Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System WIZJA Założenia. Istota filozofii zarządzania finansami  Skupienie uwagi nie na kwotach, ale na tendencjach i strukturach. Wizja to oferuje 

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System WIZJA Założenia. Istota filozofii zarządzania finansami  Skupienie uwagi nie na kwotach, ale na tendencjach i strukturach. Wizja to oferuje "— Zapis prezentacji:

1 System WIZJA Założenia

2 Istota filozofii zarządzania finansami  Skupienie uwagi nie na kwotach, ale na tendencjach i strukturach. Wizja to oferuje  Wizja zapewni stałą znajomość długoterminowego wpływu każdej - własnej i rządowej - decyzji na sytuację finansową w latach prognozowanych

3 Założenie prognozowania  Tendencje zmian w całości finansów publicznych są zasadniczo trwałe, co pokazuje przeszłość  Tendencje z przeszłości można przedłużyć w przyszłość  Są one najbardziej wiarygodne

4 Złożony model  Przedłużoną w przyszłość tendencję korygujemy o znane nam zmiany, jakie nadejdą (na przykład oddanie do użytku obiektu)  Takich tendencji w obszarze klasyfikacji budżetowej są dziesiątki, a nawet setki  Narzędzie informatyczne jest niezbędne

5 Składowe prognozy głównej  Prognozujemy pojedyncze źródła dochodów  Prognozujemy pojedynczego źródła wydatkowania  Uwzględniamy wpływy inflacji

6 Metody 1.Metoda inflacyjna 2.Metoda zmian proporcjonalnych 3.Metoda najmniejszych kwadratów 4.Metody mieszane

7 Skąd taka idea? 1.Ustawa o finansach publicznych nakłada na JST obowiązek sporządzanie Wieloletnich Prognoz Finansowych i Wieloletnich Programów Inwestycyjnych 2.System Wizja zapewnia spełnianie wymogów Ustawy i przygotowanie prognoz i programów

8 Skąd idea cd? 1.Wyprzedza przyszłe, obligatoryjne wprowadzenie budżetów zadaniowych 2.Ułatwia w przygotowywaniu projektu uchwały budżetowej na kolejny rok

9 Moduły współpracujące Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletni Plan Inwestycyjny Budżet zadaniowyBudżet klasyczny Uchwała budżetowa

10 System WIZJA prognozowanie i zarządzanie finansami JST

11 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1.Import danych archiwalnych w formacie XML zgodnych z systemem BeSTi@ 2.Tworzenie tendencji 3- i 5-letniej z szczegółowością rozdziałów lub paragrafów 3.Korekta prognozy o wzrost lub nachylenie 4.Możliwość „ręcznej” korekty prognozy

12 Wieloletni Program Inwestycyjny 1.Grupowanie inwestycji (zadań) w programy 2.Procesualna karta zadania inwestycyjnego 3.Kryteria oceny zadań 4.Lista rankingowa

13 Budżet zadaniowy 1.Procesualna karta zadania operacyjnego

14 Budżet klasyczny 1.Tworzenie planu ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf, rodzaj prac, komórka, pozycja 2.Tworzenie prowizorium 3.Przygotowanie planu finansowego z wykorzystaniem WPF i WPI oraz planu roku poprzedniego 4.Tworzenie uchwał i zarządzeń zmieniających 5.Eksport uchwał i zarządzeń do systemu BeSTi@


Pobierz ppt "System WIZJA Założenia. Istota filozofii zarządzania finansami  Skupienie uwagi nie na kwotach, ale na tendencjach i strukturach. Wizja to oferuje "

Podobne prezentacje


Reklamy Google