Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program zapobiegania przemocy w środowisku szkolnym Laurence Mousset-Libeau ICSH – Institut de Criminologie et Sciences Humaines, Université Rennes 2 Katowice,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program zapobiegania przemocy w środowisku szkolnym Laurence Mousset-Libeau ICSH – Institut de Criminologie et Sciences Humaines, Université Rennes 2 Katowice,"— Zapis prezentacji:

1 Program zapobiegania przemocy w środowisku szkolnym Laurence Mousset-Libeau ICSH – Institut de Criminologie et Sciences Humaines, Université Rennes 2 Katowice, 24.02.05

2 Program wspomagany przez : Departement Ille-et-Vilaine Departementalna dyrekcja zdrowia i spraw społecznych Krajowa Federacja Ubezpieczeń Wzajemnych (FNMF) Mutualité française Ille-et-Vilaine Nadzór Akademicki Ille-et-Vilaine Mutuelle Générale de l’Education Nationale Prewencja w środowisku szkolnym (Adosen) Kolejno w latach 2000-2001 oraz 2002-2003

3 Zalecenia dot. zapobiegania Plan działania Zdefiniowanie konkretnych celów Kwalifikacja poziomu prewencji (I, II, III – WHO) Stworzenie odpowiednich narzędzi ewaluacji Mierzalność osiągniętych celów Reorientacja strategii prewencyjnej

4 Zalecenia w środowisku szkolnym Uzyskanie zgody władz placówki Włączenie do współpracy grona pedagogicznego Zweryfikowanie motywacji grona pedagogicznego Poinformowanie rodziców o prowadzonych działaniach prewencyjnych Dostosowanie podejmowanych działań do wieku uczniów Unikanie jednorazowych interwencji Wspomaganie działań rozłożonych w czasie Zastosowanie gier i zabaw interaktywnych

5 Dwie fazy projektu Sarthe (1998-1999) - College (10-12 ans) - Szkoła podstawowa (8 –10 ans) Potwierdzenie ewaluacji Ille-et-Vilaine Wybór pracy w college’u (2000-2001) (2002-2003)…

6 Zawartość programu 5 dni szkoleniowych wśród grona pedagogicznego college’u (nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologa szkolnego, lekarza, pielęgniarki, pracownika socjalnego…) 5 seansów pedagogicznych z udziałem uczniów, prowadzone przez 2 osoby dorosłe, które ukończyły szkolenie 2 ewaluacje naukowe w 2001 oraz 2003

7 Szkolenie Dzień 1 : Umiejętność słuchania i rozmowy z dzieckiem czyli jak prowadzić z szacunkiem rozmowę bez względu na powód rozmowy Dzień 2 : Nasze postrzeganie rzeczywistości poprzez pryzmat codziennej sytuacji zawodowej, instytucja i różne formy przemocy Dzień 3 :Przygotowanie zajęć pedagogicznych z uczniami Dzień 4 : Dojrzewanie, akty przemocy, syndrom dziecka maltretowanego, przemoc na tle seksualnym Dzień 5 :Ewaluacja oraz utworzenie grup edukacyjnych

8 Spotkania pedagogiczne Spotkanie 1 : tablica zachowań społecznych Spotkanie 2 : przemoc wśród dzieci Spotkanie 3 : przemoc wśród dorosłych Spotkanie 4 : przemoc dorosłych wobec dzieci Spotkanie 5 : przemoc na tle seksualnym dorosłych wobec dzieci Praca interaktywna na bazie wymyślonych scenek sytuacyjnych Jasno określone reguły dotyczące przebiegu spotkań (nie kpić, słuchać innych, akceptować zdanie innych)

9 Kalendarz Przebieg programu podczas trwania roku szkolnego IXXXIXIIIIIIIIIVVVIVII Szkolenie Spotkania pedagogiczne Ewaluacja

10 Narzędzia Tablica zachowań społecznych WykroczeniePrawo NieposłuszeństwoRegulamin NieuprzejmośćGrupa społeczna Brak szacunkuOsoba wg. Villerbu LM, Bouchard C., Moisan T., (1997), in Charlot B., Emin C., Violences à l’école, Etat des savoirs, A. Colin éd.

11 Metody pracy Wymyślanie scenek sytuacyjnych w małych grupkach Wybór rzecznika w każdej grupie Przygotowanie scenek sytuacyjnych w grupach Wybór scenki sytuacyjnej przez każdą podgrupę Wybór rzecznika w każdej podgrupie Przedstawienie dwóch wymyślonych sytuacji na forum klasy Dyskusja na forum klasy Zorientowanie na zapobieganie, szukanie rozwiązań, mediacje

12 Oczekiwania Rozwiązywanie problemu w grupie Uczenie mediacji Rozwinięcie znaczenia słowa „szacunek” Stworzenie spójnej grupy klasowej Wzrost zaufania w osobie dorosłego Zmiana perspektywy postrzegania rzeczywistości Ukierunkowanie na dziecko, nie tylko na ucznia

13 Ewaluacja : Szacunek, poważanie ze strony uczniów Rok 2000-2001 Inventaire de Coopersmith® (ecpa édition) Analiza porównawcza college-program/college-świadek Analiza porównawcza przed programem/po programie Analiza porównawcza dziewczęta/chłopcy Analiza porównawcza środowisko wiejskie/środowisko miejskie

14 Rezultaty : szacunek do siebie Niniejszy program : poprawia samoocenę dziewcząt w środowisku rodzinnym poprawia samoocenę chłopców w środowisku szkolnym zmniejsza różnicę wśród chłopców pomiędzy tym jakimi „są” a jakimi „udają, że są”

15 Ewaluacja : odporność na stres wśród dorosłych Rok 2002-2003 CISS® (ecpa éditions) Analiza porównawcza dorosłych uczestników programu/dorosłych świadków programu Analiza porównawcza przed programem/po programie Pytanie subiektywne o poziom odczuwanego stresu

16 Rezultaty : odporność na stres Niniejszy program : Obniża poziom stresu emocjonalnego powodowanego stresującą sytuacją zawodową Utrzymuje poziom stresu zawodowego powodowanego wykonywaną pracą Dzięki współpracy obniża stres powodowany sytuacją zawodową

17 Poziom odczuwanego stresu Czy ten program prewencji spowodował obniżenie stresu zawodowego? (62 odpowiedzi) 10 % : nie odczuwam stresu 16 % : nie potrafię odpowiedzieć 16 % : nie 58 % : tak

18 Konkluzja Niniejszy program : Poprawia poczucie własnej wartości wśród dziewcząt i chłopców Pozwala na lepsze panowanie nad stresem powodowanym sytuacją zawodową wśród dorosłych Sprzyja pracy w grupie Pozwala dzieciom na lepsze rozumienie własnych zachowań Wspiera rozwiązywanie problemów w grupie Rozwija strategie mediacyjne Podtrzymuje zaangażowanie każdego uczestnika przez cały rok

19 Pozostałe zauważone efekty: Polepszenie atmosfery w klasie Spadek liczby uczniów powtarzających klasę Wzrost samodzielności wśród uczniów Lepsza współpraca instytucjonalna Skuteczniejsze stosowanie wewnętrznych przepisów

20 Perspektywy Rozwój działań na poziomie departamentalnym (szkolenia dla trenerów) Program wybrany w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo ds. Rodziny Propozycja zgłoszenia do programu europejskiego walki z przemocą DAPHNE II


Pobierz ppt "Program zapobiegania przemocy w środowisku szkolnym Laurence Mousset-Libeau ICSH – Institut de Criminologie et Sciences Humaines, Université Rennes 2 Katowice,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google