Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INICJATYWA LOKALNA W GMINIE LUBOMIERZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INICJATYWA LOKALNA W GMINIE LUBOMIERZ"— Zapis prezentacji:

1 INICJATYWA LOKALNA W GMINIE LUBOMIERZ

2 Inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku.

3 Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w Radoniowie pn
Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w Radoniowie pn. Zabawy z wyobraźnią Celem inicjatywy było zorganizowanie aktywnego i kreatywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych, a także kształtowanie i rozwój zainteresowań oraz integracja wokół wspólnych działań. W trakcie zajęć uczestnicy mieli okazję poznać ciekawe formy spędzania czasu wolnego. Były organizowane zajęcia tj. fotografowanie, zajęcia plastyczne, poznawanie tajników wykonywania aparatów fotograficznych i prace w ciemni fotograficznej. Dzieci i młodzież wspólnie planowały i organizowały zajęcia (przygotowywały posiłki, robili projekty plakatów). Podczas zajęć były również organizowane wyprawy piesze po okolicy. W działaniach byli również zaangażowani mieszkańcy wsi, rodzice dzieci biorących udział w zajęciach (pomoc w pracach porządkowych, opieka, finansowanie posiłków). Byli również zaproszeni na wernisaż wystawy fotograficznej dzieci, które na brały udziału w zajęciach. Zajęcia odbywały się na świetlicy wiejskiej w Radoniowie.

4 Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w Radoniowie pn
Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w Radoniowie pn. Zabawy z wyobraźnią Wniosek został złożony przez Stowarzyszenie „Wiemy czego chcemy” z Radoniowa wraz z Radą Sołecką.

5 Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w Radoniowie pn
Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w Radoniowie pn. Zabawy z wyobraźnią Całkowity koszt inicjatywy: 2.210,00 zł - dofinansowanie Gminy: 1.449,98 zł - udział własny finansowy: 100 zł - udział własny rzeczowy: 210 zł - udział własny w formie pracy: 450 zł

6 Ferie zimowe w Olesznej Podgórskiej 2013
Celem inicjatywy było zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy obywatelskiej, poznanie lokalnej historii z relacji mieszkańców, poznanie tradycji kulinarnych oraz integracja pokoleniowa. Przez 13 dni dzieci i młodzież spotykała się na świetlicy wiejskiej w Olesznej Podgórskiej gdzie wspólnie z opiekunami spędzali czas wolny. Podczas tych spotkań były organizowane dla dzieci spotkania ze starszymi mieszkańcami wsi aby młode pokolenie mogło poznać historię ludzi którzy mieszkają tam od dawien dawna. Dzieci i młodzież również wspólnie przygotowywały pod okiem dorosłych posiłki, które później wspólnie spożywali. Szykowali również ozdoby wielkanocne, były też zajęcia z masy solnej, uczyły się jak udzieli pierwsza pomoc przedmedyczną oraz największa atrakcja był kulig, który zakończony był ogniskiem.

7 Ferie zimowe w Olesznej Podgórskiej 2013
Wniosek złożyła Rada Sołecka wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną z Olesznej Pogdórskiej.

8 Ferie zimowe w Olesznej Podgórskiej 2013
Całkowity koszt inicjatywy: 7.037,10 zł - dofinansowanie Gminy: 2.845,58 zł - udział własny finansowy: 200 zł - udział własny rzeczowy: 2.854,00 zł - udział własny w formie pracy: 3.991,52 zł

9 Warsztaty z artystycznego tworzenia i dekorowania albumów, kartek okolicznościowych, notesów – SCRAPBOOKING Celem inicjatywy było pobudzenie twórczości artystycznej w sołectwach gminy Lubomierz u dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych, zorganizowanie czasu wolnego, zapoznanie z nowymi technikami rękodzielniczymi. Zajęcia odbywały się 3 sołectwach tj, Olesznej Pogd., Wojciechowie, Chmieleniu oraz w Lubomierzu. Zajęcia wpłynęły na lokalna społeczność poprzez rozbudowanie umiejętności twórczych, pobudziły chęć do organizowania się i spotkań tematycznych. Uczestnicy mogli zapoznać się z nowymi trendami plastycznymi. Zajęcia odbywały się podczas ferii zimowych na świetlicach wiejskich a w Lubomierzu w Klubie Postulat.

