Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii Wirusy Znaczenie wirusów w biotechnologii -przyczyna infekcji w przemysłowych procesach fermentacyjnych -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii Wirusy Znaczenie wirusów w biotechnologii -przyczyna infekcji w przemysłowych procesach fermentacyjnych -"— Zapis prezentacji:

1 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii Wirusy Znaczenie wirusów w biotechnologii -przyczyna infekcji w przemysłowych procesach fermentacyjnych - wykorzystywane w technologiach otrzymywania szczepionek - kapsydy wirusów jako wektory do przenoszenia materiału genetycznego (terapia genowa, wprowadzanie DNA do komórek roślinnych)

2 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii Bakterie – rodzaje ściany komórkowej

3 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii PODZIAŁ BAKTERII WG BERGEYA 1. Bakterie fotosyntetyzujące 2. Bakterie śluzowe 3. Bakterie wytwarzające otoczki (ang. sheathed bacteria) 4. Bakterie pączkujące 5. Krętki (Spirochaeta) 6. Bakterie spiralne i zakrzywione 7. Gram-ujemne tlenowe pałeczki i ziarniaki 8. Gram-ujemne, względnie beztlenowe pałeczki 9. Gram-ujemne, beztlenowe pałeczki 10. Gram-ujemne ziarniaki 11. Gram-ujemne ziarniaki chemoorganotrofowe 12. Gram-ujemne bakterie chemolitotrofowe 13. Bakterie metanowe 14. Gram-dodatnie ziarniaki 15. Pałeczki i ziarniaki tworzące endospory 16. Gram-dodatnie, niesporulujace pałeczki 17. Promieniowce i organizmy pokrewne 18. Riteksje 19. Mycoplasma Istotne znaczenie w biotechnologii posiadają bakterie należące do grup 7, 8 oraz 12-17. Bakterie

4 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii Bakterie kwasu mlekowego

5 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii

6 Zdolność tworzenia sporów to cecha bakterii z rzędu Bacillaceae Miedzy innymi rodzaje tlenowe: Bacillus beztlenowe: Clostridium Spośród drobnoustrojów o znaczeniu przemysłowym Sporów nie tworzą: bakterie kwasu glutaminowego (Corynebacterium, Brevibacterium), bakterie kwasu mlekowego (Lactobacillus, Leuconostoc, Streptococcus), bakterie kwasu octowego, Escherichia coli, drożdżaki z rodzaju Candida. Bakterie przetrwalnikujące

7 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii Bakterie z rodzaju Clostridium

8 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii Promieniowce

9 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii KLASY GRZYBÓW

10 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii KLASY GRZYBÓW

11 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii GRZYBY

12 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii GRZYBY

13 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii Grzyby - rozmnażanie

14 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii Grzyby - rozmnażanie

15 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii Grzyby - rozmnażanie

16 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii Grzyby – drożdże i drożdżaki

17 Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii Grzyby - drożdże

18 Drobnoustroje jako biologiczne źródło nowych potencjalnych leków Drobnoustroje prokariotyczne i eukariotyczne wytwarzają olbrzymią ilość małocząsteczkowych metabolitów wtórnych, z których wiele wykazuje selektywną toksyczność wobec innych drobnoustrojów (antybiotyki przeciwdrobnoustrojowe), działanie przeciwnowotworowe (antybiotyki przeciwnowotworowe), ale także obniżające ciśnienie, hamujące biosyntezę cholesterolu, o działaniu przeciwbólowym, immunosupresyjnym i innym. - wyizolowano i opisano około 20 000 metabolitów wtórnych; - połowa z nich działa antybiotycznie lub cytostatycznie - zastosowanie medyczne – około 150 Potencjalne dalsze możliwości: - z 40 000 gatunków bakterii poznano około 5 000 - z 1,5 mln gatunków grzybów poznano około 70 000 - bardzo słabo poznane: drobnoustroje morskie, ekstremofilne

19 Drobnoustroje jako źródło nowych substancji czynnych

20

21

22

23 SPOSOBY ZWIĘKSZANIA LICZEBNOŚCI POSZUKIWANYCH DROBNOUSTROJÓW - zastosowanie związków selektywnie toksycznych - wprowadzenie do środowiska wabików – pułapek - wstępna obróbka fizyczna lub mechaniczna próbki - hodowla wzbogacająca Pobieranie i przechowywanie próbek - próbki ze środowisk o słabych mechanizmach selekcyjnych - konieczność szybkiej analizy - możliwość wzbogacenia, podłoża selekcyjne - izolacja czystych kultur - przechowywanie: liofilizacja, przechowywanie w ciekłym azocie; bakterie -zamrażanie w próbce zawierającej glicerol lub DMSO; grzyby i promieniowce – hodowle glebowe

24 Drobnoustroje jako źródło nowych substancji czynnych Sposoby skriningu: - biologiczny (możliwość pominięcia substancji nieaktywnych) - chemiczny (możliwość pominięcia substancji występujących w małej ilości)

25 Metody selekcji szczepów produkujących substancje czynne biologicznie A- zastosowanie folii półprzepuszczalnej; B - użycie podwójnych płytek z przegrodą półprzepuszczalną; C – metoda bloczków agarowych; D – metoda bloczków agarowych z użyciem wskaźnika barwnego

26 Problem eliminacji substancji już znanych - dereplikacja Porównanie łatwo rozpoznawalnych właściwości z danymi literaturowymi: -spektra aktywności przeciwdrobnoustrojowej - analiza HPLC/MS MALDI-TOF - widma UV/VIS; zabarwienie próbki - widma NMR Fermentacja w skali preparatywnej – konieczna dla ustalenia struktury -konieczność powiększenia skali i stymulacji nadprodukcji - ekstrakcja z biomasy (rozpuszczalniki lub żywice adsorpcyjne) - re-ekstrakcja (metanol) i odtłuszczenie (cykloheksan, eter naftowy) - techniki chromatograficzne -

27 Metody selekcji producentów substancji farmakologicznych Ukierunkowane badania przesiewowe (directed screening) Przykłady testów stosowanych w badaniach przesiewowych ukierunkowanych na poszukiwania produktów o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej

28 Metody selekcji producentów substancji farmakologicznych Ukierunkowane badania przesiewowe (directed screening) Przykłady testów stosowanych w badaniach przesiewowych ukierunkowanych na poszukiwania produktów czynnych farmakologicznie

29 WYSOKOWYDAJNE TECHNIKI PRZESIEWOWE High throughput screening Technologia mikromacierzy SPR – plazmonowy rezonans powierzchniowy SERS – rozpraszanie ramanowskie wzmocnione na powierzchni F – fluorescencja MS – spektrometria mas CHL – chemoluminescencja RAD - radioaktywność

30 WYSOKOWYDAJNE TECHNIKI PRZESIEWOWE High throughput screening Technologia mikromacierzy Wiązanie z mikromacierzą: A – D przeciwciała, aptamery; E – H oddziaływania elektrostatyczne, van der Vaalsa, metal-ligand Oddziaływania z subst, rozp.: I – białko-ligand; J – białko-białko K – białko-DNA; K- enzym-substrat


Pobierz ppt "Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii Wirusy Znaczenie wirusów w biotechnologii -przyczyna infekcji w przemysłowych procesach fermentacyjnych -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google