Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiana stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Wąbrzeźno, 16.01.2015 Slajd 1 z 10.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiana stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Wąbrzeźno, 16.01.2015 Slajd 1 z 10."— Zapis prezentacji:

1 Zmiana stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Wąbrzeźno, Slajd 1 z 10

2 Aktualne miesięczne koszty (stan na r.) Koszty odbioru i zagospodarowania ,00 zł odpadów związane z umową Koszty związane z obsługą systemu 6 350,00 zł Koszty związane z edukacją ekologiczną 1 737,50 zł Łącznie ,50 zł Slajd 2 z 10

3 Miesięczne wpływy Liczba mieszkańców na r. (tendencja spadkowa) Miesięczna kwota ,00 zł od mieszkańców Miesięczna kwota ,00 zł od nieruchomości niezamieszkałych (za pojemnik) Łączna kwota ,00 zł Slajd 3 z 10

4 Różnica między kosztami a wpływami Koszty ,50 zł Wpływy (przypisy) ,00 zł Do zbilansowania systemu ,50 zł miesięcznie brakuje Do zbilansowania systemu ,00 zł rocznie brakuje Zadłużenie na r ,44 zł Slajd 4 z 10

5 Propozycja nowych stawek Pojemnik Aktualna stawka za pojemnik Proponowana stawka SegregacjaBrak segregacji SegregacjaBrak segregacji 60 l31,00 zł62,00 zł33,00 zł66,00 zł 120 l45,00 zł90,00 zł49,00 zł98,00 zł 240 l87,00 zł174,00 zł95,00 zł190,00 zł 360 l120,00 zł240,00 zł130,00 zł260,00 zł 600 l180,00 zł360,00 zł195,00 zł390,00 zł 1100 l372,00 zł744,00 zł392,00 zł784,00 zł Slajd 5 z 10

6 Propozycja nowych stawek Proponowana stawka dla mieszkańców wynosi 12 zł Miesięczny wpływ ,00 zł od mieszkańców Miesięczny wpływ ,00 zł od nieruchomości niezamieszkałych Łączna suma ,00 zł Proponowana stawka pozwoli pokryć wszystkie bieżące koszty i realizować zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Biorąc pod uwagę tempo zmian liczby mieszkańców, niewielka nadwyżka wpływów (po ustaleniu nowej stawki) powinna wystarczyć na zbilansowanie kosztów systemu. Slajd 6 z 10

7 Tempo zmian liczby mieszkańców Slajd 7 z 10 Na dzień:

8 Ilość zebranych odpadów Slajd 8 z 10 Rodzaj odpaduIlość (Mg) 2013 r.2014 r. Odpady zmieszane3668,93543,6 Odpady ulegające biodegradacji 513,3637,8 Szkło255,5225 Papier101,4115,8 Tworzywa sztuczne164,4192,6 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 12,68,02 Odpady wielkogabarytowe18,536,8

9 Osiągnięte poziomy Slajd 9 z 10 ROK 2013ROK 2014 Dopuszczalny poziom masy odpadów do 50 %do 50 % komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Osiągnięty poziom przez28,95 %17,08 % Gminę Miasto Wąbrzeźno (dane za 3 kwartały ) Poziom recyklingu i przygotowaniaminimum12 % minimum 14% do ponownego użycia (wg rozporządzenia). Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło Osiągnięty poziom przez36,89 %32,99 % Gminę Miasto Wąbrzeźno (dane za 3 kwartały) Poziom recyklingu i minimum36 %minimum38% przygotowania do ponownego użycia (wg rozporządzenia) - inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe Osiągnięty poziom przez100 %100 % Gminę Miasto Wąbrzeźno (dane za 3 kwartały)

10 Dziękuję za uwagę Slajd 10 z 10 Przygotowanie: Justyna Kołtun, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Pobierz ppt "Zmiana stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Wąbrzeźno, 16.01.2015 Slajd 1 z 10."

Podobne prezentacje


Reklamy Google