10 Warsztaty z artystycznego tworzenia i dekorowania albumów, kartek okolicznościowych, notesów – SCRAPBOOKING Wniosek złożony został przez aktywne działaczki z Gminy Lubomierz tj. Małgorzatę Walczak, Małgorzatę Klimko-Pawłowską oraz Annę Danieluk

11 Warsztaty z artystycznego tworzenia i dekorowania albumów, kartek okolicznościowych, notesów – SCRAPBOOKING Całkowity koszt inicjatywy: 4.829,22 zł - dofinansowanie Gminy: 3.600,00 zł - udział własny finansowy: ----- - udział własny rzeczowy: 500,00 zł - udział własny w formie pracy: 729,22 zł

12 Dla każdego cos fajnego – ferie ze sztuką
Dla każdego cos fajnego – ferie ze sztuką. Spotkanie seniorów- Tłusty Czwartek Celem inicjatywy było zorganizowanie dla dzieci i młodzieży z Milęcic czasu wolnego podczas ferii zimowych jak i również dla osób starszych. Podczas ferii zimowych organizowane były spotkania na świetlicy wiejskiej, podczas których były organizowane dla dzieci i młodzieży zajęcia artystyczne oraz kulinarne. Zorganizowany był również wyjazd do kina i na basen. W dzień „tłustego czwartku” dzieci i młodzież wspólnie z rodzicami oraz mieszkańcami wsi przybyłymi na świetlicę wspólne przyrządzili wypieki oraz zorganizowali spotkanie dla osób starszych, babć i dziadków.

13 Dla każdego cos fajnego – ferie ze sztuką
Dla każdego cos fajnego – ferie ze sztuką. Spotkanie seniorów- Tłusty Czwartek Wniosek został złożony przez Radę Sołecką oraz aktywnych mieszkańców wsi Milęcice.

14 Dla każdego cos fajnego – ferie ze sztuką
Dla każdego cos fajnego – ferie ze sztuką. Spotkanie seniorów- Tłusty Czwartek Całkowity koszt inicjatywy: 2.328,46 zł - dofinansowanie Gminy: 1.028,46 zł - udział własny finansowy: ----- - udział własny rzeczowy: 500,00 zł - udział własny w formie pracy: 800,00 zł

15 Sprzątanie naszej wioski w ramach Regionalnego Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej – coroczne przedsięwzięcie mieszkańców Pokrzywnika mające na celu edukację dzieci i młodzieży w dziedzinie ekologii oraz dbania o środowisko naturalne – IV edycja Celem inicjatywy była edukacja dzieci i młodzieży w dziedzinie ekologii oraz dbania o środowisko naturalne jak i również poprawa życia społeczności wiejskiej oraz integracja mieszkańców. Po akcji sprzątania Pokrzywnika wszyscy biorący udział spotkali się na świetlicy wiejskiej gdzie poza poczęstunkiem odbyła się również prelekcja na temat ekologii oraz zostały przedyskutowane ważne sprawy w tym temacie.

16 Sprzątanie naszej wioski w ramach Regionalnego Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej – coroczne przedsięwzięcie mieszkańców Pokrzywnika mające na celu edukację dzieci i młodzieży w dziedzinie ekologii oraz dbania o środowisko naturalne – IV edycja Wniosek został złożony przez nieformalna grupę „Grupa Działania Pokrzywnik”.

