Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zastosowanie metod biotechnologicznych do efektywnego pozyskiwania surowców naturalnych i poprawiania ich jakości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zastosowanie metod biotechnologicznych do efektywnego pozyskiwania surowców naturalnych i poprawiania ich jakości."— Zapis prezentacji:

1 Zastosowanie metod biotechnologicznych do efektywnego pozyskiwania surowców naturalnych i poprawiania ich jakości

2 Porównanie efektywności ługowania miedzi z enargitu (Cu 3 AsS 4 ) ( ) w obecności bakterii, pH 1,6 ( ) ługowanie kwaśne Mechanizmy bioługowania metali z rud Mikrobiologiczne ługowanie metali z rud

3 Reakcje zachodzące podczas bioługowania

4 Techniki mikrobiologicznego ługowania metali z siarczków Mikrobiologiczne ługowanie metali z rud

5 Technologia ekstrakcji metali z siarczków in situ

6 Schemat odzysku złota z rud złotonośnych Reakcje bioutlenienia cyjanków Drobnoustroje utleniające cyjanki: Actinomyces, Alcaligenes, Artrobacter, Bacillus, Micrococcus, Neisseria, Paracoccus, Thiobacillus, Pseudomonas

7 Sposoby wiązania jonów metali przez komórki drobnoustrojów Zastosowanie drobnoustrojów do odzysku metali z wód kopalnianych i ścieków przemysłowych

8 Zastosowanie drobnoustrojów do odzysku metali z wód kopalnianych i ścieków przemysłowych

9 Zastosowanie drobnoustrojów do odzysku metali z wód kopalnianych i ścieków przemysłowych Schemat układu technologicznego do mikrobiologicznego ługowania i unieszkodliwiania osadów ściekowych

10 Wydobywanie ropy naftowej Odsiarczanie ropy naftowej i węgla

11 Alternatywne szlaki biodegradacji DBT Szlak 4 S jest realizowany w komórkach Rhodococcus. Komórki tych bakterii mają stosunkowo hydrofobową powierzchnię i dlatego dobrze wiążą się z kroplami ropy w układzie ropa-woda Odsiarczanie ropy naftowej

12 Odsiarczanie węgla Siarka w węglu: związki nieorganiczne (piryt i siarczany) związki organiczne (głównie DBT) Powszechnie stosowane: eliminacja tlenków siarki z gazów spalinowych Odsiarczanie węgla jest możliwe tylko dla bardzo silnie rozdrobnionych wersji (najlepiej dla pyłu węglowego). Odsiarczanie węgla przed spalaniem Eliminacja nieorganicznych związków siarki Metoda fizyczna: przemycie wodą Metoda biologiczna: Thiobacillus ferrooxidans, Thiobacillus thiooxidans, Sulfolobus acidocaldarius (bakteria termofilna) 2FeS 2 + 7O 2 + 2H 2 O = 2FeSO 4 + 2H 2 SO 4 4FeSO 4 + O 2 + 2H 2 SO 4 = 2Fe 2 (SO 4 ) 3 + 2H 2 O Eliminacja organicznych związków siarki Wyłącznie metody mikrobiologiczne – Rhodococcus spp.


Pobierz ppt "Zastosowanie metod biotechnologicznych do efektywnego pozyskiwania surowców naturalnych i poprawiania ich jakości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google