Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Adam Małecki Zastępca Dyrektora Deparament Inwestycji Zagranicznych Nowa Ruda, 17 października 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Adam Małecki Zastępca Dyrektora Deparament Inwestycji Zagranicznych Nowa Ruda, 17 października 2014."— Zapis prezentacji:

1 1 POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Adam Małecki Zastępca Dyrektora Deparament Inwestycji Zagranicznych Nowa Ruda, 17 października 2014 r. Obsługa inwestora zagranicznego – perspektywa PAIiIZ

2 Projekty PAIiIZ zakończone w podziale na kraje w latach 2008 – 2013 Źródło: PAIiIZ 298 zakończonych projektów; ponad 6,2 bln EUR zainwestowanego kapitału; 71 532 nowych miejsc pracy. Inwestycje w liczbach BPO – 99 projekty o wartości ponad 199 mln EUR; motoryzacyjny – 61 projektów o wartości ponad 3 971 mln EUR; B + R – 34 projektów o wartości ponad 138 mln EUR. Główne sektory

3 53 zakończonych projektów Projekty inwestycyjne PAIiIZ w roku 2013 Investments by country of origin 902.5 mln EUR nakładów inwestycyjnych 18 963 nowych miejsc pracy 4 2 Najwięksi inwestorzy w wymiarze miejsc pracy Najwięksi inwestorzy w wymiarze nakładów inwestycyjnych 1 8 4 4 6 8 2 1 5 6 10 1 1 Inwestycje według krajów

4 Tendencje w napływie BIZ do Polski zmiana struktury obsługiwanych sektorów BSS produkcja zmiana parametrów obsługiwanych projektów Produkcja nakłady zatrudnienie kapitałochłonność brownfield greenfield najem BTS zakup zmiana modelu korzystania z nieruchomości zmiana priorytetów w poszukiwaniach nieruchomości F&P Relacje kontraktowe BIZ Zmiana form ekspansji na rynki zagraniczne

5 Czynniki decydujące o wyborze miejsca lokalizacji inwestycji - PRODUKCJA Źródło: (ARC Rynek i Opinia dla Samorządu Woj. Śląskiego, badanie jakościowe, 2012) Infrastruktura gospodarcza Dostępność transportowa Aktywność władz samorządowych Zasoby i koszty pracy 1 2 3 4 Podstawową przesłanką wyboru działki jest SSE oraz techniczno-prawne aspekty nieruchomości (status prawny, media, ukształtowanie) Bliskość głównych szlaków komunikacyjnych – głównie drogowych oraz lotnisko zwiększają szansę Inicjatywa ze strony partnera samorządowego, współpraca w aspektach formalno-prawnych jest nieoceniona Czynnik ten ma znaczenie, choć nie decydujące

6 Czynniki decydujące o wyborze miejsca lokalizacji inwestycji - PRODUKCJA Wpływ partnera lokalnego na dany czynnik wysoki Niski/a korzystne położenie podaż siły roboczej połączenia komunikacyjne fachowa siła robocza obiekty produkcyjne i biurowe wcześniejsza współpraca inwestora z polskimi partnerami bliskość granic duży rynek zbytu w regionie mała konkurencja ze strony firm lokalnych podaż i dostęp do surowców ceny surowców telekomunikacja lokalne zachęty podatkowe doświadczenia innych firm jakość obsługi w urzędzie/Parku stosunek władz lokalnych do BIZ infrastruktura techniczna nastawienie mieszkańców do inwestycji zagranicznych Waga dla inwestora

7 Magiczny trójkąt decyzyjny Czas ProcesKoszty czas proces koszty Aspekty kosztowe dotyczą zazwyczaj elementów związanych z infrastrukturą działki, a nie jej ceną Przedłużający się proces podejmowania decyzji nie oznacza automatycznie zmiany harmonogramu realizacji projektu Aspekty proceduralne są analizowane z punktu widzenia możliwości ziszczenia się negatywnych ryzyk W oparciu o powyższe kryteria inwestor poszukuje optimum

8 Prezentacja wybranego aspektu infrastrukturalnego (gaz) w kontekście magicznego trójkąta Required scope of work: 1 660 meters extension of ϕ 125 medium pressure gas pipline from Komorniki area (along publicly owned land) Neccesity to built a measurement station Q = 110 m3/h Ms. Marzena Majdzik, Director of Gas Network Development, DSG tel. 071/364 95 30 email: marzena.majdzik@dsgaz.pl 2014 2013 2015 Agreement is being signed (June 2013) 12 months Accomplishment of construction works (June 2014) Gas pipline -15 thous. EUR Measurement station - 10 thous. EUR cost Gas pipeline to be constructed (blue line) Offered site