17 - dofinansowanie Gminy: 1.397,85 zł - udział własny finansowy: ---
Sprzątanie naszej wioski w ramach Regionalnego Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej – coroczne przedsięwzięcie mieszkańców Pokrzywnika mające na celu edukację dzieci i młodzieży w dziedzinie ekologii oraz dbania o środowisko naturalne – IV edycja Całkowity koszt: 2.597,85 zł - dofinansowanie Gminy: 1.397,85 zł - udział własny finansowy: --- - udział własny rzeczowy: 200,00 zł - udział własny w formie pracy: 1.000,00 zł

18 Izerska parada powozów
Celem inicjatywy było propagowanie kultury i historii jeździeckiej na terenie Dolnego Śląska. Miała także za zadanie wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej poprzez jeździectwo. Lubomierz i okolice to bardzo aktywnie działający hodowcy i użytkownicy koni. Inicjatywa miała na celu również ochronę i zapoznanie uczestników parady z dziedzictwem kulturowym, przyrodniczym, a także historycznym związanym z końmi, ich użytkowaniem i hodowlą.

19 Izerska parada powozów
Wniosek został złożony przez grupę inicjatywną – hodowców koni z terenu Gminy Lubomierz.

20 Izerska parada powozów
Całkowity koszt inicjatywy: 8.138,00 zł - dofinansowanie Gminy: 1.553,46 zł - udział własny finansowy: 700,00 zł - udział własny rzeczowy: 5.500,00 zł - udział własny w formie pracy: 383,80 zł

21 Sprzątanie wioski Olesznej Podgórskiej
Celem inicjatywy było propagowanie dbania o środowisko naturalna, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie utrzymania porządku i czystości oraz ekologii. Inicjatywa miała również na celu zintegrowanie mieszkańców wsi podczas wspólnych porządków, które zakończyły się wspólnym ogniskiem. Dla dzieci były zorganizowane gry i zabawy oraz krótka prelekcja na temat ekologii.

22 Sprzątanie wioski Olesznej Podgórskiej
Wniosek został złożony przez Radę Sołecką oraz przez OSP Oleszną Podgórska.

23 Sprzątanie wioski Olesznej Podgórskiej
Całkowity koszt: 6.346,67 zł - dofinansowanie Gminy: 800,00 zł - udział własny finansowy: 0,67 zł - udział własny rzeczowy: 746,00 zł - udział własny w formie pracy: 4.800,00 zł

24 Organizacja corocznego festynu „Dzień Sąsiada”
Cele inicjatywy to integracja społeczności wokół wspólnych działań i w rezultacie wspólnoty społecznej, przekazywanie międzypokoleniowe regionalnych tradycji kulinarnych oraz kultywowanie tradycji wyrobu i wypiekania tradycyjnego wiejskiego chleba. Dwa dni przed festynem odbyły się warsztaty kulinarne pn. „Od Tarnopola do Radoniowa” i prowadzone były przez mieszkanki wsi, a udział w nich wzięły 33 osoby w wieku od 7 do 65 lat. Prowadzone były również warsztaty z wypieku chleba pn. „Posiady sąsiedzkie przy pieczeniu chleba” uczestnicy wykonali kilkanaście chlebów w czterech rodzajach., które można było podziwiać i degustować podczas festynu.

25 Organizacja corocznego festynu „Dzień Sąsiada”
Wniosek został złożony przez stowarzyszanie „Wiemy czego chcemy” z Radoniowa wraz z Radą Sołecką.

26 Organizacja corocznego festynu „Dzień Sąsiada”
Całkowity koszt: ,70 zł - dofinansowanie Gminy: 3.131,70 zł - udział własny finansowy: - udział własny rzeczowy: ,00 zł - udział własny w formie pracy: 2.975,00 zł

27 Półkolonie dla dzieci zakończone III Piknikiem Rodzinnym w Pławnej organizowane przez Stowarzyszanie Pławna Głównym celem inicjatywy było zorganizowanie dla dzieci i młodzieży czasu wolnego podczas wakacji. W czasie spotkań były organizowane dla dzieci gry i zabawy na świeżym powietrzu (podchody, poszukiwanie skarbu), warsztaty kulinarne tj. pieczenie ciasteczek z panią Sylwia Ogrodnik – Sawą oraz wypieki chleba które poprowadziła pani Joanna Appelt, warsztaty z malowania na szkle z panią Magdalena Kuźniarz oraz była zorganizowana wycieczka na Stóg Izerski. Na zakończenie inicjatywy został zorganizowany Piknik Rodzinny, który odbył się już po raz trzeci. W czasie pikniku dzieci brały udział w atrakcjach zaplanowanych przez organizatorów, były również warsztaty z malowania form gipsowych prowadzonych przez pana Waldemara Wnęk – Siewierskiego. Na zakończenie festynu była zabawa taneczna, najpierw dla najmłodszych a później dla dorosłych, która trwała do białego rana.

