Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BO ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BO ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE"— Zapis prezentacji:

1 BO ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE
Poznań, luty 2015 r.

2 Rozwój służby zdrowia w Wielkopolsce
„Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 2

3 „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.
Zestawienie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz innych źródeł finansowania SPZOZ podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w latach „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 3

4 Zestawienie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz innych źródeł finansowania SPZOZ podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w latach 4

5 „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.
Planowane na 2015 rok nakłady na dofinansowanie jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 5

6 „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.
Blok Operacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Nazwa zadania: Szpital Wojewódzki w Poznaniu - Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Miejsce: Poznań Rok powstania: 2010 Źródła finansowania: Budżet Województwa Wielkopolskiego: 18 172 398,00 zł Środki Unijne: 2 953 147,97 zł Inne środki: 26 774 110,38 zł „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 6

7 „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.
Uruchomienie w Wielkopolsce systemu teletransmisji danych kardiologicznych Efektem realizacji było powstanie w 2010 roku Systemu Telemedycyny kardiologicznej przyczyniającego się do zwiększenia wykrywalności Ostrego Zespołu Wieńcowego u pacjentów, skrócenia czasu dotarcia pacjentów z OZW na zabieg oraz stworzenia regionalnej sieć pomocy kardiologicznej. Lata kolejne przyniosły dodatkowe dotacje i inwestycje w rozwój systemu zarówno w jednostkach pogotowia jak i w szpitalach dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 7

8 „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie Rok zakończenia budowy nowego budynku Szpitala: 2010 Źródła finansowania: Budżet Woj. Wlkp: 8 258 616,48 zł Środki Unijne: 23 922 394,03 zł Inne środki: 224 548 336,01 zł Łączny koszt inwestycji to blisko 256,73 mln zł,  z czego jedynie w latach 2007 – 2010 na jej realizację wydatkowano kwotę 80,89 mln zł. Dzięki tym zabiegom Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie to dziś jeden z najnowocześniejszych szpitali w kraju gwarantujący wysoką jakość i dostępność usług medycznych mieszkańcom regionu wschodniej Wielkopolski. „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 8

9 „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.
Blok operacyjny Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu – (nazwa zadania: Rozbudowa budynku głównego poprzez dobudowę bloku operacyjnego, pracowni histopatologii oraz oddziału szpitalnego) Rok powstania: 2011 Źródła finansowania: Budżet Woj. Wlkp.: 5 400 000,00 zł Środki Unijne: - Inne środki:  836,15 zł „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 9

10 „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.
Wdrożenie zintegrowanego Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) oraz rozliczeń NFZ i doposażenie ambulansów w sprzęt medyczny niezbędny przy wykonywaniu świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego Uruchomienie systemu SWD oraz rozliczeń z NFZ w celu przekazywania danych medycznych z poziomu ambulansu polegało na wprowadzeniu aplikacji dyspozytorskiej na stanowiskach dyspozytorów medycznych umożliwiającej obsługę zgłoszeń alarmowych. Wdrożony system informatyczny umożliwił również pełną obsługę zgłoszenia alarmowego od czasu zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, poprzez uzupełnianie danych on-line pacjentów, udzielonych świadczeń przez członków zespołów ratownictwa medycznego, aż po pełne rozliczenia statystyczno – wykonawcze w ramach kontraktu z NFZ. Dotacja umożliwiła Jednostce kompleksowe przygotowanie do konkursu na wykonanie świadczeń z zakresu Ratownictwa. „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 10

11 „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.
Zamiejscowe ośrodki radioterapii WCO w Kaliszu i w Pile (Nazwa zadania: Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce – realizowane przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu) Miejsce: Kalisz Rok powstania: 2015 Źródła finansowania: Budżet Woj. Wlkp.: 23 544 381,00 zł Środki Unijne: - Inne środki: 2 335 300,21 „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 11

