Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt konkursowy "Wyspa nauki i zabawy" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt konkursowy "Wyspa nauki i zabawy" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt konkursowy "Wyspa nauki i zabawy" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 GMINA BYTÓW Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów Tel.: (59) 822 20-11, (59) 822 23-17, Fax. (59) 822 25-92, e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.pl e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.pl Wyspa nauki i zabawy

2 Projekt konkursowy "Wyspa nauki i zabawy" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 GMINA BYTÓW Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów Tel.: (59) 822 20-11, (59) 822 23-17, Fax. (59) 822 25-92, e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.pl e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.pl Logo projektu

3 Projekt konkursowy "Wyspa nauki i zabawy" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 GMINA BYTÓW Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów Tel.: (59) 822 20-11, (59) 822 23-17, Fax. (59) 822 25-92, e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.pl e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.pl Wniosek został złożony na konkurs 01/POKL/9.5/2010 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

4 Projekt konkursowy "Wyspa nauki i zabawy" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 GMINA BYTÓW Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów Tel.: (59) 822 20-11, (59) 822 23-17, Fax. (59) 822 25-92, e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.pl e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.pl Całkowity koszt projektu: 49 800 zł

5 Projekt konkursowy "Wyspa nauki i zabawy" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 GMINA BYTÓW Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów Tel.: (59) 822 20-11, (59) 822 23-17, Fax. (59) 822 25-92, e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.pl e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.pl Cel główny projektu: Objęcie wsparciem 30 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych i ich rodziców/prawnych opiekunów z terenu Gminy Bytów

6 Projekt konkursowy "Wyspa nauki i zabawy" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 GMINA BYTÓW Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów Tel.: (59) 822 20-11, (59) 822 23-17, Fax. (59) 822 25-92, e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.pl e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.pl Cele szczegółowe: - łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie - przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie - zapewnienie opieki wychowawczej - tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce

7 Projekt konkursowy "Wyspa nauki i zabawy" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 GMINA BYTÓW Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów Tel.: (59) 822 20-11, (59) 822 23-17, Fax. (59) 822 25-92, e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.pl e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.pl - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków - zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom - zapewnienie terapii wychowawczej zapobiegającej uzależnieniom - wdrażanie do prawidłowego pełnienia ról społecznych - propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu

8 Projekt konkursowy "Wyspa nauki i zabawy" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 GMINA BYTÓW Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów Tel.: (59) 822 20-11, (59) 822 23-17, Fax. (59) 822 25-92, e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.pl e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.pl Działania zaplanowane w projekcie: 1.Zajęcia opiekuńczo wychowawcze 2.Zajęcia sportowo-rekreacyjne 3.Zajęcia teatralne 4.Zajęcia techniczne 5.Zajęcia przyrodnicze

9 Projekt konkursowy "Wyspa nauki i zabawy" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 GMINA BYTÓW Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów Tel.: (59) 822 20-11, (59) 822 23-17, Fax. (59) 822 25-92, e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.pl e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.pl 6. Zajęcia muzyczne 7. Zajęcia kulinarne 8. Zajęcia fotograficzne 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (dla dzieci i rodziców/prawnych opiekunów) 10. Ferie na wesoło 11. Dzień dziecka

10 Projekt konkursowy "Wyspa nauki i zabawy" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 GMINA BYTÓW Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów Tel.: (59) 822 20-11, (59) 822 23-17, Fax. (59) 822 25-92, e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.pl e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.pl Ferie na wesoło (drugi tydzień ferii) 1.Zajęcia świetlicowe 2.Gry i zabawy ruchowe 3.Zajęcia plastyczno-techniczne 4.Czytanie lektur i bajek 5.Wyjazd na basen 6.Kulig

11 Projekt konkursowy "Wyspa nauki i zabawy" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 GMINA BYTÓW Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów Tel.: (59) 822 20-11, (59) 822 23-17, Fax. (59) 822 25-92, e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.pl e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.pl Zaproszeni na zajęcia goście: 1. Aktor5. Muzyk 2. Malarz6. Kucharka 3. Technik7. Fotograf 4. Ichtiolog

12 Projekt konkursowy "Wyspa nauki i zabawy" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 GMINA BYTÓW Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów Tel.: (59) 822 20-11, (59) 822 23-17, Fax. (59) 822 25-92, e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.pl e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.pl Wszystkie działania są dla uczestników projektu są bezpłatne Uczestnicy otrzymają materiały potrzebne na zajęcia Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się 20% nieobecności, ale tylko z przyczyn usprawiedliwionych np.: choroba Rezygnacja może nastąpić tylko w ważnym przypadku i w takiej sytuacji udział weźmie osoba z listy rezerwowej

13 Projekt konkursowy "Wyspa nauki i zabawy" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 GMINA BYTÓW Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów Tel.: (59) 822 20-11, (59) 822 23-17, Fax. (59) 822 25-92, e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.pl e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.pl Gorąco zachęcamy Gorąco zachęcamy do przystąpienia do projektu.

14 Projekt konkursowy "Wyspa nauki i zabawy" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 GMINA BYTÓW Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów Tel.: (59) 822 20-11, (59) 822 23-17, Fax. (59) 822 25-92, e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.pl e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.pl Wszelkie informacje o projekcie i jego realizacji można będzie śledzić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie, w zakładce dotyczącej projektu oraz w prasie lokalnej.

15 Projekt konkursowy "Wyspa nauki i zabawy" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 GMINA BYTÓW Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów Tel.: (59) 822 20-11, (59) 822 23-17, Fax. (59) 822 25-92, e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.pl e-mail:urzad@bytow.com.pl, www.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.plurzad@bytow.com.plwww.bytow.com.pl Serdecznie dziękuję za uwagę Lucyna Rakowicz


Pobierz ppt "Projekt konkursowy "Wyspa nauki i zabawy" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google