Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P o d p i s a n i e Umów z grantobiorcami Działaj Lokalnie VIII konkurs 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P o d p i s a n i e Umów z grantobiorcami Działaj Lokalnie VIII konkurs 2013."— Zapis prezentacji:

1 P o d p i s a n i e Umów z grantobiorcami Działaj Lokalnie VIII konkurs 2013

2 Program realizowany przez

3 Cel Programu W VIII edycji Programu Działaj Lokalnie wspieramy projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

4 Data naboru 24.06.do 24.07.2013r. Suma przewidziana na granty -55 000,00 zł. Suma złożonych wniosków - 52 958,00 zł.

5 Wpłynęło do Fundacji 17 wniosków GMINA BOLESŁAWIEC – wniosek realizowany przez : 1. STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH projekt pn.Spotkamy się przy ognisku i przeżyjmy kulinarną przygodę wnioskowana kwota: 2 500,00 zł, realizowany od 01.10.2013r do28.02.2014r Celem projektu jest zwiększenie integracji mieszkańców oraz ich aktywizacja poprzez zaangażowanie ich w działanie o wspólne dobro. W ramach projektu będą zorganizowane warsztaty kulinarne

6 GMINA CHOCIANÓW - wnioski realizowane przez : 2. STOWARZYSZENIE OCHRONY KRAJOBRAZU W BORACH DOLNOŚLĄSKICH projekt pn.Poznajmy się przez rytm i muzykę wnioskowana kwota: 1 550,00 zł, realizowany od 01.09.2013r. do30.11.2013r Celem projektu jest stworzenie możliwości wzajemnego poznania się Polaków i Łemków poprzez muzykę i rytm. 3. FUNDACJA ATENA NOCTUA projekt pn.Aktywni mieszkańcy – wspólnie możemy więcej wnioskowana kwota: 5 500,00 zł, realizowany od 01.09.2013r do30.11.2013r Celem projektu jest popularyzacja działań organizacji pozarządowych wśród mieszkańców gminy Chocianów i terenów Wrzosowej Krainy.

7 GMINA CHOJNÓW - wnioski realizowane przez : 4. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WSI NIEDŹWIEDZICE– projekt pn. Poczujmy magię tradycji Bożonarodzeniowych wnioskowana kwota: 2 750,00 zł, realizowany od 05.10.2013r do 31.01.2014r Cel projektu jest przekazanie dzieciom i młodzieży tradycji bożonarodzeniowych, wymiana doświadczeń pokoleniowych, kultywowanie i poszanowanie tradycji, osób starszych. 5. STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW WSI OSETNICE IMPULS projekt pn. Wspólnie możemy więcej wnioskowana kwota: 3 000,00 zł, realizowany od 01.09.2013r do 30.11.2013r Celem projektu jest integracja i wspólne działanie dwóch Stowarzyszeń ze wsi Osetnica i Jerzmanowice. Efektem ma być pozyskanie licznej grupy zwolenników, chętnych do wspólnego działania na terenie Gminy Chojnów.

8 GMINA CHOJNÓW - wnioski realizowane przez : 6. BIELSKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY– projekt pn.Historyczne Harce wnioskowana kwota: 1 500,00 zł, realizowany od 02.09.2013r do 01.12.2013r. Celem projektu jest integracja młodzieży z osobami starszymi ze wsi Biała, na rzecz organizacji Historycznych harców. Promowania nowoczesnego patriotyzmu, poprzez aktywne uczestnictwo, zabawę, w odtwarzaniu obchodów świąt narodowych.

9 GMINA GROMADKA - wnioski realizowane przez : 7. FUNDACJA WSPIERANIA TURYSTYKI I REKREACJI CHATA– projekt pn.Nowokuźnianie razem wnioskowana kwota: 1 450,00 zł, realizowany od 03.09.2013r. do 13.12.2013r. Celem projektu jest integracja mieszkańców wsi, Nowa Kuźnia. Poprzez organizację wycieczek warsztatów, spotkań, mających na celu rozwinięcie zainteresowania wsią i dostrzeżenia jej walorów i wspólne działanie dla dobra ogółu. 8. STOWARZYSZENIE PROMYK– projekt pn.Zabawa Andrzejkowa i mikołajki dwóch kultur- wnioskowana kwota: 1 370,00 zł, realizowany od 15.10.2013r. do 15.01.2014r. Celem projektu jest integracja mieszkańców wsi Modła. Szukanie elementów wspólnych dwóch kultur, Kotolickiej i Grekokatolickiej. Poprzez zabawę, obchody Św. Mikołaja, zakończony śnieżnym kuligiem

