Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie metodą Delphi na temat migracji z krajów Europy Wschodniej do państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Unii Europejskiej do 2025 roku. Omówienie wyników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie metodą Delphi na temat migracji z krajów Europy Wschodniej do państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Unii Europejskiej do 2025 roku. Omówienie wyników."— Zapis prezentacji:

1 Badanie metodą Delphi na temat migracji z krajów Europy Wschodniej do państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Unii Europejskiej do 2025 roku. Omówienie wyników Dr Magdalena Lesińska Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski

2 Badanie Delhi Polska 2013/2014 I runda Liczba osób do których zostało wysłane zaproszenie do udziału w badaniu: 28 Liczba osób które zgodziły się wziąć udział i wypełniły ankietę : 18 Kategorie Akademia: 6, NGO:5, Administracja:7 II runda Liczba osób które wypełniły ankietę: 17 Kategorie Akademia: 6, NGO:5, Administracja:6 Kryteria doboru: - eksperci w zakresie migracji, najlepiej migracji z obszaru krajów Partnerstwa Wschodniego, - osoby reprezentujące jedną z trzech grup: akademia, NGOs, administracja, - osoby pracujące lub działające aktywnie w instytucjach związanych z cudzoziemcami, migracjami, polityką migracyjną w Polsce i/lub mające wiedzę na temat krajów Partnerstwa Wschodniego.

3 Pytanie: Czego Państwo spodziewają się (w krótkiej perspektywie czasowej: 3 lat) w Polsce, jeśli zostaną zniesione wizy krótkookresowe (na pobyt do 90 dni w strefie Schengen) dla obywateli Ukrainy, Białorusi i Mołdawii? Badanie Delphi Polska 2013-2014

4 Pytanie: Czy zauważają Państwo pozytywne następstwa związane z napływami migrantów z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii do Polski w przyszłości? Badanie Delphi Polska2013-2014 Odpowiedzi: 5 - następstwo o największym znaczeniu, 4 – ważne następstwo, 3 - następstwo obojętne (ani ważne, ani nieważne), 2 - następstwo mało ważne, 1 - następstwo o najmniejszym znaczeniu

5 Pytanie: Czy zauważają Państwo negatywne następstwa związane z napływami migrantów z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii do Polski w przyszłości? Badanie Delphi Polska2013-2014 Odpowiedzi: 5 - następstwo o największym znaczeniu, 4 – ważne następstwo, 3 - następstwo obojętne (ani ważne, ani nieważne), 2 - następstwo mało ważne, 1 - następstwo o najmniejszym znaczeniu

6 Rekomendacje (działania pożądane) Państwa V 4UEPaństwa wysyłające (PW) -analiza potrzeb rynku pracy w państwach V4 i zapotrzebowania na pracę cudzoziemców; -promocja przejrzystości w polityce migracyjnej i praktyce ; - otwarcie systemu edukacji dla zagranicznych studentów ; - promowanie obustronnej (zarówno dwu- jak i wielostronnej) współpracy z krajami PW przy jednoczesnej liberalizacji reżimu migracyjnego (szczególnie w odniesieniu do imigracji zarobkowej do V4) i zniesienia wymagań wizowych do V4 (i UE) -ułatwienia dla migracji cyrkulacyjnej; -otwarcie systemu edukacji dla zagranicznych studentów; -uproszczenie zasad uznawalności kwalifikacji i dyplomów migrantów z krajów PW; -Dalsze działania w kierunku integracji krajów PW z UE; -przeciwdziałanie nielegalnej migracji -przeprowadzenie reform demokratycznych i społeczno- ekonomicznych; - wspieranie wzrostu gospodarczego i wdrażanie polityk w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i tym samym zmniejszanie emigracji z krajów pochodzenia w perspektywie średnioterminowej; -przeciwdziałanie nielegalnej migracji (włączając handel ludźmi); - ustanowienie lepszej koordynacji miedzy instytucjami krajowymi zajmującymi się polityką migracyjną


Pobierz ppt "Badanie metodą Delphi na temat migracji z krajów Europy Wschodniej do państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Unii Europejskiej do 2025 roku. Omówienie wyników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google