9 Prezentacja oferty (II) – zdjęcia lotnicze

10 Prezentacja oferty (III) – mapa sytuacyjna

11 Przygotowanie idealnej wizyty cz. I Ustalenie celu wizyty oraz identyfikacja potrzeb inwestora w zakresie niezbędnych oraz dodatkowych informacji, próba określenia stopnia „decyzyjności” przedstawicieli inwestora, wizyta techniczna vs biznesowa, Zgromadzenie podstawowych informacji o firmie, jej przedstawicielach, kulturze z której się wywodzą, Zapewnienie dyskrecji ? dlaczego notowania giełdowe konkurencja proces negocjacji klienci/dostawcy pomoc publiczna Pozytywna energia, klarowana wizja rozwoju, pozytywne doświadczenie innych inwestorów wzmacniają korzystną percepcję oferty inwestycyjnej, Efekt kuli śnieżnej Najważniejszy (najtrudniejszy) jest pierwszy krok (inwestor)

12 Przygotowanie idealnej wizyty cz. II Przygotowanie programu wizyty: Wyznaczenie i poinformowanie o celu, planowanych tematach rozmów niezbędnych osób, Instruktaż dla ekspertów: zwięzła, klarowna wypowiedź, wcześniejsza analiza możliwości inwestycyjnych w oparciu o dane inwestora, Ustalenie kolejności zdarzeń oraz właściwego czasu i sposobu ich realizacji np. trasy przejazdu, razemoddzielnie EKSPERCI decyzja Spotkanie Wizytacja nieruchomości Firma referencyjna Opcja IOpcja IIOpcja III

13 Przygotowanie idealnej wizyty cz. III Przygotowanie zaplecza infrastrukturalnego: sala spotkań, rzutnik, środki transportu, buty gumowe itp., Określenie sposobu rozmieszczenia uczestników spotkania, Uwzględnienie przerw w przypadku dłuższych spotkań oraz odpowiedniego czasu na posiłki (rezerwacja miejsc w restauracji), Zebranie informacji o umiejętnościach językowych gości oraz ewentualnie - zapewnienie obsługi fachowego tłumacza, Przywitanie, przedstawienie uczestników Przedstawienie członków zespołu, prezentacja projektu Prezentacja oferty nieruchomości (opcjonalnie eksperci) Prezentacja potencjału miasta/regionu/Parku strona polska inwestor Dyskusja Wskazanie PM, harmonogram, podział zadań, follow-up Typowy przebieg spotkania

14 Najczęstsze błędy Niedostateczne „rozpracowanie” inwestora, jego wymagań i celów, Problemy z kadrą (brak osób ze znajomością języka obcego, rotacja kadr i brak kontynuacji dobrych pomysłów poprzedników), Brak dedykowanej inwestorowi osoby do kontaktu, Źle przygotowane materiały promocyjne, błędy językowe, źle dobrane zdjęcia, mapy, nieaktualne dane, Brak ofert lub niewiedza o własnym potencjale inwestycyjnym, Reaktywność i chaotyczność działania, Brak kontroli nad przygotowaniem do spotkania zaproszonych ekspertów, niedoskonała koordynacja podległych służb, brak wizji i pomysłu na spotkanie, Niedostateczne działania w zakresie podtrzymania relacji, brak kontaktu zwrotnego.

15 Inne pomysły Spotkanie inwestora z zagraniczną firmą działającą w Parku/mieście jest nieocenione (company of reference meeting), Organizacja regularnych spotkań biznesowych z firmami zagranicznymi („Klub inwestora”) – źródło wiedzy o problemach oraz nowych inwestycjach, Przesłanie oferty inwestycyjnej/kontakt z firmami, które zaistniały w mediach w kontekście nowych projektów inwestycyjnych, Nawiązanie relacji z podmiotami mogącymi dostarczyć informacji o nowych inwestycjach: firmy HR, projektowe, budowlane, międzynarodowe agencje nieruchomości, firmy konsultingowe, Organizacja regularnych spotkań/kontrola realizacji działań z pracownikami odpowiedzialnymi za poszukiwanie/obsługę inwestorów, Dbanie o firmy zlokalizowane w Parku.

16 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12 tel. (+48 22) 334 98 00, fax (+48 22) 334 99 99 e-mail: post@paiz.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Adam Małecki Zastępca Dyrektora Deparament Inwestycji Zagranicznych Nowa Ruda, 17 października 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google