12 „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.
Zamiejscowe ośrodki radioterapii WCO w Kaliszu i w Pile Przeznaczenie: W kaliskiej filii WCO będzie miejsce dla 16 łóżek onkologicznych oraz 6 stanowisk do chemioterapii. Większość pacjentów będzie leczona ambulatoryjnie. Na to leczenie przewidziano 20 stanowisk.  W głównym budynku ośrodka radioterapii znajdą się bunkry do naświetleń, pomieszczenia dla personelu, pracownia tomografii komputerowej, pracownia badań USG, laboratorium oraz przychodnia. W obiekcie znajdzie się także sala konferencyjna, aby zapewnić ośrodkowi poziom i standard akademicki. W kaliskiej filii znajdzie się także część hostelowa z miejscami dla ponad 20 osób. Koszty wyposażenia kaliskiej filii WCO mogą wynieść nawet 40 milionów złotych. „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 12

13 „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.
Zamiejscowe ośrodki radioterapii WCO w Kaliszu i w Pile Miejsce: Piła Planowany termin wyposażenia i uruchomienia: koniec 2017 16 listopada 2010 roku podpisano list intencyjny w sprawie Ośrodka Radioterapii w Pile pomiędzy stronami: Województwem Wielkopolskim, Powiatem Pilskim, Szpitalem Specjalistycznym im. Stanisława Staszica w Pile, Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie, a w dniu 15 kwietnia 2013 roku - porozumienie, którego sygnatariuszem została również Gmina Piła. 21 października br. podpisano akt notarialny dotyczący darowizny nieruchomości położonej w Pile przy ul. Rydygiera na rzecz Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem pod budowę Ośrodka. Do chwili obecnej wykonano projekt architektoniczno-budowlany ośrodka radioterapii w Pile. Aktualnie trwają prace zmierzające do przeniesienia praw własności wynikających z projektu. „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.

14 Certyfikaty i wyróżnienia:
Certyfikaty akredytacyjne przyznane przez Ministra Zdrowia. „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.

15 Certyfikaty i wyróżnienia
Certyfikaty ISO „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.

16 Certyfikaty i wyróżnienia
„Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.

17 Certyfikaty i wyróżnienia:
Certyfikat „Najwyższa Jakość w Medycynie” 2011 Bezpieczny Szpital 2011”, Szpital Przyjazny Kombatantom” Certyfikat ogólnopolski „Rzetelni w Ochronie Zdrowia 2014”, „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.

18 Spółki prawa handlowego z udziałem województwa wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dnia 23 lipca 2012 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr XXIV/436/12 w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie. 20 stycznia 2014 roku podpisano akt przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą „Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Dnia 3 lutego 2014 roku dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i z tym dniem Spółka uzyskała osobowość prawną. „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.

19 Spółki prawa handlowego z udziałem województwa wielkopolskiego
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W dniu 25 lutego 2013 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XXXI/622/13 podjął decyzję, o przekształceniu w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce. Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 13 lutego b.r. przyjął uchwałę Nr 4323/2014 w sprawie: przyjęcia aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą „Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Podpisanie aktu przekształcenia nastąpiło w dniu 27 marca 2014 r., a wpis do KRS z datą 30 kwietnia 2014 roku i z tym dniem Spółka uzyskała osobowość prawną. „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.

20 Spółki prawa handlowego z udziałem województwa wielkopolskiego
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej w Poznaniu S.A Sejmik Województwa Wielkopolskiego dnia 25 lutego 2013 roku podjął uchwałę Nr XXXI/623/13 w sprawie przekształcenia Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu w spółkę z o. o. 16 grudnia 2013 roku podpisano akt przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą „Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, a 2 stycznia 2014 roku dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i z tym dniem Spółka uzyskała osobowość prawną. Spółka planuje dynamiczne działania rozwojowe związane z rozbudową Ośrodka polegającą na adaptacji 800 m2 powierzchni posiadanej i dobudowie 1500 m2. Utworzenie Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej wyposażonej w dwie sale zabiegowe i 10 sal chorych. Czerwiec 2015 planowane przekształcenie ośrodka w spółkę akcyjną i debiut na rynku New Connect. „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.

