Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zastosowanie metod biotechnologicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zastosowanie metod biotechnologicznych"— Zapis prezentacji:

1 Zastosowanie metod biotechnologicznych
do efektywnego pozyskiwania surowców naturalnych i poprawiania ich jakości

2 Mikrobiologiczne ługowanie metali z rud
Porównanie efektywności ługowania miedzi z enargitu (Cu3AsS4) () w obecności bakterii, pH 1,6 () ługowanie kwaśne Mechanizmy bioługowania metali z rud

3 Mikrobiologiczne ługowanie metali z rud
Reakcje zachodzące podczas bioługowania

4 Mikrobiologiczne ługowanie metali z rud
Techniki mikrobiologicznego ługowania metali z siarczków

5 Mikrobiologiczne ługowanie metali z rud
Technologia ekstrakcji metali z siarczków in situ

6 Schemat odzysku złota z rud złotonośnych
Drobnoustroje utleniające cyjanki: Actinomyces, Alcaligenes, Artrobacter, Bacillus, Micrococcus, Neisseria, Paracoccus, Thiobacillus, Pseudomonas Reakcje bioutlenienia cyjanków

7 Zastosowanie drobnoustrojów do odzysku metali
z wód kopalnianych i ścieków przemysłowych Sposoby wiązania jonów metali przez komórki drobnoustrojów

8 Zastosowanie drobnoustrojów do odzysku metali
z wód kopalnianych i ścieków przemysłowych

9 Zastosowanie drobnoustrojów do odzysku metali
z wód kopalnianych i ścieków przemysłowych Schemat układu technologicznego do mikrobiologicznego ługowania i unieszkodliwiania osadów ściekowych

10 Wydobywanie ropy naftowej Odsiarczanie ropy naftowej i węgla

11 Odsiarczanie ropy naftowej
Alternatywne szlaki biodegradacji DBT Szlak 4 S jest realizowany w komórkach Rhodococcus. Komórki tych bakterii mają stosunkowo hydrofobową powierzchnię i dlatego dobrze wiążą się z kroplami ropy w układzie ropa-woda

12 Odsiarczanie węgla Siarka w węglu: związki nieorganiczne (piryt i siarczany) związki organiczne (głównie DBT) Powszechnie stosowane: eliminacja tlenków siarki z gazów spalinowych Odsiarczanie węgla jest możliwe tylko dla bardzo silnie rozdrobnionych wersji (najlepiej dla pyłu węglowego). Odsiarczanie węgla przed spalaniem Eliminacja nieorganicznych związków siarki Metoda fizyczna: przemycie wodą Metoda biologiczna: Thiobacillus ferrooxidans, Thiobacillus thiooxidans, Sulfolobus acidocaldarius (bakteria termofilna) 2FeS2 + 7O2 + 2H2O = 2FeSO4 + 2H2SO4 4FeSO4 + O2 + 2H2SO4 = 2Fe2(SO4)3 + 2H2O Eliminacja organicznych związków siarki Wyłącznie metody mikrobiologiczne – Rhodococcus spp.


Pobierz ppt "Zastosowanie metod biotechnologicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google