Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespól Szkól Szpitalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespól Szkól Szpitalnych"— Zapis prezentacji:

1 Zespól Szkól Szpitalnych
Prawa Dziecka Opracowała: Anna Mrozińska Zespól Szkól Szpitalnych w Szczecinie

2 Po raz pierwszy prawa dzieci ujęto w Deklaracji Genewskiej w 1924 roku, natomiast pełny ich zakres został zapisany w Konwencji o Prawach Dziecka przygotowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1989 roku. Prawa zawarte w Konwencji można podzielić na : Prawa osobiste – to te , które przysługują każdemu człowiekowi dlatego że właśnie jest człowiekiem. Nikt ich ludziom nie może zabrać Prawa socjalne - to te, które są wynikiem umowy między obywatelem a państwem. Prawa polityczne – mają je ludzie po ukończeniu 18 lat. Dzieciom przysługuje prawo do stowarzyszania się w organizacjach i klubach.

3 Dzieci powinny pobierać bezpłatną naukę.
Prawo do edukacji Dzieci powinny pobierać bezpłatną naukę.

4 Prawo do imienia i narodowości
Każde dziecko ma swoje imię i ojczyznę.

5 Prawo do ochrony Wszystkie dzieci winny być chronione przed porzuceniem, okrucieństwem i pracami, które mogą zaszkodzić ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.

6 Prawo do tajemnicy Każde dziecko może decydować o tym kto przeczyta jego list, pamiętnik czy wiersz.

7 Prawo do opieki Dzieci niepełnosprawne potrzebują szczególnej troski i wyjątkowego traktowania.

8 Prawo do pokoju Dzieci powinny żyć w świecie, w którym istnieje pokój, przyjaźń, zrozumienie i solidarność między narodami.

9 Prawo do schronienia W nagłym wypadku lub w razie niebezpieczeństwa, w pierwszej kolejności należy udzielić pomocy dzieciom.

10 Prawo do zdrowia i dobrobytu
Dzieciom należy zapewnić warunki do zdrowego rozwoju, prawidłowego odżywiania i mieszkania.

11 Wszystkie dzieci są równe bez względu na rasę, wiarę czy narodowość.
Prawo do wolności Wszystkie dzieci są równe bez względu na rasę, wiarę czy narodowość.

12 Prawo do miłości i zrozumienia
Dzieci potrzebują dużo miłości i zrozumienia i dlatego powinny liczyć na troskę i uwagę swoich rodziców oraz innych dorosłych.

13 Prawo do odpoczynku Dzieci powinny mieć możliwość odpoczynku, czasu wolnego oraz uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych .

14 Prawo do informacji Każde dziecko ma prawo swobodnie się wypowiadać w każdej formie (ustnej, pisemnej, rysunkowej itp.), uzyskiwać informacje z różnorodnych źródeł (książki, telewizja, radio, internet, kino)

15 Niech się wreszcie każdy dowie I rozpowie w świecie całym
Że dziecko to także człowiek Tyle że jest mały. Dlatego ludzie uczeni Którym za to należą się brawa Chcąc wielu dzieci los odmienić stworzyli dla was mądre prawa. Więc je na co dzień i od święta próbujcie dobrze zapamiętać: Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi I mam prawo sam wybierać z kim się będę bawić. Nikt nie może mnie poniżać , krzywdzić, bić, wyzywać I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. Jeśli tata albo mama już nie mieszka z nami Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. Nikt nie może moich listów czytać bez pytania Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. Tak się w wiersze poukładały Prawa dla dzieci na całym świecie Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie. Marcin Brykczyński


Pobierz ppt "Zespól Szkól Szpitalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google