21 „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.
RZECZYWISTOŚĆ ….. Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej w Poznaniu S.A to: zespół poradni specjalistycznych ukierunkowany na badania profilaktyczne , diagnostyczne i terapeutyczne schorzeń onkologicznych bądź tych które nie leczone stają się nowotworami, rocznie w ośrodku wykonuje się 40 tysięcy badań mammograficznych i udziela blisko 80 tysięcy porad, co roku rozpoznajemy blisko 500 nowych przypadków nowotworów i ponad 2 tysiące stanów przed nowotworowych, ponad 80 % rozpoznanych przez nas nowotworów to przypadki nie dające jeszcze objawów klinicznych, w regularnej kontroli pod opieką ośrodka znajduje się ponad 30 tysięcy Wielkopolan, ośrodek posiada rekomendacje co do jakości świadczonych usług wystawione przez referencyjne placówki Unii Europejskiej z Leuven i Nijmegen, placówka zatrudnia blisko 70 osób w tym 20 wysokiej klasy specjalistów z zakresu radiologii, onkologii, psychologii klinicznej, genetyki, ginekologii, urologii i chirurgii, na powierzchni 1000 metrów kwadratowych znajduje się 7 poradni , 2 pracownie diagnostyczne, laboratorium analityczne, sala zabiegowa i zaplecze administracyjne, dziennie przez ośrodek obsługiwanych jest blisko 200 osób, a kolejnych 100 ma udzielane świadczenia w miejscu zamieszkania, „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.

22 „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.
RZECZYWISTOŚĆ ….. Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej w Poznaniu S.A. dysponuje jedną z najnowocześniejszych w Europie linii diagnostycznych w zakresie badania zmian w gruczołach piersiowych, „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.

23 „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.
PRZYSZŁOŚĆ….. Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej w Poznaniu S.A planuje: dynamiczne działania rozwojowe związane z rozbudową Ośrodka polegające na adaptacji 800 m2 powierzchni posiadanej i dobudowie 1500 m2, utworzenie Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej wyposażonej w dwie sale zabiegowe i 10 sal chorych, powiększenie powierzchni zajmowanej przez poradnie specjalistyczne, laboratoryjne i administracje, powierzchnia 2500 metrów, Czerwiec 2015 planowane przekształcenie ośrodka w spółkę akcyjną i debiut na rynku New Connect. „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.

24 Zadania na najbliższą przyszłość
„Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 24

25 Informatyzacja jednostek ochrony zdrowia
Główny cel: Dostosowanie środowisk informatycznych w placówkach ochrony zdrowia do wymagań gospodarki informacyjnej poprzez budowę usług elektronicznych i niezbędną dla ich realizacji rozbudowę infrastruktur transmisji (łączność korporacyjna) i przetwarzania danych. Dostosowanie to umożliwi budowę technicznych podstaw dla współpracy między tymi placówkami, realizacji funkcji zarządczych dotyczących placówek na poziomie wojewódzkim przez UMWW, zintegrowanie usług e-zdrowia na poziomie całego regionu/województwa oraz na spełnienie wymagań obowiązującego prawa, w tym m.in. w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wprowadzonych Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Powyższy cel planowany jest do osiągnięcia do końca 2015 r, dzięki pozyskaniu środków z EFRR w ramach WRPO na lata Departament Zdrowia w roku przyznał podległym SWW jednostkom ochrony zdrowia kwotę 22 450 265,25 zł w formie dotacji oraz dokapitalizowania istniejących spółek z przeznaczeniem na wyposażenie i rozbudowę infrastruktury informatycznej w celu umożliwienia wprowadzenia systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Na ten zrealizowany w 2014 r pierwszy etap dostosowania jednostek ochrony zdrowia do rosnących wymagań gospodarki informacyjnej Samorząd Województwa Wielkopolskiego ubiega się o częściową refundację w ramach WRPO na lata „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 25

26 Informatyzacja jednostek ochrony zdrowia
W 2014 roku podjęto również działania mające na celu dalszą realizację postawionego celu. W wyniku starań Samorządu Województwa Wielkopolskiego w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na dofinansowanie z EFRR dwóch dużych projektów informatyzacji: Projekt 1. „Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego” O całkowitej wartości projektu w wysokości 7 500 000,00 zł Przyznana kwota dofinansowania: ,30 zł Projekt zakłada zbudowanie wdrożenie i utrzymanie dla wszystkich podmiotów usługi korporacyjnej transmisji danych realizowanej przez dwie współpracujące podsieci transmisji danych: * podsieć szerokopasmowej o przepustowości docelowej 1Gb/s * podsieć dostępowa VPN o przepustowości min. 10Mb/s „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 26

