Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Biologii i Biotechnologii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Biologii i Biotechnologii"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Biologii i Biotechnologii
Bio - RÓŻnorodnoŚĆ Kazimierz Trębacz Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS „UMCS dla Samorządu”, Lublin r

2 Monitoring środowiska
Inwentaryzacja i monitoring flory i fauny na obszarach planowanych pod inwestycje Ocena wpływu sposobu rekultywacji odpadów na sukcesję roślinności i różnorodność biologiczną Badanie grzybów i bakterii glebowych w pokładach węgla, w skałach i w wodach Wdrożenie metod bioremediacji terenów (gleb, hałd, osadów ściekowych) skażonych metalami ciężkimi oraz monitorowanie skażeń gleb i roślin

3 Monitoring środowiska
Sporządzanie ekspertyz dotyczących skażenia mikrobiologicznego - liczebności drobnoustrojów (grzybów i bakterii) w glebach, składowiskach odpadów, ściekach, wodach i powietrzu; Sporządzanie ekspertyz dotyczących mikrobiologicznego skażenia gruntów i wpływu tego skażenia na wzrost roślin (badania fitotronowe); Identyfikacja płazów, gadów i ssaków, nadzór podczas prowadzenia inwestycji; Przygotowanie dokumentacji, ocen i ekspertyz z zakresu chiropterologii, teriologii i entomologii;

4 Edukacja ekologiczna Opracowanie programów edukacji ekologicznej gmin
Przygotowanie i realizacja scenariuszy zajęć o tematyce środowiskowej Konsultacje przy projektowaniu przyrodniczych ścieżek dydaktycznych

5 Ochrona zdrowia Opracowanie biomolekuły będącej składnikiem potencjalnej szczepionki przeciwko malarii Współtworzenie biotechnologicznego selektywnego leku przeciwnowotworowego z wykorzystaniem super toksycznego białka – rycyny

6 Ochrona zdrowia Opracowanie technologii wytwarzania mutanazy – unikatowego enzymu skutecznego w walce z próchnicą zębów Zastosowanie zmodyfikowanych form amfoterycyny B do zwalczania chorób grzybiczych

7 Ochrona zdrowia Badanie naturalnych i syntetycznych związków o działaniu przeciwnowotworowym Testowanie leków stosowanych w terapii epilepsji Badanie aktywności kanałów w jonowych w błonach komórkowych po zastosowaniu leków i substancji biologicznie czynnych

8 Ochrona zdrowia Regulowana ekspresja genów w terapii genowej choroby Huntingtona Monitoring biologiczny wybranych grup zwierząt (głównie owadów) jako wektorów chorób roślin, zwierząt i ludzi Badania aktywności przeciwwirusowej, przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej różnych substancji naturalnych i syntetycznych

9 Przemysł rolno-spożywczy
Opracowanie technologii produkcji biopreparatów bionawożeniowych efektywnych w zwiększaniu wykorzystania przez rośliny zasobów azotu i fosforu Opracowanie technologii produkcji biopreparatów efektywnych w ograniczaniu fuzarioz (grzybowych chorób) roślin (głównie roślin zbożowych);

10 Przemysł rolno-spożywczy
Mikrobiologiczna transformacja związków smakowo-zapachowych Opracowanie szczepionki przeciwko cirkowirusowi świń (wspólnie z PIWet) Mikrobiologiczna i biochemiczna analiza jakościowa i ilościowa wody, środków spożywczych i kosmetyków

11 Przemysł rolno-spożywczy
Tworzenie suplementów diety o zbadanej aktywności biologicznej Uzyskiwanie nowych barwników metodami biotechnologicznymi Ocena czystości mikrobiologicznej linii produkcyjnych poprzez oznaczenie bakterii, grzybów, pierwotniaków i promieniowców.

12 Zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "Wydział Biologii i Biotechnologii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google