 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska

27 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 27 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Temat podjęty w tym roku do realizacji Ewaluacja wewnętrzna - jako podstawa sukcesu 07.10.14-31.08.2015  Warsztaty „Metody, narzędzia i procedury tworzenia projektu ewaluacyjnego”  Warsztaty „Tworzenie projektu ewaluacyjnego do wybranego obszaru. Dobór i opracowanie narzędzi badawczych. Interpretacja zebranych danych. Formułowanie wniosków.”  Warsztaty „ Opracowanie projektu ewaluacyjnego i szczegółowego harmonogramu działań zespołów ds. ewaluacji.”  Konsultacje indywidualne nauczycieli z ekspertem na temat indywidualnych problemów, wymiana doświadczeń  Praca zespołów ds. ewaluacji  Konsultacje grupowe Małgorzata Wrotniewska

28 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 28 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” WNIOSKI PO REALIZACJI PROJEKTU  Konsultacje powinny odbywać się dwu etapowo  Konsultacje przed rozpoczęciem realizacji tematu, w celu diagnozy posiadanych kompetencji grona pedagogicznego na dany temat  Konsultacje indywidualne w celu rozstrzygnięcia pojawiających się pytań po wykorzystaniu zdobytych umiejętności, wiadomości  Grono Pedagogiczne zainteresowane jest warsztatową formą realizacji tematu,czyli mniej teorii, a działania praktyczne, wypracowywanie konkretnych dokumentów  W planowaniu działań należy uwzględniać możliwości terminowe placówki  Koordynacja i konsolidacja realizowanych odrębnie tych samych działań Małgorzata Wrotniewska

29 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 29 Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” WNIOSKI PO REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie integracji zespołu nauczycieli wokół zdiagnozowanego problemu Wzrost poziomu wiedzy i kompetencji Efektywniejsza współpraca z rodzicami Większa otwartość na sugestie i propozycje zewnętrzne Małgorzata Wrotniewska

30 Electrabel i Grupa GDF SUEZ - Kim jesteśmy? Październik 2008 Slajd: 30 Jelenia Góra luty 2015 Dziękuję za uwagę!!! Małgorzata Wrotniewska


Pobierz ppt "Jelenia Góra luty 2015 Jeleniogórski System Wspierania Placówek Oświatowych Miejskie Przedszkole Nr 27 „OKRĄGLACZEK” Małgorzata Wrotniewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google