27 Informatyzacja jednostek ochrony zdrowia
Projekt 2. Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego O całkowitej wartości projektu w wysokości  999,99 zł Przyznana kwota dofinansowania: ,29 zł Projekt zakłada zbudowanie wdrożenie i utrzymanie usług elektronicznych: 1) wytwarzanie i udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (dokumenty medyczne wewnętrzne, indywidualna a dokumentacja medyczna podmiotu, zbiorcza zewnętrzna dokumentacja medyczna, indywidualna zewnętrzna dokumentacja medyczna); 2) rozproszony rejestr świadczeń medycznych (lokalne zbiory informacji podmiotów o świadczeniach medycznych [podmioty lecznicze], skonsolidowany rejestr informacji o lokalnych świadczeniach medycznych podmiotów 3) rozproszony rejestr zdarzeń medycznych (lokalne rejestry zdarzeń medycznych w podmiotach [podmioty lecznicze], skonsolidowany rejestr lokalnych zdarzeń medycznych w podmiotach); 4) monitorowanie gospodarki lekami (lokalne gromadzenie danych o zdarzeniach gospodarki lekami, lokalne rejestry zdarzeń dystrybucji i rzeczywistego zużycia leków przez pacjentów); 5) monitorowanie zdarzeń systemu ratownictwa medycznego (lokalne rejestry zdarzeń ratownictwa medycznego, skonsolidowany rejestr zdarzeń ratownictwa medycznego w podmiotach realizujących i obsługujących zdarzenia ratownictwa medycznego); 6) hierarchiczna analiza danych medycznych (przeszukiwanie i analiza dużych lokalnych zbiorów danych medycznych o zrealizowanych świadczeniach usług medycznych); Oba projekty znajdują się na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 27

28 Zakup urządzeń i sprzętu medycznego
Samorząd Województwa Wielkopolskiego ubiega się również o dofinansowanie z EFRR w ramach WRPO na lata  projektu pn. „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych oraz dla spółek powstałych w wyniku ich przekształcenia” Głównym celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych w wybranych wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia, zwiększenie dostępu pacjentów do usług innowacyjnych, poprawa konkurencyjności na rynku regionalnym, dostosowanie do wymogów  obowiązujących przepisów prawnych i wymagań NFZ oraz rozszerzenie oferty świadczonych usług medycznych przez wojewódzkie podmioty lecznicze objęte projektem. Projekt pozytywnie przeszedł konsultacje społeczne i uzyskał statut projektu kluczowego po wpisaniu na Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Całkowita wartość projektu to 34 000 000,00 zł Wnioskowana kwota dofinansowania: 33  ,00 zł „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 28

29 Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
Wiodącym ośrodkiem opieki pediatrycznej w województwie wielkopolskim zapewniającym kompleksową opiekę pediatryczną, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym jest obecnie Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Z przeprowadzonych analiz i zebranych materiałów wynika, że istniejąca infrastruktura Zespołu jest przestarzała i wymaga remontów, w skali podważającej ich sens ekonomiczny, a w dużym zakresie nie są one możliwe do realizacji ze względu na stosunki własnościowe nieruchomości zajmowanych przez Szpital. Jedynym rozwiązaniem, które daje szanse na kompleksowe rozwiązanie problemu, stała się budowa nowego szpitala – Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Na obecnym etapie przewiduje się, że WCZD miałoby posiadać około 315 łóżek (+ dodatkowe łóżka dla matek/rodziców) i obejmować między innymi Szpitalny Oddział Ratunkowy, którego brak w województwie wielkopolskim. Ponadto na parterze budynku przyszłego Centrum planuje się lokalizację Zespołu Poradni. Szacuje się, że Centrum mogłoby powstać w przeciągu blisko czterech lat przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu. Centrum będzie świadczyć usługi medyczne w zakresie hospitalizacji oraz specjalistycznej opieki ambulatoryjnej o profilach: pediatrycznym, neonatologicznym oraz rehabilitacyjnym. „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 29

