Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca z dzieckiem w domu rodzinnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca z dzieckiem w domu rodzinnym."— Zapis prezentacji:

1 Praca z dzieckiem w domu rodzinnym.
Zasady postępowania rodziców wobec dziecka mającego trudności edukacyjne.

2 Przyczyny ekonomiczno – społeczne:
złe warunki materialne i ekonomiczne rodziny, niesprzyjająca atmosfera w rodzinie, niski poziom intelektualny i kulturalny rodziców, niewłaściwe metody wychowawcze, brak zainteresowania rodziców nauką dziecka.

3 Przyczyny dydaktyczne:
wynikające często z niedostatecznego przygotowania zawodowego nauczycieli, co może doprowadzić do popełniania przez nich błędów dydaktycznych i wychowawczych, wady systemu klasowo – lekcyjnego, brak indywidualizacji nauczania.

4 Przyczyny biopsychiczne:
są to przyczyny leżące w zaburzeniach rozwoju dziecka, np. słaby rozwój umysłowy dziecka, wady słuchu, wzroku, wymowy, zły stan zdrowia fizycznego, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzona lateralizacja – przewaga jednej ze stron w czynnościach ciała, dysfunkcje analizatora słuchowego, wzrokowego i ruchowego, obniżenie sprawności manualnych – dzieci niezręczne, niska inteligencja.

5 Wskaźnikami niepowodzeń szkolnych są:
braki w wiadomościach z poszczególnych przedmiotów, braki postępów w nauce, nieregularne uczęszczanie na zajęcia, niechęć do systematycznej i sumiennej pracy, mała aktywność na lekcjach, niepewność i brak stanowczości w swych poczynaniach, konfliktowość i agresja w stosunku do rówieśników.

6 Możliwości przezwyciężania niepowodzeń dydaktycznych i wychowawczych:
zapewnienie pomocy w likwidowaniu zaległości w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, indywidualizacja wymagań, np. w zakresie tempa pracy, ilości i obszerności zadań do wykonania, stopniowanie trudności, dostosowanie zadań do możliwości dziecka, nawiązywanie ścisłej współpracy z rodzicami.

7 Co wpływa na efektywność pracy domowej ucznia:
stałe miejsce do odrabiania lekcji, w otoczeniu powinien panować ład i porządek, biurko musi być prawidłowo oświetlone, w pokoju powinna panować cisza, odpoczynek – krótka przerwa w odrabianiu prac domowych jest wskazana, odrabianie powinno odbywać się zawsze o tej samej porze dnia (najlepiej umysłowo pracuje się dzieciom rano w godz. od , a po południu od ), zadaną pracę domową należy odrabiać w tym samym dniu, w którym została zadana objaśniona, zaczynamy od trudniejszych zadań przechodząc do łatwiejszych, uczymy się od ogółu do szczegółu, uczymy się nowych rzeczy z pewnym wyprzedzeniem przed spodziewaną klasówką, czy egzaminem, jeśli chcemy, by materiał pozostał w pamięci trwałej, najlepiej jest powtórzyć go po dwudziestu czterech godzinach, potem raz jeszcze po siedmiu dniach.

8

9

10 Źródła informacji: Zborowski Jan, Praca domowa ucznia szkoły podstawowej, Warszawa 1995 Problemy pracy domowej ucznia: IV Sesja Postępu Pedagogicznego, red. Kazimierz Ameliańczyk, Witold Czarnecki, Wiesława Żuk, Suwałki 1987 Marianna Szpiter, Znaczenie nauki domowej, Życie Szkoły, 1/1996 Źródło własne: Materiały z warsztatów szkoleniowych Opracowała: pedagog Renata Pieczka


Pobierz ppt "Praca z dzieckiem w domu rodzinnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google