Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBCHODY 20 ROCZNICY UCHWALENIA KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBCHODY 20 ROCZNICY UCHWALENIA KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA."— Zapis prezentacji:

1 OBCHODY 20 ROCZNICY UCHWALENIA KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA

2 Szkoła Podstawowa nr 215 otrzymała patronat UNICEF na akcję DZIEŃ PRAW DZIECKA

3 Najważniejszym dokumentem określającym prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka, nazywana światową konstytucją praw dziecka.

4 20 lat Konwencji o Prawach Dziecka
20 listopada 2009 roku mija dwadzieścia lat od uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Całe pokolenie młodych ludzi dorastało już pod skrzydłami tego najbardziej rozpowszechnionego dokumentu prawa międzynarodowego na świecie. W wielu krajach, zarówno tych bogatych jak i biednych, Konwencja była motorem zmian na lepsze, zmian, które prowadziły do poprawy sytuacji najmłodszych mieszkańców Ziemi. Konwencja jest najbardziej uniwersalnym instrumentem dotyczącym praw człowieka w historii, umieszczającym dziecko w centrum działań na rzecz pełnej realizacji tych praw. Konwencja obejmuje wszystkie wymiary praw człowieka: polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne, będąc tym samym pierwszym dokumentem tego rodzaju. Celem ogólnym konwencji jest poprawa losu dzieci na całym świecie oraz zapewnienie im przez państwa co najmniej podstawowych standardów opieki i wychowania. Wchodzi ona w skład wewnątrzkrajowego systemu prawnego i ma charakter prawotwórczy. Oznacza to, że prawo wewnętrzne każdego państwa-strony Konwencji musi dostosować swoje regulacje przynajmniej do minimalnych standardów ogółu praw i wolności dziecka, uznanych przez współczesną społeczność międzynarodową Konwencja o Prawach Dziecka w Polsce Polska miała swój duży wkład w uchwaleniu Konwencji przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, już w 1978 roku przedkładając pierwszy projekt dokumentu Komisji Praw Człowieka ONZ. Konwencja o Prawach Dziecka a działalność UNICEF UNICEF stoi na straży Konwencji o Prawach Dziecka. Jej zapisy są podstawą działalności organizacji. UNICEF podejmuje starania, by prawa dziecka stanowiły kanon zasad etycznych oraz standardów międzynarodowych w postępowaniu wobec dzieci.

5 fot. UNICEF 1989 r., Nowy Jork. Ambasador Dobrej Woli, Audrey Hepburn czyta dzieciom fragment uchwalonej w tym samym roku Konwencji. Obok James Grant, ówczesny szef UNICEF.

6 Istota praw dziecka Prawa dziecka wynikają z godności i niepowtarzalności dziecka jako jednostki ludzkiej i przysługują każdemu dziecku. Praw nie można dziecko pozbawić. Prawa dziecka dotyczą relacji  władza - jednostka, w związku z tym Państwo musi zapewnić dziecku  możliwość korzystania z przysługujących mu praw.

7 Rada Bezpieczeństwa ONZ

8

9 "Szkoła z Prawami Dziecka"
Szkoła Podstawowa nr 215 przystąpiła do realizacji programu UNICEF „Szkoła z Prawami Dziecka” Realizacja potrwa do końca lutego 2010 roku. Inauguracja odbędzie się 20 listopada 2009r.

10

11 Zadania do realizacji Prowadzenie zajęć z dziećmi na temat praw człowieka, praw dziecka, praw i obowiązków ucznia. Zredagowanie listu „Prawa dziecka widziane oczami dzieci z SP 215” oraz przetłumaczenie na język angielski. Ilustracje plastyczne i ekspozycja prac o tematyce praw dziecka 20 listopada 2009 r. audycja radiowa – Prawa dziecka Wypuszczenie „balonów do nieba”, a z jednym z nich listy od naszych uczniów Nagranie filmu z obchodów 20 - lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka

12 Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1789

13 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
„ Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa. ” Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

14 Janusz Korczak, ceniony na całym świecie prekursor walki o prawa najmłodszych, powiedział "dziecko nie jest przyszłym człowiekiem tylko człowiekiem". Jan Jakub Rousseau powiedział coś, co do dzisiaj nie straciło na aktualności "Mniej mówmy o obowiązkach dzieci, a więcej o ich prawach".


Pobierz ppt "OBCHODY 20 ROCZNICY UCHWALENIA KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google