30 Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
Realizacja inwestycji jest szczególnie istotna z punktu widzenia następujących przesłanek: zwiększenie jakości usług zdrowotnych w zakresie opieki nad dzieckiem w województwie wielkopolskim, brak szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci w regionie, zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług medycznych, potrzeba rozwoju technologicznego. Oczekiwane efekty realizacji Centrum wpisują się w cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia dotyczące poprawy opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem i obejmują: obniżenie umieralności noworodkowej wczesnej i późnej, zmniejszenie częstości chorób przewlekłych i prowadzących do niepełnosprawności u dzieci, zmniejszenie różnic między województwami i grupami społecznymi w zakresie podstawowych mierników zdrowia dziecka. Ponadto na parterze budynku przyszłego Centrum planuje się lokalizację Zespołu Poradni. Szacuje się, że Centrum mogłoby powstać w przeciągu blisko czterech lat przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu. Centrum będzie świadczyć usługi medyczne w zakresie hospitalizacji oraz specjalistycznej opieki ambulatoryjnej o profilach: pediatrycznym, neonatologicznym oraz rehabilitacyjnym. „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 30

31 Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
Inwestycja budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka ma charakter strategiczny dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego, gdyż Województwo Wielkopolskie, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa, ma za zadanie zabezpieczyć dostępność do świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego dla ponad dzieci w regionie. Została ujęta w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku w rozdziale dotyczącym oczekiwań Strategii względem polityki rządu oraz wpisana w wykaz przedsięwzięć priorytetowych dla rozwoju województwa wielkopolskiego, który został przyjęty Uchwałą Zarządu nr 5113/2014 z dnia 11 września 2014r. Przedsięwzięcie zostało zaakceptowane przez Komisję Europejską i jako takie znalazło się w projekcie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wymaga uwzględnienia inwestycji w tworzonej przez Ministerstwo Zdrowia mapie potrzeb zdrowotnych. Koszt inwestycji wstępnie szacuje się na 356 mln zł. Zakładane dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na poziomie około 70 mln euro. Do przygotowania inwestycji Samorząd Województwa Wielkopolskiego powołał spółkę ze 100% udziałem Samorządu pn. ”Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o., która zgodnie z aktem założycielskim ma za zadanie przygotowanie oraz realizację inwestycji, a po jej zakończeniu - wyposażenie, utrzymanie oraz użytkowanie wybudowanych obiektów w sposób zabezpieczający udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi. Aktualnie trwają prace przygotowawcze zmierzające do aktualizacji „Studium programowo – przestrzennego” oraz przeprowadzenia postępowania na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji. „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 31

32 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Aktualna lokalizacja Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Poznaniu przy ul. Grobla, nie zapewnia możliwości rozwoju Zakładu i dostosowania go do obowiązujących wymagań, Konieczność realizacji programu dostosowawczego wiąże się ze zmniejszeniem o około 45 liczby łóżek w Oddziale Stacjonarnym, co bezpośrednio wpłynęłoby na możliwość zbilansowania się zakładu. Uwzględniając powyższe, planowana jest budowa nowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego zlokalizowanego przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ul. Juraszów. Główny cel inwestycji: zabezpieczenie potrzeb długotrwałej opieki psychiatrycznej oraz terapii uzależnień w aglomeracji poznańskiej i województwie wielkopolskim, poprzez zintegrowanie w jednym miejscu działalności zakładu opiekuńczo-leczniczego w ramach oddziału stacjonarnego dla kobiet i mężczyzn oraz oddziału dziennego rehabilitacji psychiatrycznej wraz z profilaktyką i leczeniem uzależnień w ramach podwójnej diagnozy. Korzyści lokalizacji – możliwość wykorzystywania zaplecza infrastrukturalnego istniejącego Szpitala (obsługa szpitalna, laboratoryjna, rehabilitacyjna, apteczna, administracyjna, ochrony obiektu, cateringowa, sieć wodno-kanalizacyjna). Planowany budynek będzie obiektem, w którym świadczone będą całodobowe usługi medyczne o charakterze pielęgnacyjnym i terapia dla pacjentów z problemami psychiatrycznymi. Przewiduje się: oddziały stacjonarne ZOL o profilu psychiatrycznym – 120 miejsc, oddział dla pacjentów z podwójną diagnozą – 30 miejsc, oddział opieki dziennej – 30 miejsc. Koszt inwestycji wstępnie szacuje się na około 23,5 mln zł „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r.

