Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siedzący tryb życia Kiedy siedzisz przy biurku i wydaje Ci się, że trwasz w bezruchu. Nawet jeśli wykonujesz minimalne, prawie niezauważalne ruchy, to.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siedzący tryb życia Kiedy siedzisz przy biurku i wydaje Ci się, że trwasz w bezruchu. Nawet jeśli wykonujesz minimalne, prawie niezauważalne ruchy, to."— Zapis prezentacji:

1 Siedzący tryb życia Kiedy siedzisz przy biurku i wydaje Ci się, że trwasz w bezruchu. Nawet jeśli wykonujesz minimalne, prawie niezauważalne ruchy, to pod powierzchnią twojej skóry zachodzą ważne procesy związane z krążeniem krwi, trawieniem czy oddychaniem.

2 Siedzący tryb życia Przez wiele wieków ruch był podstawową czynnością człowieka, stanowił o przetrwaniu, a tryb życia związany był z wysiłkiem fizycznym. Ten proces zaczął stopniowo ulegać zmianie; na zmniejszenie znaczenia ruchu w życiu człowieka wpływ miało kilka czynników. Jednym z nich jest komputer, który stając się naszym oknem na świat, jednocześnie sprowokował szereg nowych schorzeń i problemów.

3 Siedzący tryb życia Siedząc przed monitorem komputera nasze ciało zastyga, co powoduje permanentne napięcie mięśni. Siedząc przez osiem godzin w tej samej pozycji, kumulujemy obciążenia na poziomie układu mięśniowo – szkieletowego, z którego bierze się ból. Oprócz napięcia związanego z nieprawidłowym ustawieniem ciała, jesteśmy również obciążeni napięciem wynikającym ze stresu.

4 Przyczyny i konsekwencje pasywnego trybu życia
Siedzący tryb życia Przyczyny i konsekwencje pasywnego trybu życia Czy wiesz, że szacunkowo w pozycji siedzącej spędzamy 10 lat (jeśli przyjąć, że przebywamy w tej pozycji ok. 8h dziennie). Brak ochoty na wykonywanie ćwiczeń fizycznych to najczęściej jedyne wytłumaczenie braku ruchu. Na drugim miejscu plasuje się brak czasu. Niemniej jednak, jeśli zebrać wszystkie wymówki, dzięki którym staramy się sami przekonać, ze sport nie jest dla nas, okazuje się, ze pachną one tanim usprawiedliwianiem się.

5 Siedzący tryb życia Obecny tryb życia wymusza na nas prowadzenie siedzącego trybu życia. W pozycji siedzącej najczęściej przebywają osoby pracujące przed komputerem. I tak nasze życie zmienia się. W pewnym momencie okazuje się, że nasza jedyna aktywność to złapanie autobusu lub przejście się z domu do samochodu oraz klikanie placami w klawiaturę.

6 Niska aktywność ruchowa a zdrowie
Siedzący tryb życia Niska aktywność ruchowa a zdrowie Dzięki ruchowi dziecko od najwcześniejszych okresów swojego życia uczy się poznawać otoczenie, bronić przed zagrożeniem, szukać pokarmu, kontaktować się z rówieśnikami, rodzicami, dokonywać wielu innych czynności niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu i rozwoju. „Aktywność fizyczna jest jedną z podstawowych cech, charakteryzujących człowieka” Zbigniew Jethon

7 Siedzący tryb życia Potrzeba ruchu utrzymuje się przez całe życie jednostki. We wczesnym okresie rozwojowym jest ona najbardziej widoczna i w razie jej ograniczenia (np. koniecznością zdyscyplinowanego, dłuższego siedzenia na lekcji szkolnej) zmusza dziecko do ekspresji ruchowej. W późniejszym wieku ekspresja ruchowa jest ograniczona nakazami społecznymi.

8 Siedzący tryb życia Ograniczenie aktywności jest niezgodne z naturą fizjologiczną organizmu, powoduje powstanie różnych zmian, które w sposób niekorzystny rzutują na zachowanie się człowieka i hipokinezę*. *Hipokineza – stan czasowego lub stałego ograniczenia aktywności ruchowej ( przebywanie chorych w łóżku, unieruchomienie po złamaniu kości, mało aktywny tryb życia)

9 Siedzący tryb życia Konsekwencją całkowitego bezruchu lub ograniczenia ruchu w dłuższym czasie (hipokinezji) jest wiele zaburzeń w przebiegu różnych procesów, zwłaszcza w układzie krążenia, wywołując ortostatyczne obniżenie ciśnienia tętniczego, zmniejszenie objętości krwi krążącej i zmniejszenie maksymalnego poboru tlenu.

10 Siedzący tryb życia Do tego dołączają się wyraźne zmiany metaboliczne w postaci ujemnego bilansu azotu, obniżenia tolerancji glukozy, wzrostu wydalania wapnia przez nerki i zaników mięśniowych. Kości ulegają odwapnieniu i stają się bardziej wrażliwe na działanie czynników mechanicznych.

11 Siedzący tryb życia Zmniejsza się uwodnienie tkanek na skutek hamowania diurezy* i zwrotnego ograniczenia uczucia pragnienia, co pociąga za sobą znaczne zmniejszenie ilości przyjmowanej wody. Powstaje upośledzenie tolerancji czynników środowiskowych, najbardziej widoczne w możliwościach przystosowawczych do wysokiej i niskiej temp. Oraz odporności na czynniki zakaźne. *Diureza – w medycynie, ogół zjawisk związanych z procesem wydalania moczu.