10 GMINA GROMADKA - wnioski realizowane przez : 9. GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU w Gromadce– projekt pn.Zaczarowany Świat Kresów Wschodnich wnioskowana kwota: 1 400,00 zł, realizowany od 07.09.2013r. do 10.12.2013r. Celem projekt jest przewiduje cykl imprez zmierzających do zapoznania mieszkańców Wsi Wierzbowa z tradycjami i kulturą ich przodków (Spotkania z Kulturą Kresową ).

11 GMINA LEGNICKIE POLE- wnioski realizowane przez : 10. GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU w LEGNICKIM POLU projekt pn.Zagospodarowanie terenu przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Lubień wnioskowana kwota: 5 992,00 zł, realizowany od 02.09.2013r. do 02.12.2013r. Celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców wsi Lubień dla poprawy estetyki przestrzeni wokół powstałego placu zabaw, poprzez wybudowanie: ogrodzenia, grilla, położenie kostki brukowej i zadrzewienia terenu. 11. LUDOWY KLUB SPORTOWY ORZEŁ MIKOŁAJOWICE projekt pn.Modernizacja terenu przy boisku sportowym wnioskowana kwota: 6 000,00 zł, realizowany od 09.09.2013r. do 31.12.2013r. Celem projektu jest integracja mieszkańców wsi Mikołajowice, poprzez budowę wiaty drewnianej z wyposażeniem w stoły i ławy i grilla zewnętrznego.

12 GMINA LEGNICKIE POLE- wnioski realizowane przez : 12. STOWARZYSZENIE NASZA NOWA WIEŚ – projekt pn.Animujemy, aktywujemy i integrujemy w Naszej Nowej Wsi wnioskowana kwota: 5 446,00 zł, realizowany od 02.09.2013r. do 28.02.2014r. Celem projektu jest integracja mieszkańców na obszarze Nowej Wsi Legnickiej poprzez animowanie i aktywizowanie do wspólnych działań dla poprawy relacji międzyludzkich. Budowa na osiedlu boiska sportowego i organizacja turnieju piłkarskiego.

13 GMINA LUBIN - wnioski realizowane przez : GMINA LUBIN - wnioski realizowane przez : 13. STOWARZYSZENIE BUKOWNA – WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO projekt pn.Niech w chałupach nie siedzą,a spotkają się za miedzą wnioskowana kwota: 5 000,00 zł, realizowany od 01.09.2013r. do 28.02.2014r. Celem projektu jest integracja mieszkańców dwóch sołectw Wiercienia i Bukowna poprzez opracowanie i przygotowanie cyklu spotkań, której końcowym efektem ma być wspólna impreza, zabawa z licznymi atrakcjami.

14 GMINA MIŁKOWICE - wnioski realizowane przez : GMINA MIŁKOWICE - wnioski realizowane przez : 14. KLUB SPORTOWY ISKRA KOCHLICE – projekt pn.Z rodziną raźniej wnioskowana kwota: 6 000,00 zł, realizowany od 02.09.2013r. do 27.12.2013r. Celem projektu jest wspólnie zagospodarowanie i wyposażenie wolnych pomieszczeń Klubowych na świetlicę/klub, miejsca spotkań wszystkich mieszkańców Kochlic.

15 GMINA PRZEMKÓW- wnioski realizowane przez : 15. STOWARZYSZENIE LEŚNA PŁASZCZYZNA w SZKLARKACH projekt pn.Szklarki w kolorach tęczy wnioskowana kwota: 3 500,00 zł, realizowany od 01.09.2013r. do 28.02.2014r. Celem projekt jest przewiduje przeprowadzenie częściowej modernizacji świetlicy w miejscowości Szklarki, przystosowując ją na potrzeby realizacji cyklu spotkań w postaci warsztatów rękodzielniczych.

16 17 wniosków wpłynęło do Fundacji 2 - wnioski odrzucono 15 - wniosków przyjęto do realizacji

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "P o d p i s a n i e Umów z grantobiorcami Działaj Lokalnie VIII konkurs 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google