33 Utworzenie ok. 150 łóżek psychiatrycznych w Centrum Medycznym HCP
Realizacja celów i priorytetów założonych m. in. w „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku”, „Strategii polityki społecznej dla województwa wielkopolskiego do 2020 roku”, oraz „Regionalnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Wielkopolskiego na lata ” wymaga działań mających w najbliższych latach prowadzić do powstania sieci Centrów Zdrowia Psychicznego na terenie województwa oraz uruchomienia nowych form opieki psychiatrycznej. Program realizuje m. in. cel, którym jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Cel ten będzie osiągany poprzez: upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego, aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi, skoordynowanie różnych form opieki i pomocy. „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 33

34 Utworzenie ok. 150 łóżek psychiatrycznych w Centrum Medycznym HCP
Planowany zakres inwestycji obejmuje: utworzenie ok. 150 łóżek psychiatrycznych w podziale na cztery oddziały, utworzenie izby przyjęć, Szacowany przez Centrum HCP koszt inwestycji wynosi ok. 20 mln zł. Proponowany montaż finansowy przedstawia się następująco: NZOZ Centrum Medyczne HCP w Poznaniu (środki pozyskane z banków ramach programów), dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W ramach tego Centrum zobowiązuje się do prowadzenia oddziałów psychiatrycznych wraz z izbą przyjęć przez przynajmniej 20 lat. W ocenie Centrum powyższe zabezpieczy w pełni potrzeby miasta i jednocześnie zwolni SWW z konieczności odnawiania i remontów bazy łóżkowej. „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 34

35 Program profilaktyki i promocji zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego „Wydłużamy życie Wielkopolan” „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 35

36 Informacja o programach profilaktycznych realizowanych w 2014 roku
W 2014 roku rozpoczęła się realizacja programów profilaktycznych w oparciu o dokument przyjęty w 2014 roku przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 4279/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku pn. „Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dla Województwa Wielkopolskiego na Lata ”. Na realizację programów profilaktycznych w 2014 roku ogółem wydatkowano kwotę 1 862 386,00 zł. 1. „Program zapobiegania powstawaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową – ,00 zł Koordynatorem programu jest Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z którą została zawarta umowa na jego kontynuację. Koordynator programu w 2014 roku współpracował z 15 jednostkami ochrony zdrowia, które wyraziły wolę uczestniczenia w programie województwa wielkopolskiego. 2. Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów  77.000,00 zł Wykonawcami ww. programu są: Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, z którymi zawarta została umowa na realizację programu w wysokości ,00 zł i Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie – umowa na kwotę ,00 zł. W Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w programie wzięło udział 67 pacjentów, którzy wzięli udział w kilku/kilkunastu sesjach terapeutycznych, w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Śremie w programie uczestniczyło 17 pacjentów. „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 36

37 Informacja o programach profilaktycznych realizowanych w 2014 roku
3. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy – ,00 zł Wykonawcą programu jest Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, z którym została zawarta umowa na jego realizację w 2014 roku. W ramach programu wykonano 540 badań testem IGRA osobom z zidentyfikowanym kontaktem z chorym na gruźlicę. 4. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc – ,00 zł. Koordynatorem programu jest Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu. Na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim w ramach ww. programu WCPiT współpracuje czterema szpitalami: Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kaliszu, Szpitalem Specjalistycznym w Pile. W programie wykonano 1951 badań tomografii komputerowej klatki piersiowej: w Poznaniu 1526, Kaliszu 41, Koninie 119, Pile 97, Lesznie 168. 5. Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego – ,00 zł Wykonawcą programu jest Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, z którym została zawarta umowa na realizację programu w 2014 roku. Badania przeprowadzone były w 63 gminach województwa. Wykonano ogółem 9941 badań, w tym 5470 badania RTG i 4471 badań spirometrycznych. „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 37

