Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa."— Zapis prezentacji:

1 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejskie doświadczenia w rozwijaniu marketingu bezpośredniego (sprzedaży bezpośredniej) na przykładzie Niemiec i Austrii Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Kraków-Balice Jan Knapik Kraków, CDR Oddział w Krakowie

2 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Rolnictwo w Niemczech i jego charakterystyka Połowa powierzchni kraju jest wykorzystywana rolniczo, prawie milion osób wytwarza towary o wartości ponad 50 miliardów Euro rocznie w prawie gospodarstwach rolnych, cztery piąte zapotrzebowania na środki spożywcze Niemcy produkują sami, to odpowiada 85% stopniowi samozaopatrzenia. W rzeczywistości sytuacje są różne w zależności od konkretnego produktu. Niemcy są drugim na świecie importerem produktów rolnych i jednocześnie trzecim eksporterem. Opracowano na podstawie: Landwirtschaft verstehen Fakten und Hintergründe, Stand: August 2014, CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

3 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Rolnictwo w Niemczech Powierzchnia użytków rolnych – 16,7 mln ha, Powierzchnia lasów – 10,8 mln ha, Średnia wielkość gospodarstwa – 58,6 ha – rok 2013 (w 1990r.: 17,7ha). Opracowano na podstawie: Landwirtschaft verstehen Fakten und Hintergründe, Stand: August 2014, CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

4 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Rolnictwo w Niemczech Połowa rolników żyje jeszcze głównie z rolnictwa. Dla pozostałych 50% przychody z działalności rolniczej stanowiły mniej niż 50% ogółu przychodów. Rolnicy szukają dodatkowych źródeł dochodu. Sami sprzedają wytworzone towary jak: warzywa, sery, czy też wędliny w sklepach przy gospodarstwie, oferują agroturystykę bądź produkują energię w biogazowniach ze źródeł odnawialnych. Opracowano na podstawie: Landwirtschaft verstehen Fakten und Hintergründe, Stand: August 2014, CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

5 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Jakie dodatkowe źródła dochodu z gospodarstwa wykorzystują rolnicy (stan 2013) Ilość gospodarstw wytwarzających odnawialną energię: 46.500 Ilość gospodarstw z leśnictwem i obróbką drewna:  26.900 Ilość gospodarstw pracujących na rzecz innych gospodarstw:  17.000 Ilość gospodarstw ze sprzedażą bezpośrednią:  14.200 Ilość gospodarstw które oferują hotel dla koni:  12.500 Ilość gospodarstw z ofertą turystyczną:  8.800 Ilość gospodarstw z innymi kombinacjami przychodów:  11.600 Opracowano na podstawie: Landwirtschaft verstehen Fakten und Hintergründe, Stand: August 2014, CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

6 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Kanały sprzedaży bezpośredniej /Bawaria/ 169 153 81 22 40 80 120 160 200 Z gospodarstwa/z pola Rynki rolników Sklepy rolników - Pozostałe Źródło: LfL – Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (2010): Regionale Vermarktung. Projektbericht Strukturen und Tätigkeitsfelder. LfL-Information. Freising: Eigenverlag.) CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

7 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Rolnictwo w Austrii i jego zmiany strukturalne 2010r gospodarstw rolnych i leśnych, 27-procentowy spadek. W okresie r. o 12proc. zmniejszyła się powierzchnia uprawowa. Obecnie wynosi ona niecałe 2,9 mln ha. Zmiany w strukturze obszarowej: średnia powierzchnia uprawowa gospodarstw rolnych wzrosła o 30proc. do obecnie 41,4ha (w 1995r.: 31,8ha). Opracowano na podstawie: BIULETYN GOSPODARCZY nr 10/2011, Wydział Polityczno-Ekonomiczny Ambasada RP w Austrii CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

8 Formy sprzedaży bezpośredniej
• sprzedaż na miejscu • zbiór przez kupującego • sprzedaż przydrożna • sprzedaż przez rolników na targowisku • dostawa przez sprzedającego • sprzedaż przez centrale sklepów rolniczych • poczęstunek „Buschenschank” • Sprzedaż poprzez wspólnoty producencko-konsumenckie - Food Coops • Sprzedaż w sklepach detalicznych, w sklepach ze zdrową żywnością, delikatesach. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

