Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWA DZIECKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWA DZIECKA."— Zapis prezentacji:

1 PRAWA DZIECKA

2 Prawa? O co właściwie chodzi…?

3 CO TO JEST PRAWO? Prawo to pewne normy, reguły postępowania obowiązujące w państwie, dotyczą ludzi dorosłych oraz dzieci, mimo, że te nie ukończyły jeszcze 18 lat. Prawa Dziecka są takie same i obowiązują na prawie na całym świecie. Prawa dziecka zostały spisane i określone w dokumencie o nazwie Konwencja o Prawach Dziecka.

4 Chcemy, żebyście już od najmłodszych lat zdawali sobie sprawę z tego, że Wam również przysługują prawa oraz jak te prawa przekładają się na Wasze codzienne życie. Dzięki nim możecie czuć się bezpieczne, kochane, szczęśliwe i beztroskie.

5 O prawach dziecka „Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym, że dziecko, to także człowiek, tyle, że jeszcze mały. Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa, chcąc wielu dzieci los odmienić, stworzyli dla was mądre prawa. Więc je na co dzień i od święta - spróbujcie dobrze zapamiętać! (…)” Marcin Brykczyński

6 Prawo do ochrony przed przemocą

7 Prawo do edukacji

8 Prawo do ochrony przed przemocą

9 Prawo do wychowania w rodzinie

10 Prawo do prywatności

11 Prawo do tożsamości

12 Jeśli zaznajesz krzywdy, przemocy, możesz natychmiast szukać pomocy.
Nikt nie ma prawa bić się, wyzywać, szturchać, obrażać lub Tobie ubliżać. Prawo do wolność od przemocy fizycznej Jeśli zaznajesz krzywdy, przemocy, możesz natychmiast szukać pomocy. Prawo do zabezpieczenia socjalnego Kiedy medycznej szukasz opieki, masz prawo dostać pomoc i leki. Prawo do ochrony zdrowia Możesz się uczyć i bez wątpienia rozwijać talent i uzdolnienia. Prawo do nauki Musisz mieć także czas na zabawę, bo odpoczynek jest twoim prawem. Prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy By nikt tych praw się łamać nie ważył. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży.

13 „(…) Tak się tu wiersze poukładały
w prawa dla dzieci na całym świecie, byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie”. Marcin Brykczyński

14 A co zrobić, jeżeli moje prawa są łamane i do kogo mogę zwrócić się o pomoc?

15 Mama Tata Pedagog Psycholog Wychowaca POMOC Dyrektor szkoły Rzecznik Praw Dziecka Policjant

16 Pamiętajcie, że oprócz praw macie także obowiązki…

17 OBOWIĄZKI UCZNIA SP 3 zachowywanie się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, dbanie o honor i tradycję szkoły, godne, kulturalne zachowania się w szkole i poza nią, dbanie o piękno mowy ojczystej, wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę, troska o bezpieczeństwo w szkole i poza nią, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi, poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka, godne reprezentowanie szkoły na uroczystościach szkolnych, w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły, naprawienie wyrządzonej przez siebie szkody.

18

19 OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA
W tym roku – 20 listopada - po raz pierwszy będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji do ciekawych inicjatyw, dyskusji i zabaw zachęcają wspólnie z dyrekcją naszej szkoły minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

20 PODSUMOWUJĄC… 20 listopada będziemy także świętowali 25 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka z 1989 roku. Polska była jej inicjatorem i współtwórcą. Dokument ten do dzisiaj nazywany jest Światową Konstytucją Praw Dziecka. Pragniemy zachęcić Was, Drodzy Uczniowie i Nauczyciele, do podjęcia podczas lekcji odbywających się z tej okazji do ciekawych inicjatyw, które staną się okazją do rozmów o prawach dziecka i jego potrzebach, nie tylko edukacyjnych .

21 Dziękuję za uwagę Opracowała I. Narkiewicz - Bielska


Pobierz ppt "PRAWA DZIECKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google