38 Informacja o programach profilaktycznych realizowanych w 2014 roku
6. Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi ,00 zł, Wykonawcą programu jest Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, które jest koordynatorem programu w województwie wielkopolskim. W ramach ww. programu wykonawca współpracuje ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Szpitalem Specjalistycznym w Pile. Wykonano 2000 badań wraz z konsultacją laryngologiczną,75 badań pobrania wycinka wraz z badaniem histopatologicznym, 11 badań pobrania wycinka wraz z badaniem histopatologicznym i HPV. WCO zwróciło roku niewykorzystane środki z dotacji w wysokości ,00 zł. Niewykorzystanie w 2014 roku środków w wysokości ,00 zł wynika z mniejszego niż zapisano w umowie zapotrzebowania na badania w ramach pogłębionej diagnostyki w kierunku wykrycia zmian nowotworowych. „Bo zdrowie jest najważniejsze” – Poznań, luty 2015 r. 38

39 33 tysięcy zgonów rocznie
Najistotniejsze problemy zdrowotne – prezentacja dr n. med. Dariusza Godlewskiego 33 tysięcy zgonów rocznie Choroby układu krążenia 42% Nowotwory 25% Urazy i zatrucia 6% Choroby układu pokarmowego 5% Choroby układu oddechowego 3% Zaburzenia metaboliczne 3% * Program profilaktyki i promocji zdrowia dla województwa wielkopolskiego na lata 2014 – 2020

40 Diagnoza Wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne
Ograniczone fundusze i mała skala podejmowanych działań Brak infrastruktury – jednostek, wydziałów czy choćby odpowiednio przygotowanych merytorycznie pracowników w poszczególnych samorządach Większość NGO i instytucji odpowiedzialnych za ZP jest zlokalizowana w dużych miastach -> mały dostęp dla mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości Duże rozdrobnienie – 940 NGO w Wielkopolsce działających w obszarze zdrowia Akcyjność działań – brak długofalowych projektów czy programów zdrowotnych

41 Rozwiązanie Połączenie i zintegrowanie wszystkich podejmowanych na terenie województwa działań (w dziedzinie zdrowia publicznego)

42 Zdrowa Wielkopolska czyli konsorcjum wszystkich organizacji działających na rzecz zdrowia publicznego w województwie Urzędy miast i gmin (226 gmin) Organizacje pozarządowe Starostwa powiatowe (35 powiatów) Sanepid Organizacje lokalne Ośrodki zdrowia

43 poprawa stanu zdrowia społeczeństwa
Cel główny: poprawa stanu zdrowia społeczeństwa Cele szczegółowe: koordynowanie istniejących aktywności z zakresu promocji zdrowia i podejmowanie nowych inicjatyw w tym zakresie; motywowanie gmin i powiatów do podejmowania nowych zadań i tworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji między gminami/powiatami; wyszkolenie kadr odpowiedzialnych za politykę zdrowotną i profilaktykę chorób cywilizacyjnych na poziomie regionalnym/lokalnym.

44 Wzrost poziomu wiedzy Wykształcenie postaw i zachowań prozdrowotnych
Efekty długofalowe Wzrost potencjału samorządów w zakresie tworzenia i realizacji programów zdrowotnych Wykształcenie odpowiednio przygotowanej do prowadzenia profilaktyki zdrowotnej kadry Wzrost poziomu wiedzy Wykształcenie postaw i zachowań prozdrowotnych

45 Po co? Przyczynienie się do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015 Cel operacyjny 12: aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia społeczeństwa; Cel operacyjny 15: zwiększenie i optymalne wykorzystanie systemu ochrony zdrowia oraz infrastruktury samorządowej dla potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

46 Przyczynienie się do realizacji ustawowych zadań samorządu lokalnego:
Zadania gminy określa ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (wcześniej: o samorządzie terytorialnym) – do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty, w szczególności zadania własne obejmują sprawy ochrony zdrowia (art. 7 ust. 5) i edukacji publicznej (ust. 8), kultury fizycznej i turystyki (ust. 10); Zadania powiatu określa ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – art. 4 ust. 1 mówi, że „Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej (pkt. 1), promocji i ochrony zdrowia (pkt. 2), kultury fizycznej i turystyki (pkt. 8).

