Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 215 otrzymała patronat UNICEF na akcję DZIEŃ PRAW DZIECKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 215 otrzymała patronat UNICEF na akcję DZIEŃ PRAW DZIECKA."— Zapis prezentacji:

1

2 Szkoła Podstawowa nr 215 otrzymała patronat UNICEF na akcję DZIEŃ PRAW DZIECKA

3 Najważniejszym dokumentem określającym prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka, nazywana światową konstytucją praw dziecka. Konwencja o Prawach Dziecka Konwencja o Prawach Dziecka

4 20 lat Konwencji o Prawach Dziecka 20 listopada 2009 roku mija dwadzieścia lat od uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Całe pokolenie młodych ludzi dorastało już pod skrzydłami tego najbardziej rozpowszechnionego dokumentu prawa międzynarodowego na świecie. W wielu krajach, zarówno tych bogatych jak i biednych, Konwencja była motorem zmian na lepsze, zmian, które prowadziły do poprawy sytuacji najmłodszych mieszkańców Ziemi. Konwencja jest najbardziej uniwersalnym instrumentem dotyczącym praw człowieka w historii, umieszczającym dziecko w centrum działań na rzecz pełnej realizacji tych praw. Konwencja obejmuje wszystkie wymiary praw człowieka: polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne, będąc tym samym pierwszym dokumentem tego rodzaju. Celem ogólnym konwencji jest poprawa losu dzieci na całym świecie oraz zapewnienie im przez państwa co najmniej podstawowych standardów opieki i wychowania. Wchodzi ona w skład wewnątrzkrajowego systemu prawnego i ma charakter prawotwórczy. Oznacza to, że prawo wewnętrzne każdego państwa-strony Konwencji musi dostosować swoje regulacje przynajmniej do minimalnych standardów ogółu praw i wolności dziecka, uznanych przez współczesną społeczność międzynarodową Konwencja o Prawach Dziecka w Polsce Polska miała swój duży wkład w uchwaleniu Konwencji przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, już w 1978 roku przedkładając pierwszy projekt dokumentu Komisji Praw Człowieka ONZ. Konwencja o Prawach Dziecka a działalność UNICEF UNICEF stoi na straży Konwencji o Prawach Dziecka. Jej zapisy są podstawą działalności organizacji. UNICEF podejmuje starania, by prawa dziecka stanowiły kanon zasad etycznych oraz standardów międzynarodowych w postępowaniu wobec dzieci.

5 fot. UNICEF 1989 r., Nowy Jork. Ambasador Dobrej Woli, Audrey Hepburn czyta dzieciom fragment uchwalonej w tym samym roku Konwencji. Obok James Grant, ówczesny szef UNICEF.

6 Istota praw dziecka Prawa dziecka wynikają z godności i niepowtarzalności dziecka jako jednostki ludzkiej i przysługują każdemu dziecku. Praw nie można dziecko pozbawić. Prawa dziecka wynikają z godności i niepowtarzalności dziecka jako jednostki ludzkiej i przysługują każdemu dziecku. Praw nie można dziecko pozbawić. Prawa dziecka dotyczą relacji władza - jednostka, w związku z tym Państwo musi zapewnić dziecku możliwość korzystania z przysługujących mu praw. Prawa dziecka dotyczą relacji władza - jednostka, w związku z tym Państwo musi zapewnić dziecku możliwość korzystania z przysługujących mu praw.

7 Rada Bezpieczeństwa ONZ

8

9 "Szkoła z Prawami Dziecka" Szkoła Podstawowa nr 215 przystąpiła do realizacji programu UNICEF Szkoła z Prawami Dziecka Szkoła Podstawowa nr 215 przystąpiła do realizacji programu UNICEF Szkoła z Prawami Dziecka Realizacja potrwa do końca lutego 2010 roku. Realizacja potrwa do końca lutego 2010 roku. Inauguracja odbędzie się 20 listopada 2009r. Inauguracja odbędzie się 20 listopada 2009r.

10

11 Zadania do realizacji Prowadzenie zajęć z dziećmi na temat praw człowieka, praw dziecka, praw i obowiązków ucznia. Prowadzenie zajęć z dziećmi na temat praw człowieka, praw dziecka, praw i obowiązków ucznia. Zredagowanie listu Prawa dziecka widziane oczami dzieci z SP 215 oraz przetłumaczenie na język angielski. Zredagowanie listu Prawa dziecka widziane oczami dzieci z SP 215 oraz przetłumaczenie na język angielski. Ilustracje plastyczne i ekspozycja prac o tematyce praw dziecka Ilustracje plastyczne i ekspozycja prac o tematyce praw dziecka 20 listopada 2009 r. audycja radiowa – Prawa dziecka 20 listopada 2009 r. audycja radiowa – Prawa dziecka Wypuszczenie balonów do nieba, a z jednym z nich listy od naszych uczniów Wypuszczenie balonów do nieba, a z jednym z nich listy od naszych uczniów Nagranie filmu z obchodów 20 - lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka Nagranie filmu z obchodów 20 - lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka

12 Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1789

13 Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa. Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

14 Janusz Korczak, ceniony na całym świecie prekursor walki o prawa najmłodszych, powiedział "dziecko nie jest przyszłym człowiekiem tylko człowiekiem". Janusz Korczak, ceniony na całym świecie prekursor walki o prawa najmłodszych, powiedział "dziecko nie jest przyszłym człowiekiem tylko człowiekiem". Jan Jakub Rousseau powiedział coś, co do dzisiaj nie straciło na aktualności "Mniej mówmy o obowiązkach dzieci, a więcej o ich prawach". Jan Jakub Rousseau powiedział coś, co do dzisiaj nie straciło na aktualności "Mniej mówmy o obowiązkach dzieci, a więcej o ich prawach".


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 215 otrzymała patronat UNICEF na akcję DZIEŃ PRAW DZIECKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google