28 Półkolonie dla dzieci zakończone III Piknikiem Rodzinnym w Pławnej organizowane przez Stowarzyszanie Pławna Wniosek został złożony przez Stowarzyszenie Pławna.

29 Półkolonie dla dzieci zakończone III Piknikiem Rodzinnym w Pławnej organizowane przez Stowarzyszanie Pławna Całkowity koszt: ,38 zł - dofinansowanie Gminy: 3.509,80 zł - udział własny finansowy: 514,58 zł - udział własny rzeczowy: ,00 zł - udział własny w formie pracy: 4.200,00 zł

30 Festyn wiejski wraz z turniejem piłki nożnej w Chmieleniu
Głównym celem festynu było kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego z całą rodziną. Festyn był czasem wspólnych spotkań i zabaw. Aktywny udział w spotkaniu brały dzieci jak i osoby dorosłe. Były organizowane gry i zabawy. W trakcie festynu Ochotnicza Straż Pożarna z Chmielenia przygotowała niespodziankę dla uczestników i był to pokaz umiejętności strażaków.

31 Festyn wiejski wraz z turniejem piłki nożnej w Chmieleniu
Wniosek został złożony przez nieformalną grupę mieszkańców z Chmielenia.

32 Festyn wiejski wraz z turniejem piłki nożnej w Chmieleniu
Całkowity koszt inicjatywy: ,01 zł - dofinansowanie Gminy: 1.195,01 zł - udział własny finansowy: - udział własny rzeczowy: ,00 zł - udział własny w formie pracy: 1.900,00 zł

33 Promocja tradycji kulinarnych podczas obchodów lecia podpisania porozumienia miast partnerskich LUBOMIERZ – WITTICHENAU Celem inicjatywy było kultywowanie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości we współpracy z miastem partnerskim Wittichenau; wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Olesznej Podgórskiej; działania promujące Gminę i jej społeczność poprzez przygotowanie i serwowanie potraw tradycyjnych podawanych na lubomierskim rynku podczas obchodów 5-lecia podpisania partnerstwa pomiędzy Lubomierzem a Wittichenau.

34 Promocja tradycji kulinarnych podczas obchodów lecia podpisania porozumienia miast partnerskich LUBOMIERZ – WITTICHENAU Wniosek został złożony przez Radę Sołecką wraz z mieszkańcami wsi Olesznej Podgórskiej.

35 Całkowity koszt inicjatywy: 10.483,34 zł
Promocja tradycji kulinarnych podczas obchodów lecia podpisania porozumienia miast partnerskich LUBOMIERZ – WITTICHENAU Całkowity koszt inicjatywy: ,34 zł - dofinansowanie Gminy: 3.483,34 zł - udział własny finansowy: ---- - udział własny rzeczowy: 1.000,00 zł - udział własny w formie pracy: 6.000,00 zł

36 XVII Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu
Podstawowym celem inicjatywy jest prezentacja i promocja polskiej sztuki filmowej, gdzie głównym akcentem jest rozpropagowanie polskich filmów komediowych. Celem było również promocja najciekawszych zjawisk filmowych, kultywowanie tradycji filmowych, podtrzymanie, rozwijanie i pielęgnowanie charakteru imprezy oraz udział w niej znanych i cenionych artystów. Założeniem Festiwalu jest również promocja miasteczka jak i okolicznych artystów oraz artystów z miast partnerskich.

37 XVII Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu
Wniosek został złożony przez Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych „Sami Swoi” w Lubomierzu.