47 Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 – 2020 Krajowe ramy strategiczne
„…w Polsce odnotowuje się deficyt finansowania działań profilaktycznych, nie tylko służących zwiększeniu dostępu do badań diagnostycznych, ale również mających na celu podniesienie wiedzy społeczeństwa w zakresie chorobotwórczych czynników ryzyka i zdrowego stylu życia” „Niemniej jednak działania podejmowane przez samorządy bardzo często nie mają charakteru stałego (są głównie akcyjne) i z uwagi na niedobór środków finansowych odbywają się na ograniczoną skalę”

48 Cele długoterminowe do 2030 r.
Opracowanie i wdrożenie działań wzmacniających kształtowanie postaw prozdrowotnych, zwiększających dostępność do programów zdrowotnych (profilaktycznych, rehabilitacyjnych) w celu zmniejszenia zachorowalności i umieralności, w szczególności z powodu chorób cywilizacyjnych.

49 mapy potrzeb zdrowotnych
wojewódzkie mapy potrzeb zdrowotnych ? ? ?

50 Ponadto… Zwiększenie skali już prowadzonych oraz planowanych działań i dotarcie do szerszej grupy odbiorców Połączenie wielu małych projektów i zwiększenie zasięgu ich oddziaływania i skuteczności Projektowanie i realizacja programów zdrowotnych w oparciu o analizę realnych potrzeb danej społeczności Bardziej efektywne i przejrzyste gospodarowanie środkami publicznymi Element rywalizacji międzygminnej wpłynie na poprawę jakości podejmowanych działań Wyrównywanie nierówności w zdrowiu Promowanie badań profilaktycznych i przesiewowych Możliwość podejmowania działań długofalowych

51 Zadania dla programu Zdrowa Wielkopolska
koordynowanie i promowanie inicjatyw oraz wydarzeń prozdrowotnych na poziomie regionalnym; edukacja kadr w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych; przygotowywanie specjalistów do pracy w lokalnych i regionalnych placówkach świadczących usługi z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia; podejmowanie i realizacja działań mających na celu profilaktykę chorób cywilizacyjnych i upowszechnianie zdrowego stylu życia (w tym aktywność fizyczną i prawidłowe odżywianie); działalność wydawnicza; koordynowanie prac z zakresu zdrowia publicznego prowadzonych przez jednostki regionalne: starostwa powiatowe, stacje sanitarno – epidemiologiczne, urzędy miast, organizacje pozarządowe, lokalnych aktywistów (np. koła gospodyń wiejskich itp.).

52 Adresaci działań Mieszkańcy województwa wielkopolskiego Jednostki samorządu lokalnego, stacji sanepid, organizacje pozarządowe i inne Pracownicy w.wym. specjalizujący się w dziedzinie zdrowia publicznego

53 Harmonogram Start: konferencja dla przedstawicieli wybranych instytucji i organizacji Stworzenie bazy programów zdrowotnych podejmowanych na terenie woj. wlkp. Organizacja kursów/warsztatów dla przedstawicieli wybranych instytucji – cykl szkoleń, minimum 6 spotkań, w tym warsztaty tworzenia programów zdrowotnych, ewaluacja programów zdrowotnych, ocena potrzeb, ocena i wykorzystanie danych epidemiologicznych, badanie i analiza uwarunkowań zdrowia i zachowań prozdrowotnych, analiza i ocena dotychczas realizowanych projektów Realizacja projektów wspólnych, we współpracy z w. wym. organizacjami (projekty zarówno nowe, innowacyjne, jak i kontynuowanie i rozbudowa już istniejących) Koordynowanie istniejących działań (w celu wyeliminowania dublowania się projektów itd.) Stworzenie platformy komunikacji dla organizacji działających w dziedzinie zdrowia publicznego (strona www, forum?), ułatwiającej wzajemne kontakty i współpracę przy realizowaniu przedsięwzięć z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, a przy okazji umożliwiających kontynuowanie współpracy po zakończeniu realizacji projektu

54 Kosztorys Środki na programy zdrowotne dla ludności
Środki na edukację kadr Działania administracyjne Działalność informacyjna i medialna(stworzenie i obsługa strony www itp.) -w tym roku przeznaczone zostanie na ten cel 600 tysięcy złotych w kolejnych latach 15 mln złotych


Pobierz ppt "BO ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google