Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Open Day.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Open Day."— Zapis prezentacji:

1 2015 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Open Day Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości Łódź, 12 marca 2015 r.

2 Przedsiębiorcy i ich projekty z osi 4 PO IG PARP Działalność rozwojowa i nnowacyjna Usługi pro- innowacyjne dla biznesu Internacjo- nalizacja Start-up’y Klastry Obszary wsparcia w perspektywie 2014-2020 Rozwój kadr

3 Miejscowość, data PARP w nowych programach operacyjnych 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 1,94 mld euro PO Polska Wschodnia 1,64 mld euro PO Wiedza Edukacja Rozwój 90 mln euro

4 PARP w PO IR Prace rozwojowe, wdrożenia innowacji Udziałowe/dłużne finansowanie rozwoju firm Internacjonalizacja przedsiębiorstw Usługi proinnowacyjne Animacja współpracy, testowanie instrumentów www.flickr.com Inkubacja i akceleracja przedsiębiorstw

5 PARP w PO IR – II Oś DziałanieTyp beneficjenta ostatecznego Forma wsparciaProponowana alokacja w mln euro Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorcydotacja47,62 Bony na innowacjeprzedsiębiorcydotacja80,67 Rozwój innowacyjnych usług dla biznesu przedsiębiorcydotacja43,58 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) przedsiębiorcydotacja33,25 INNO_LABprzedsiębiorcydotacja100,0

6 PARP w PO IR – III Oś DziałanieTyp beneficjenta ostatecznego Forma wsparcia Proponowana alokacja w mln euro Badania na rynek MSP dotacja1047,89 Polskie mosty technologiczne MSP dotacja10,0 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw MSP dotacja90,0 STARTER – akceleracja nowopowstałych przedsiębiorstw Fundusze kapitału zalążkowego, pośrednio przedsiębiorcy instrument finansowy 180,64 BIZ_NEST - syndykaty Sieci aniołów biznesu, pośrednio przedsiębiorcy instrument finansowy 58,20 Fundusz Innowacji MSP instrument finansowy 129,74 4 Stock MSP dotacja6,35

7 inno_LAB laboratorium animacji i badań

8 inno_LAB należy rozumieć jako platformę współpracy i centrum animowania usług łączących biznes, administrację i naukę. J EDNAK PRZEDE WSZYSTKIM STAWIAMY NA PRZEDSIĘBIORCÓW … Miejsce spotkań Miejsce pracy Miejsce testowania innowacyjnych biznesów

9 PARP w PO PW

10 PARP W PO PW PARP w PO PW – Oś I DziałanieTyp beneficjenta Forma wsparcia Proponowa na alokacja w mln euro Platformy startoweMSPdotacja200,0 Wsparcie internacjonalizacji MSPMSPdotacja115,5 Wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MSP 1.3.2 Sieciowe produkty turystyczne MSPdotacja1.3.1 (100,3) 1.3.2 (160,0) Wsparcie procesów wzorniczychMSPdotacja144,2

11 Działanie 2.1 Wsparcie zrównoważonego transportu miejskiego (440,11 mln euro) Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa (476,05 euro) PARP w PO PW – Oś II Nowoczesna infrastruktura transportowa

12 PARP w PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER)

13 PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) Celem programu jest rozwój kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia. Program dzieli się na pięć osi priorytetowych: Oś 1. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Oś 2. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Oś 3. Osoby młode na rynku pracy Oś 4. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa Oś 5. Pomoc techniczna PARP będzie jedną z Instytucji Pośredniczących oraz beneficjentem PO WER

14 PARP w POWER DziałanieOpis 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw Konkursy na szkolenia i doradztwo 2.3. Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych 2.11. Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji Prowadzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno- zawodowych 1.Rada Programowa ds. kompetencji 2.Monitorowanie potrzeb przedsiębiorstw i pracowników

15 Dziękuję za uwagę PARP ul. Pańska 81/83, Warszawa www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2015 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Open Day."

Podobne prezentacje


Reklamy Google