Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Leonardo da Vinci Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO03-37273 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Leonardo da Vinci Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO03-37273 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu."— Zapis prezentacji:

1 Program Leonardo da Vinci Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO03-37273 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

2 Centro de Formação de Associação de Escola Calvet de Magalhães 26 Marca 2014 Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

3 Kształcenie nauczycieli ma na celu wyposażenie przyszłych nauczycieli w narzędzia ( wiedzę, umiejętności, postawy), które pozwolą im na efektywne wykonywanie swoich zadań. Wyróżniamy tutaj dwa etapy: Przygotowanie nauczycieli do zawodu ( kurs kwalifikacyjny) Doskonalenie zawodowe nauczycieli Czasami występuje także etap wprowadzający, w trakcie którego organizowane są szkolenia i pomoc dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie nauczyciela, lub rozpoczynających pracę w nowej szkole.

4 Rozporządzenie 249/92 Określa zasady doskonalenia zawodowego nauczycieli Cele:  Doskonalenie nauczania i uczenia się  Doskonalenie umiejętności metodycznych i pedagogicznych  Motywowanie do podejmowania innowacji edukacyjnych  Wspomaganie w zmianie ścieżki zawodowej Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

5 Określa, że doskonalenie zawodowe nauczycieli to prawo i obowiązek każdego nauczyciela i konieczny warunek awansu zawodowego. Określa, że doskonalenie zawodowe nauczycieli odgrywa ważną rolę w rozwoju jakości pracy szkół i promowaniu lepszego uczenia się. Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

6 Powołano dwa rodzaje instytucji: Naukową i Pedagogiczną Radę ds. Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli (CCPFC) Centra Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli dla Zespołów Szkół (CFAE) Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

7 W skład wchodzi 9 członków, jeden z nich jest przewodniczącym. Członkowie wybierani są przez Ministerstwo Edukacji i są to osoby zasłużone dla edukacji ( mogą być na emeryturze) Dzieli się na dwie sekcje: – Sekcja ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli – Sekcja ds. specjalistycznego doskonalenia

8 Sekcja ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli a) Certyfikacja : kursów doskonalenia zawodowego, szkoleń w ramach programów europejskich, b) Certyfikacja przyszłych nauczycieli-trenerów oraz ekspertów w dziedzinie kształcenia nauczycieli c) Uznawanie kwalifikacji uzyskanych poza krajem. d) Wyjaśnianie problematycznych sytuacji dotyczących ważności, certyfikowania i ewaluacji szkoleń. Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

9 Sekcja ds. specjalistycznego doskonalenia a) Opracowywanie regulaminu certyfikowania szkoleń dla instruktorów, trenerów b) Certyfikowanie specjalistycznych szkoleń c) Certyfikowanie kwalifikacji, które osoba nabyła w kraju lub poza Portugalią. d) Akceptowanie i rekomendowanie specjalistycznych szkoleń związanych z zarządzaniem szkołą. Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

10 Zasięgiem swoim obejmują zespoły szkół działających na podległym im obszarze geograficznym. Opracowują roczne plany pracy na podstawie wyników badań potrzeb nauczycieli i szkół. Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

11 Przygotować roczny plan pracy na podstawie informacji zebranych ze szkół, który akceptowany jest przez Komisję Pedagogiczną (Dyrektor Centrum i dyrektorzy podległych zespołów szkół) Przekazanie kursów do walidacji przez Radę ds. Doskonalenia zawodowego Nauczycieli. Znajdowanie partnerów w celu efektywniejszego organizowania szkoleń. Wydawanie zaświadczeń dla uczestników kursów Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

12 Punktualnie przychodzić na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć. Dzielić się z innymi nauczycielami zdobytą wiedzą Wybrać szkolenia najbardziej odpowiednie dla własnego rozwoju zawodowego Uczestniczyć w darmowych szkoleniach, które są wymagane do awansu zawodowego. Otrzymać zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu

13 Obszar działania: 5 szkół i 5 zespołów szkół

14 1993 Pierwsze CFAE zaczęły funkcjonować 2009 2011 2010 Środki z budżetu państwa Środki Unijne Samo- finansowanie Przez nauczycieli Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

15 Rozporządzenie 22 / 2014 (11.02.2014) - innowacje Kontekstualizuje roczne plany doskonalenia zawodowego Darmowe szkolenia dla nauczycieli ( jeśli konieczne są do awansu zawodowego) Tworzy listę trenerów Centra mogą obsługiwać prywatne szkoły Przynajmniej 50% doskonalenia musi dotyczyć zagadnień naukowych i pedagogicznych Krótkie formy szkoleń (3/6 h) z zaświadczeniami wydawanymi przez Centra Zachęca do nauczania na odległość. Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

16  Kursy  Warsztaty  Seminaria  Krótkie szkolenia Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

17  Kursy doskonalenia zawodowego oceniane są przez uczestników, nauczyciela prowadzącego oraz organizację oferującą szkolenie.  Instytucja organizująca szkolenie jest odpowiedzialna za stworzenie odpowiednich narzędzi do ewaluacji kursu, zabezpieczenia danych i weryfikacji końcowych wyników.

18 Centra Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli (CFAE) College/ Instytucje szkolnictwa wyższego (HEI) Zawodowe i Naukowe Stowarzyszenia Non-profit Centralne szkolenia zarządzane przez Ministerstwo Edukacji Publiczne lub prywatne organizacje non-profit posiadające odpowiednie uprawnienia. Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

19 Wnioski  Wydaje się, że doskonalenie zawodowe nauczyciele nie przyczynia się do wzrostu jakości nauczania i uczenia się.  Doskonalenie zawodowe nie jest zgodne ani z aspiracjami nauczycieli ani potrzebami szkół. Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

20 Przygotowanie rocznego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli we współpracy ze szkołami objętymi doradztwem w oparciu o ich planowane projekty edukacyjne i monitorowanie przebiegu i rezultatów tych projektów. Walidacja i certyfikowanie krótkich szkoleń Stworzenie listy nauczycieli, którzy otrzymali stypendium, aby zdobyć tytuł magistra lub doktora Koordynowanie zewnętrznej ewaluacji pracy nauczycieli.

21  Zarządzanie ( liderzy)  Biblioteki  TIK Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

22 Każdy rozwój zawodowy łączy się z pracą projektową mającą na celu zmiany. Nie ma projektu bez opcji do wyboru. Głównym celem powinno być docenianie osób/grup, które walczą o wprowadzanie innowacji do szkół i systemu edukacji. (António Nóvoa, 2009) Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

23 Dziękuję za uwagę Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva


Pobierz ppt "Program Leonardo da Vinci Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO03-37273 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google