38 XVII Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu
Całkowity koszt inicjatywy: ,00 zł - dofinansowanie Gminy: ,00 zł - udział własny finansowy: ,00 zł - udział własny rzeczowy: ,00 zł - udział własny w formie pracy: ,00 zł

39 Przygotowanie potraw regionalnych do degustacji na dożynkach gminnych 2013
Celem inicjatywy było podtrzymanie i upowszechnianie tradycji kulturowych poprzez dożynki oraz kultywowanie. Promowanie regionalnych tradycji kulinarnych. Integracja mieszkańców wsi z gminy Lubomierz. W przygotowaniu regionalnych potraw wzięło udział 35 osób, były to osoby dorosłe, młodzież jak i najmłodsi mieszkańcy wsi.

40 Przygotowanie potraw regionalnych do degustacji na dożynkach gminnych 2013
Wniosek został złożony przez Radę sołecką i mieszkańców wsi jak i również Stowarzyszenie „Wiemy Czego Chcemy”.

41 Przygotowanie potraw regionalnych do degustacji na dożynkach gminnych 2013
Całkowity koszt inicjatywy: ,22 zł - dofinansowanie Gminy: 4.634,22 zł - udział własny finansowy: ---- - udział własny rzeczowy: 1.600,00 zł - udział własny w formie pracy: ,00 zł

42 Montaż tablic informacyjnych wraz z donicami i nasadzeniami kwiatowymi
Celem inicjatywy było poprawienie wizerunku wsi Wojciechów jak i również lepszy dostęp do informacji, ogłoszeń.

43 Montaż tablic informacyjnych wraz z donicami i nasadzeniami kwiatowymi
Wniosek został złożony przez Radę Sołecką.

44 Montaż tablic informacyjnych wraz z donicami i nasadzeniami kwiatowymi
Całkowity koszt inicjatywy: 4.835,26 zł - dofinansowanie Gminy: 3.490,44 zł - udział własny finansowy: 250,00 zł - udział własny rzeczowy: 300,00 zł - udział własny w formie pracy: 795,00 zł

45 Modernizacja placu, miejsca do wspólnych spotkań mieszkańców – MINI AMFITEATR
Celem inicjatywy było stworzenie miejsca do wspólnych spotkań, poprawa estetyki miejsca publicznego. Poprzez modernizację placu zostało stworzone miejsce do wspólnych spotkań i organizowania uroczystości jak i integracji mieszkańców.

46 Modernizacja placu, miejsca do wspólnych spotkań mieszkańców – MINI AMFITEATR
Wniosek został złożone przez Radę Sołecką wraz z aktywnymi mieszkańcami wsi z Olesznej Podgórskiej.

47 Modernizacja placu, miejsca do wspólnych spotkań mieszkańców – MINI AMFITEATR
Całkowity koszt inicjatywy: ,44 zł - dofinansowanie Gminy: 7.000,00 zł - udział własny finansowy: - udział własny rzeczowy: ,00 zł - udział własny w formie pracy: ,44 zł

48 Budowa miejsca integracji mieszkańców wsi Pławna
Celem inicjatywy było stworzenie miejsca do integracji mieszkańców wsi, poprzez budowę miejsca do wspólnych spotkań na boisku wiejskim. Również przyczyniło się do poprawy estetyki miejsca.

49 Budowa miejsca integracji mieszkańców wsi Pławna
Wniosek złożyli aktywni mieszkańcy wsi Pławna wraz z Radą Sołecką.

50 Budowa miejsca integracji mieszkańców wsi Pławna
Całkowity koszt inicjatywy: ,00 zł - dofinansowanie Gminy: 5.540,00 zł - udział własny finansowy: ----- - udział własny rzeczowy: 3.000,00 zł - udział własny w formie pracy: ,00 zł

51 KWOTA WYDANA WKŁAD WŁASNY FINANSOWY WKŁAD WŁASNY RZECZOWY WKŁAD WŁASNY W FORMIE PRACY WARTOŚĆ CAŁEJ INICJATYWY 54 628,14 zł 49 597,11 zł 39 481,74 zł ,98 zł ,97 zł Łącznie Gmina Lubomierz w 2013 roku zrealizowała 16 wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na kwotę ,14 zł.

52 Dziękuję za uwagę! BOŻENA PAWŁOWICZ


Pobierz ppt "INICJATYWA LOKALNA W GMINIE LUBOMIERZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google