Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Open Day.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Open Day."— Zapis prezentacji:

1 2015 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP PARP w nowej perspektywie finansowej Open Day Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości Łódź, 12 marca 2015 r.

2 Przedsiębiorcy i ich projekty z osi 4 PO IG PARP Działalność rozwojowa i nnowacyjna Usługi pro- innowacyjne dla biznesu Internacjo- nalizacja Start-up’y Klastry Obszary wsparcia w perspektywie Rozwój kadr

3 Miejscowość, data PARP w nowych programach operacyjnych PO Inteligentny Rozwój 1,94 mld euro PO Polska Wschodnia 1,64 mld euro PO Wiedza Edukacja Rozwój 90 mln euro

4 PARP w PO IR Prace rozwojowe, wdrożenia innowacji Udziałowe/dłużne finansowanie rozwoju firm Internacjonalizacja przedsiębiorstw Usługi proinnowacyjne Animacja współpracy, testowanie instrumentów Inkubacja i akceleracja przedsiębiorstw

5 PARP w PO IR – II Oś DziałanieTyp beneficjenta ostatecznego Forma wsparciaProponowana alokacja w mln euro Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorcydotacja47,62 Bony na innowacjeprzedsiębiorcydotacja80,67 Rozwój innowacyjnych usług dla biznesu przedsiębiorcydotacja43,58 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) przedsiębiorcydotacja33,25 INNO_LABprzedsiębiorcydotacja100,0

6 PARP w PO IR – III Oś DziałanieTyp beneficjenta ostatecznego Forma wsparcia Proponowana alokacja w mln euro Badania na rynek MSP dotacja1047,89 Polskie mosty technologiczne MSP dotacja10,0 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw MSP dotacja90,0 STARTER – akceleracja nowopowstałych przedsiębiorstw Fundusze kapitału zalążkowego, pośrednio przedsiębiorcy instrument finansowy 180,64 BIZ_NEST - syndykaty Sieci aniołów biznesu, pośrednio przedsiębiorcy instrument finansowy 58,20 Fundusz Innowacji MSP instrument finansowy 129,74 4 Stock MSP dotacja6,35

7 inno_LAB laboratorium animacji i badań

8 inno_LAB należy rozumieć jako platformę współpracy i centrum animowania usług łączących biznes, administrację i naukę. J EDNAK PRZEDE WSZYSTKIM STAWIAMY NA PRZEDSIĘBIORCÓW … Miejsce spotkań Miejsce pracy Miejsce testowania innowacyjnych biznesów

9 PARP w PO PW

10 PARP W PO PW PARP w PO PW – Oś I DziałanieTyp beneficjenta Forma wsparcia Proponowa na alokacja w mln euro Platformy startoweMSPdotacja200,0 Wsparcie internacjonalizacji MSPMSPdotacja115,5 Wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych: Wdrażanie innowacji przez MSP Sieciowe produkty turystyczne MSPdotacja1.3.1 (100,3) (160,0) Wsparcie procesów wzorniczychMSPdotacja144,2

11 Działanie 2.1 Wsparcie zrównoważonego transportu miejskiego (440,11 mln euro) Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa (476,05 euro) PARP w PO PW – Oś II Nowoczesna infrastruktura transportowa

12 PARP w PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER)

13 PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) Celem programu jest rozwój kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia. Program dzieli się na pięć osi priorytetowych: Oś 1. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Oś 2. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Oś 3. Osoby młode na rynku pracy Oś 4. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa Oś 5. Pomoc techniczna PARP będzie jedną z Instytucji Pośredniczących oraz beneficjentem PO WER

14 PARP w POWER DziałanieOpis 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw Konkursy na szkolenia i doradztwo 2.3. Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji Prowadzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno- zawodowych 1.Rada Programowa ds. kompetencji 2.Monitorowanie potrzeb przedsiębiorstw i pracowników

15 Dziękuję za uwagę PARP ul. Pańska 81/83, Warszawa


Pobierz ppt "2015 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Open Day."

Podobne prezentacje


Reklamy Google