Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok Partnerstwo lokalne na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich – założenia i wyzwania Konferencja pt. Młodzi na rynku pracy – wyzwania i instrumenty wsparcia

2 Partnerstwo - istota i znaczenie pojęcia Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok

3 SPO RZL PO KL 2015 – PO WER, RPOWP Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok

4 RPO PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok

5 PO WER Wsparcie osób młodych na rynku pracy PO WER a Gwarancje dla Młodzieży Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok

6 PO WER Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok

7 PO WER Projekty konkursowe Projekty pozakonkursowe Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok

8 Wybór projektów PUP Tryb pozakonkursowy Rozpoczęcie realizacji projektów Przełom I i II kwartału 2015 r. Okres realizacji projektów Co najmniej 1 rok kalendarzowy Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok

9 Zakres projektów W ramach projektów PUP będą mogły być finansowane usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Uczestnicy projektów Osoby zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok

10 PO WER Co najmniej 1 konkurs rocznie dla organizacji/instytucji zajmujących się wspieraniem osób młodych na rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok

11 RPOWP Trzy jednofunduszowe osie priorytetowe Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Kompetencje i kwalifikacje Poprawa spójności społecznej Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok

12 RPOWP Trzy jednofunduszowe osie priorytetowe Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Kompetencje i kwalifikacje Poprawa spójności społecznej Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok

13 RPOWP Koncentracja w zakresie grup docelowych Działania na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia Osoby powyżej 50 roku życia Osoby niepełnosprawne Osoby długotrwale bezrobotne Kobiety Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok

14 RPOWP Koncentracja w zakresie grup docelowych Działania na rzecz kształcenia ustawicznego Osoby powyżej 50 roku życia Osoby o niskich kwalifikacjach Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok

15 RPOWP Równowaga Praca – Życie Nowe miejsca opieki dla dzieci do lat 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok

16 RPOWP Aktywne i zdrowe starzenie Realizacja programów rehabilitacji leczniczej Realizacja programów profilaktycznych Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok

17 Dziękuję za uwagę! Hubert Ostapowicz Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google