Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEMOC I AGRESJA Jak zapobiegać?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEMOC I AGRESJA Jak zapobiegać?"— Zapis prezentacji:

1 PRZEMOC I AGRESJA Jak zapobiegać?

2 Cele spotkania: 1. Uświadomienie problemu zjawiska agresji i przemocy 2. Zapoznanie z pojęciem i różnymi formami zachowań agresywnych 3. Zapoznanie z mechanizmem powstawania agresji. 4. Dostarczenie najważniejszych wiadomości dotyczących przyczyn agresywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży 5. Ustalenie sposobów postępowania z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne.

3 Pojęcie agresji Przez agresję rozumie się każde zamierzone działanie, mające na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, krzywdy, straty, bólu fizycznego czy cierpienia psychicznego. Osoby zachowują się również agresywnie wtedy, gdy niszczą swoje lub cudze rzeczy, wyposażenie pomieszczenia. O agresji można mówić wtedy, gdy obie strony mają podobną siłę fizyczną i psychiczną. Zaatakowana osoba potrafi bronić swoich praw.

4 Pojęcie agresji W pojęciu agresji zawsze akcentowane są dwa zasadnicze elementy. Zachowanie agresywne: - niesie negatywne skutki dla ofiary, - jest intencjonalne, czyli zamierzone, celowe.

5 Przemoc Ma miejsce wówczas, gdy osoba atakująca jest silniejsza fizycznie lub psychicznie, albo jest starsza. Cechą charakterystyczną jest zatem nierównowaga sił. W przypadku przemocy tworzą się dwie role: ofiary i sprawcy, które mają wpływ na dalsze funkcjonowanie człowieka.

6 Przemoc Zawsze wiąże się z emocjami, które najtrudniej jest kontrolować, mianowicie ze złością, gniewem, nienawiścią.

7 Czynniki sprzyjające stosowaniu przemocy/agresji
SZYBKIE TEMPO ŻYCIA Postęp cywilizacyjny, urbanistyczny, a z drugiej strony brak czasu dla domu, dla dziecka, dla najbliższych, zastępowanie dialogu telefonem i komputerem. PRZEMOC W RODZINIE Przekazany wzorzec zachowania się wobec osoby słabszej. WPŁYW GRUPY RÓWIEŚNICZEJ Naśladowanie osób ważnych w grupie, a zachowujących się agresywnie. Długotrwałe dokuczanie ofierze powoduje, że uczniowie zmieniają do niej swój stosunek: widzą ją jako mniej wartościową, zasługującą na taki los, wówczas poczucie winy grupy agresorów, a także obserwatorów maleje.

8 Czynniki sprzyjające stosowaniu przemocy
MODA NA TZW. „WYGODNE” I ŁATWE ŻYCIE Bez odpowiedzialności i konsekwencji za swoje postępowanie. WZORY BEZKARNOŚCI I BEZSILNOŚCI PRAWA Wobec świata przestępczości, pokazywane publicznie. KREOWANIE OKRUCIEŃSTWA I PRZEMOCY Kreowanie w mediach (filmy akcji z bronią i zbrodniami, gry komputerowe, bajki dla dzieci pełne agresji i przemocy).

9 MECHANIZM POWSTAWANIA AGRESJI
AGRESJA FRUSTRACJA POTRZEBA (niezaspokojona)

10 PODSTAWOWE POTRZEBY DZIECI:
- potrzeba bezpieczeństwa potrzeba przynależności i miłości uznania samorealizacji

11 Konsekwencje dla ofiar przemocy
Ofiary przeżywają głębokie uczucie poniżenia i upokorzenia, strach, wstyd oraz dezorientację. Skutki przemocy są często długofalowe: Obniżenie poczucia własnej wartości oraz samooceny, Izolacja społeczna, Tendencje do zachowań autodestrukcyjnych, Utrwalony „syndrom ofiary”, ujawniający się przez całe życie.

12 Najlepszym sposobem walki z agresją u dzieci jest okazywanie im:
zrozumienia zainteresowania wsparcia akceptacji cierpliwości pomocy empatii opieki czułości życzliwości konsekwencji

13 Praca w grupach Jak zapobiegać agresji wśród dzieci?
I grupa: Jak jest? II grupa: Jak powinno być? III grupa: Dlaczego nie jest tak jak być powinno? IV grupa: (Wnioski)Co zrobić, aby było tak jak być powinno?


Pobierz ppt "PRZEMOC I AGRESJA Jak zapobiegać?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google