Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kim jest uczeń uzdolniony i jak wspierać jego rozwój?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kim jest uczeń uzdolniony i jak wspierać jego rozwój?"— Zapis prezentacji:

1 Kim jest uczeń uzdolniony i jak wspierać jego rozwój?
Wnioski grupy IV Kim jest uczeń uzdolniony i jak wspierać jego rozwój?

2 Definicja ucznia zdolnego
Uczeń wykazujący ponadprzeciętny poziom rozwoju psychofizycznego, połączonego z ciekawością poznawczą i wysokim poziomem motywacji, przejawiającym się w samodzielnym i konsekwentnym poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania.

3 Cechy ucznia uzdolnionego
Wysoka wiedza ponadprogramowa Bogate słownictwo Szybkie tempo pracy (klasy 1-3) Tempo przyswajania wiedzy i wysoce rozwinięta pamięć. Nieschematyczny typ myślenia – kreatywność. Podniesiony próg wrażliwości (klasy 1-3). Dociekliwość.

4 Cechy ucznia uzdolnionego
Sam szuka problemów, szukając nietypowych sposobów ich rozwiązywania. Niechętnie przyswaja wiedzę w sposób pamięciowy. Chęć poznawania nowych zjawisk i sytuacji.

5 Klasyfikacja uczniów uzdolnionych
Uzdolnienia: Artystyczne (śpiew, taniec, manualne, gra na instrumencie) Humanistyczne (konstrukcja wypowiedzi i dyskusji, bogate słownictwo, analiza tekstu) Matematyczno-przyrodnicze (szybkie wykonywanie zadań, sprawne logiczne rozumowanie, zainteresowanie naukami ścisłymi) Sportowe (wysoka sprawność ruchowa, umiejętność strategicznego myślenia) Społeczne (cechy przywódcze, umiejętność podejmowania rozmowy i organizacji akcji klasowych) Rzemieślnicze (gotowanie, szycie, prace w drewnie i metalu) Językowe (łatwość przyswajania nowych struktur językowych, dobra pamięć)

6 Formy pracy z uczniem uzdolnionym
Indywidualizacja pracy. Motywowanie do udziału w konkursach. Praca projektem. Zajęcia dodatkowe szkolne i pozaszkolne zgodne z rodzajem uzdolnień. Rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności. Przydzielenie dodatkowych funkcji (np. pomoc słabszym uczniom). Stwarzanie sytuacji do podzielenia się ponadprogramową wiedzą. Udział w doświadczeniach(zjawiska przyrodnicze i fizyczne). Prezentacja osiągnięć na forum klasy i szkoły.

7 Wnioski: Uczeń uzdolniony wymaga opieki i wsparcia grona pedagogicznego w takim samym stopniu co uczeń z potrzebami. Istnieje kilka typów uzdolnień. Uzdolnienia mogą występować na kilku polach jednocześnie. Forma pracy z uczniem uzdolnionym powinna być zależna od jego możliwości i odporności psychicznej. Uzdolnienie rzutuje na funkcjonowanie ucznia jako jednostki społecznej. (pozytywnie lub negatywnie).


Pobierz ppt "Kim jest uczeń uzdolniony i jak wspierać jego rozwój?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google