9 Gospodarstwa rolne i znaczenie sprzedaży bezpośredniej /Austria/
gospodarstwa rolnych > 5 ha Dla 31% z nich (≈ ) SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA ma znaczenie Dla ok. 20% posiada ona niewielkie znaczenie Dla 11 % posiada ona duże znaczenie Udział przychodu ze sprzedaży bezpośredniej 22% ≈ gospodarstw uzyskuje ponad 50% swoich dochodów ze SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ 27% ≈ gospodarstwa uzyskuje 10 do 50% dochodu ze sprzedaży bezpośredniej Anteil der DV am erwirtschafteten Einkommen 50% ≈ gospodarstw do 10% z tej formy działalności. 68 % gospodarstw nie prowadzi takiej działalności *) Q: DV-Studie 2010, 500 telefonische Interviews von Betriebsführern mit >5ha bewirtschaftete Fläche CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

10 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Wartość najczęściej sprzedawanych produktów z gospodarstwa (Ab Hof Verkauf) Za Dr. Martina Ortner, CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

11 Różne preferencje w sprzedaży bezpośredniej
Także na rynkach rolniczych największym powodzeniem cieszą się jaja i sery natomiast najmniejszym truskawki i morele. Najefektywniejsi gospodarze prowadzący sprzedaż bezpośrednią wykorzystują wiele form sprzedaży. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

12 Wykorzystanie wielu form sprzedaży
Z gospodarstwa „Ab Hof-Verkauf” %  Z pola  Przy drodze  W formie wędrownej  Poprzez Internet (4%)  Gastronomię (12%) Rynki rolnicze, targowiska ogólne (9-20%) Rynki rolnicze, sklepy w sklepach ( %) Wysyłka na zamówienie 15 – 17 % CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

13 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Rolnicy prowadzący sprzedaż bezpośrednią oceniają tą gałąź swojej działalności pozytywnie pomimo niezadowolenia z ogólnej sytuacji w rolnictwie, sprzedaż bezpośrednia jako jedna z gałęzi oceniana jest pozytywnie, pozytywnie oceniane jest wyrównanie dochodu poprzez prowadzenie sprzedaży bezpośredniej. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

14 Wiąże się to jednak z większymi wymaganiami jakim należy sprostać
ciągłe dalsze kształcenie się i dokształcanie, utrzymanie stałej jakości produktu (wysokiej). CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

15 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Problemy spełnienie całego szeregu wymogów prawnych, duży dodatkowy nakład czasu i pracy do zajęć w rolnictwie, wysokie koszty inwestycyjne, ciągłe kształcenie i dokształcanie, bezpieczeństwo jakościowe. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

16 Główna odpowiedzialność za sprzedaż bezpośrednią spoczywa na:
żonie rolnika 41% ponoszą ją wspólnie 36% rolniku 13% członku rodziny 9% CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

17 Marki nadrzędne w dziedzinie sprzedaży bezpośredniej
Dobre z gospodarstwa „Gutes von Bauernhof” Agroturystyka - Urlop w Gospodarstwie „Urlaub am Bauernhof“ CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

18 Zalety i wady sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa:
Korzyści: Cały zysk pozostaje w gospodarstwie; krótkie, łatwe do opanowania sposoby przygotowania produktów dla konsumenta końcowego; Brak pogorszenia jakości produktów wrażliwych podczas transportu i składowania; gwarantuje bezpośredni przepływ informacji między producentem a konsumentem; zmiany w jakości produktu można wyjaśnić w rozmowie z konsumentem osobiście; CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

19 Zalety i wady sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa:
Korzyści: zaufanie, doświadczenie i własna perswazja może pomóc w promocji bezpośredniej sprzedaży; silna lojalność klientów i niska zastępowalność produktów. Wady: • bardzo pracochłonne; • stała obecność klienta i stojąc w miejscu publicznym może być ciężarem; • Konsumenci często oczekują, że ceny niższe od cen detalicznych; • bliskość pracy na obszarach miejskich często nie podano; • konieczne jest dużo poświęcenia i umiejętności sprzedażowych; • sąd zawsze musi być przedstawiony czyste i przytulne; • niektórzy klienci chcą być podawane na zewnątrz w godzinach od sprzedaży; • wysokie koszty reklamowe; • Trudne poszukiwania. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

20 Zalety i wady sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa:
Bardzo duża pracochłonność; stała obecność klienta i przebywanie w miejscu publicznym może być uciążliwe; konsumenci często oczekują, że cen niższych od detalicznych; konieczność dużego poświęcenia i umiejętności sprzedażowych; niektórzy klienci chcą być obsługiwani także poza godzinami sprzedaży; wysokie nakłady na reklamę; trudne poszukiwanie klienta. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

