Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.umcs.pl „UMCS dla Samorządu”, Lublin 12.03.2015 r Kazimierz Trębacz WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII UMCS BIO - RÓŻNORODNOŚĆ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.umcs.pl „UMCS dla Samorządu”, Lublin 12.03.2015 r Kazimierz Trębacz WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII UMCS BIO - RÓŻNORODNOŚĆ."— Zapis prezentacji:

1 „UMCS dla Samorządu”, Lublin r Kazimierz Trębacz WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII UMCS BIO - RÓŻNORODNOŚĆ

2  Inwentaryzacja i monitoring flory i fauny na obszarach planowanych pod inwestycje  Badanie grzybów i bakterii glebowych w pokładach węgla, w skałach i w wodach  Ocena wpływu sposobu rekultywacji odpadów na sukcesję roślinności i różnorodność biologiczną  Wdrożenie metod bioremediacji terenów (gleb, hałd, osadów ściekowych) skażonych metalami ciężkimi oraz monitorowanie skażeń gleb i roślin Monitoring środowiska

3  Sporządzanie ekspertyz dotyczących skażenia mikrobiologicznego - liczebności drobnoustrojów (grzybów i bakterii) w glebach, składowiskach odpadów, ściekach, wodach i powietrzu;  Sporządzanie ekspertyz dotyczących mikrobiologicznego skażenia gruntów i wpływu tego skażenia na wzrost roślin (badania fitotronowe);  Identyfikacja płazów, gadów i ssaków, nadzór podczas prowadzenia inwestycji;  Przygotowanie dokumentacji, ocen i ekspertyz z zakresu chiropterologii, teriologii i entomologii; Monitoring środowiska

4  Opracowanie programów edukacji ekologicznej gmin  Przygotowanie i realizacja scenariuszy zajęć o tematyce środowiskowej  Konsultacje przy projektowaniu przyrodniczych ścieżek dydaktycznych Edukacja ekologiczna

5 Ochrona zdrowia  Opracowanie biomolekuły będącej składnikiem potencjalnej szczepionki przeciwko malarii  Współtworzenie biotechnologicznego selektywnego leku przeciwnowotworowego z wykorzystaniem super toksycznego białka – rycyny

6 mutanazy  Opracowanie technologii wytwarzania mutanazy – unikatowego enzymu skutecznego w walce z próchnicą zębów Ochrona zdrowia  Zastosowanie zmodyfikowanych form amfoterycyny B do zwalczania chorób grzybiczych

7  Badanie naturalnych i syntetycznych związków o działaniu przeciwnowotworowym  Testowanie leków stosowanych w terapii epilepsji  Badanie aktywności kanałów w jonowych w błonach komórkowych po zastosowaniu leków i substancji biologicznie czynnych Ochrona zdrowia

8  Regulowana ekspresja genów w terapii genowej choroby Huntingtona  Monitoring biologiczny wybranych grup zwierząt (głównie owadów) jako wektorów chorób roślin, zwierząt i ludzi  Badania aktywności przeciwwirusowej, przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej różnych substancji naturalnych i syntetycznych Ochrona zdrowia

9 Przemysł rolno-spożywczy  Opracowanie technologii produkcji biopreparatów bionawożeniowych efektywnych w zwiększaniu wykorzystania przez rośliny zasobów azotu i fosforu  Opracowanie technologii produkcji biopreparatów efektywnych w ograniczaniu fuzarioz (grzybowych chorób) roślin (głównie roślin zbożowych);

10  Mikrobiologiczna transformacja związków smakowo-zapachowych  Opracowanie szczepionki przeciwko cirkowirusowi świń (wspólnie z PIWet)  Mikrobiologiczna i biochemiczna analiza jakościowa i ilościowa wody, środków spożywczych i kosmetyków Przemysł rolno-spożywczy

11  Tworzenie suplementów diety o zbadanej aktywności biologicznej  Uzyskiwanie nowych barwników metodami biotechnologicznymi  Ocena czystości mikrobiologicznej linii produkcyjnych poprzez oznaczenie bakterii, grzybów, pierwotniaków i promieniowców. Przemysł rolno-spożywczy

12 Zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "Www.umcs.pl „UMCS dla Samorządu”, Lublin 12.03.2015 r Kazimierz Trębacz WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII UMCS BIO - RÓŻNORODNOŚĆ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google