12 Kontroluj wagę dziecka i pytaj lekarza o opinię!
Siedzący tryb życia Otyłość u dzieci Z otyłości się nie wyrasta! Jest ona przyczyną nie tylko licznych chorób ( cukrzycy, nowotworów, nadciśnienia tętniczego), ale także problemów dziecka w relacjach z rówieśnikami. Przyczyny nadwagi u najmłodszych: śmieciowe jedzenie siedzący tryb życia przekarmianie Kontroluj wagę dziecka i pytaj lekarza o opinię!

13 Wizyta w poradni dietetycznej
Siedzący tryb życia Wizyta w poradni dietetycznej Nie odchudzaj na własną rękę. Może się to skończyć niedoborami witamin i minerałów, a w konsekwencji różnego typu chorobami. Odchudzanie dziecka nie polega na restrykcyjnej diecie a na zmianie nawyków żywieniowych. Musi być przede wszystkim urozmaicona, aby dostarczać organizmowi w czasie intensywnego wzrostu i rozwoju niezbędnych składników odżywczych.

14 Są SMSy i portale społecznościowe.
Siedzący tryb życia Izolacja dziecka w grupie Obecnie dzieci często siadają samotnie przed komputerem w domu przed komputerami i nie nawiązują osobistych kontaktów pozalekcyjnych z rówieśnikami. Są SMSy i portale społecznościowe. Powoduje to izolację dziecka w grupie a późniejszym etapie niedostosowanie społeczne dziecka.

15 Dziecko mające problem z dostosowaniem się do grupy:
Siedzący tryb życia Dziecko mające problem z dostosowaniem się do grupy: jest na ogół rzadko lubiane przez inne dzieci, a także przez dorosłych. Jego reakcji nie można przewidzieć i na ogół ludzie go unikają, nie ma zaufania do innych ludzi, jest podejrzliwe i niezrozumiałe dla innych,

16 Siedzący tryb życia Z trudnością nawiązuje kontakty i przyjaźnie, co powoduje, że czuje się ono wyobcowane w grupie, nie mogąc w sposób normalny zaspokoić swoich potrzeb, czyni to w sposób okrężny, najczęściej dla otocznia nieprzyjazny, a czasem nawet wręcz antyspołeczny.

17 Siedzący tryb życia Środowisko w jakim żyje dziecko niewątpliwie odbija się na jego zachowaniu, nie znaczy to jednak, że zawsze odbija się jako całość, a nie na poszczególne elementy. Oto najważniejsze rodzaje środowiska: szkolne, domowe, środowisko przed jego urodzeniem.

18 Siedzący tryb życia W środowisku domowym wyróżniamy kilka podrodzajów i uwzględnić należy tutaj: warunki kulturalne w domu i braki w tej dziedzinie, atmosferę domową, i stosunek rodziców do siebie, stosunki panujące miedzy dzieckiem a rodzicami i jego ogólne poczucie bezpieczeństwa.

19 Siedzący tryb życia Środowisko szkolne jest równie ważne dla rozwoju dziecka jak domowe. Jest podobnie złożone i niejednolite. Wyróżniamy w nim: stosunek nauczyciela do dziecka i dziecka do nauczyciela, wzajemne stosunki dziecka i z innymi dziećmi, niepowodzenia szkolne i opóźnienia w nauce.

20 Poprzez środowisko przed urodzeniem dziecka:
Siedzący tryb życia Poprzez środowisko przed urodzeniem dziecka: Rozumiemy fakt życia płodowego i związanych z tym czynników zakłócających życie płodowe dziecka oraz moment narodzin.

21 Jakie są przyczyny agresywnych zachowań?
Siedzący tryb życia Agresja Coraz częściej mówi się w szkołach o narastaniu problemu agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Następuje wyraźny wzrost liczby agresywnych zachowań na terenie szkoły. Jakie są przyczyny agresywnych zachowań?

22 Siedzący tryb życia Zjawiska agresji i nietolerancji na skutek ich popularności i ciągłości tracą na niezwykłości i stają się trwałymi komponentami życia codziennego, systemu edukacji, kultury masowej, informacji, rozrywki i sportu.

23 Siedzący tryb życia Coraz częściej nauczyciele zaczynają dostrzegać przemoc w szkołach, zwracając uwagę na następujące nieprawidłowości: przemoc psychiczną, przemoc fizyczną, niszczenie rzeczy, wymuszanie pieniędzy.

24 destruktywne grupy rówieśnicze,
Siedzący tryb życia Przyczynami przemocy ze strony dzieci wobec innych dzieci oraz dorosłych są: alkoholizm w rodzinie, destruktywne grupy rówieśnicze, trudności materialne, bezrobocie,

25 Siedzący tryb życia telewizja, wideo i kino, gry komputerowe,
pisma młodzieżowe, narkomania,

26 Siedzący tryb życia rozbicie rodziny, brak kontaktu ze szkołą, niewydolność wychowawcza rodziny; zaburzenia emocjonalne, wady rozwojowe; zemsta za zbyt niskie oceny, poczucie skrzywdzenia.

27 Dziękujemy za uwagę! Opracowanie: Elżbieta Bartkowiak – Chomska
Prezentacja: Bartłomiej Mikołajczyk kl. IIIc gimnazjum


Pobierz ppt "Siedzący tryb życia Kiedy siedzisz przy biurku i wydaje Ci się, że trwasz w bezruchu. Nawet jeśli wykonujesz minimalne, prawie niezauważalne ruchy, to."

Podobne prezentacje


Reklamy Google