21 Inicjatywy regionalne
W Bawarii istnieje około 550 inicjatyw regionalnych. Regionalne inicjatywy są zdefiniowane jako nieduże lokalne przedsięwzięcia, które produkują, przetwarzają, udoskonalają miejscowe surowce i towary. Mogą to być także usługi. Głównym celem inicjatywy regionalnej jest oferowanie produktów i usług "z regionu do regionu". Na podstawie: Direct sales in Bavaria, Monika Simon, Bavarian State Research Center for Agriculture, CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

22 Wybrane przykłady form sprzedaży bezpośredniej
Rynki rolników, Targowiska często odbywają się raz lub kilka razy w tygodniu. Sklep rolnicze w gospodarstwach Główny asortyment w sklepach to produkty sezonowe z własnej produkcji. Dostawa i subskrypcja usługi, abonament. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

23 Wybrane przykłady form sprzedaży bezpośredniej
"Abokiste" – przygotowywanie i także dostawa zestawów produktów na zamówienie. Podzielono obszar Monachium w kilku lokalnych obszarów dostawy (północ, wschód, itp). W tym przypadku rolnicy mają te same standardy jakości i zarządzania jakością, co gwarantują jednolitą jakość dla całego obszaru miasta Monachium. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

24 Wybrane przykłady form sprzedaży bezpośredniej
"Abokiste" – przygotowywanie i także dostawa zestawów produktów na zamówienie. Podzielono obszar Monachium w kilku lokalnych obszarów dostawy (północ, wschód, itp). W tym przypadku rolnicy mają te same standardy jakości i zarządzania jakością, co gwarantują jednolitą jakość dla całego obszaru miasta Monachium. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

25 Wybrane przykłady form sprzedaży bezpośredniej
Baza danych produktów regionalnych i sprzedaży bezpośredniej Przez Bawarski Instytut Rolniczy (Dział Rynku Żywności) opracowano i wdrożono projekt "Regionales Bayern" (Regionalna Bawaria). Jego celem są w szczególności: Budowa sieci producentów i konsumentów CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

26 Wybrane przykłady form sprzedaży bezpośredniej
Wspieranie regionalnej sprzedaży bezpośredniej Podział centralnej platformy internetowej Różne inicjatywy regionalne i sprzedawców bezpośrednich są powiązane z konsumentami za pośrednictwem tej centralnej platformy online. Link do "Regionales Bayern" CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

27 Wybrane przykłady form sprzedaży bezpośredniej
Platforma zapewnia niezależne informacje na temat dostawców i produktów. Udział w platformie i wykorzystanie regionalnej bazy danych są bezpłatne. Daje ona odpowiedź na następujące pytania konsumentów: Gdzie można kupić produkty regionalne? Które restauracje serwują regionalne produkty i posiłki? CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

28 Wybrane przykłady form sprzedaży bezpośredniej
Gdzie odbywają się wydarzenia z tematu, produkty regionalne i producenci Gdzie można uzyskać informacje na temat produktów i rolników regionalnych Jakie inicjatywy i projekty są zaangażowane w zrównoważonych i regionalnych przedsięwzięciach gospodarczych Tym samym projekt zwiększa rozgłos i przejrzystość produktów i usług regionalnych. Ponadto zachęca i wspiera sieci marketingu regionalnego. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

29 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Rozwój form organizacji w sprzedaży bezpośredniej na przykładzie Austrii do 1998: zakładanie Związków landowych z własnym logo 1998: powstanie „Gutes vom Bauernhof“ jako odróżnienie od gospodarstw z handlu i przemysłu, celem wzmocnienia rolniczej sprzedaży bezpośredniej. 2002: ujednolicona marka nadrzędna w krajach związkowych (Bundeslandach): Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Kärnten Właścicielem marki jest: Landwirtschaftskammer Österreich Około 1570 gospodarstw posiada markę GvB CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

30 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Ukoronowaniem jest uzyskanie znaku „Genusskrone” (najczęściej za określony produkt w danej kategorii). O zasięgu na całą Austrię. Konkurs odbywa się co 2 lata. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

31 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Przyszłość Istnieje wzrastające zapotrzebowanie na produkty ze sprzedaży bezpośredniej wzrost popytu 20% gospodarstw DV deklaruje rozszerzenie oferty. Do osiągnięcia sukcesu niezbędna jest wiedza, inicjatywa innowacyjność w organizowaniu różnych form sprzedaży oraz „praca z konsumentem”. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

32 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dziękuję za uwagę! Materiały opracowane w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata Odwiedź portal KSOW - Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE


Pobierz ppt "„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google