Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Leader Instrument zintegrowanego zarządzania rozwojem lokalnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Leader Instrument zintegrowanego zarządzania rozwojem lokalnym."— Zapis prezentacji:

1 Program Leader Instrument zintegrowanego zarządzania rozwojem lokalnym.

2 Rozwój obszarów wiejskich  Od rozwoju rolnictwa do rozwoju wsi;  Od farmeryzacji do ekologizacji;  Wspólna Polityka Rolna:  Dopłaty bezpośrednie (I filar);  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (II filar);

3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Cele (osie priorytetowe): 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego; 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich; 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; 4. Program leader.

4 Zasady wnioskowania (cele 1 – 3) Wnioski składają: Gospodarstwa rolne, samorządy, gospodarstwa agroturystyczne, organizacje pozarządowe,… Warunek otrzymania:  Zgodność z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich;  Wystarczająca suma środków (punktacja wniosków).

5 Podstawowa Zasada Programu Leader Przyznawanie dotacji na podstawie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju (a nie ogólnopolskim Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich) Lepsze zdefiniowanie problemu Lepsze określenie rozwiązań

6 Procedura Leadera Zawiązanie Lokalnej Grupy Działania Lokalna Strategia Rozwoju Nabór wniosków Ocena wniosków i przyznawanie dotacji Podpisanie umowy z samorządem województwa Środki na realizację LSR (z PROW) Zatwierdzane przez samorząd województwa „weryfikowane” przez samorząd województwa

7 Lokalna Grupa Działania  Zawiązywana dobrowolnie;  Nie mniej niż 10 tyś mieszkańców – często kilka gmin;  Partnerstwo trójsektorowe (administracja, biznes, mieszkańcy);  Biznes i mieszkańcy nie mniej niż 50% (szczególnie: młodzi, kobiety wiejskie, rolnicy, NGO);

8 Jakie projekty?  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;  Odnowa i rozwój wsi;  „małe projekty” – takie które nie mieszczą się w pozostałych trzech

9 Przykładowe działania  Szkolenia, edukacja;  Promocja lokalnej twórczości;  Rozwój turystyki;  Rozwój i przetwarzanie lokalnych produktów;  Imprezy;  Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego;  Odnowienie ważnych budynków;  Zakup sprzętu dla zespołów artystycznych;  Tradycyjne rzemiosło;  Wyposażenie i remont świetlic wiejskich

10 Beneficjenci  Osoby fizyczne;  Firmy;  Osoby prawne;  NGO;  Kościoły;

11 Dofinansowanie  70% kosztów kwalifikowanych;  Nie więcej niż 25 000 zł IDEA: małe projekty, z szybkim odformalizowanym dofinansowaniem, dostępne dla wszystkich.

12 Problemy (1) – Lokalne Grupy Działania  Nie spełniają swojej roli – nie podejmuje decyzji, co jest finansowane, przekazują wnioski dalej;  Reprezentują samorządy, a nie realizują LSD;  Osłabianie głosu przedsiębiorców  Nie pomagają pisać wniosków;  Nie dbają o jakość wniosków – do województwa dociera dużo słabych wniosków;  Za mało pieniędzy by zatrudniać dobrych pracowników;  Zamknięte na nowych członków  Jest ich zbyt dużo;

13 Problemy (2)  Konieczność dostarczania dokumentów osobiście do urzędu marszałkowskiego;  Wielomiesięczne opóźnienia w wypłatach pieniędzy;  Duże koszty sporządzenia wniosku;  Brak środków własnych (nie ma z czego zakładać);  Urzędy marszałkowskie odrzucają wnioski realizujące Lokalną Strategię Rozwoju;  Lokalne Strategie Rozwoju ustalane przy małym zaangażowaniu mieszkańców;  Nie weryfikowane

14 Co zmienić?  Ocena wniosków przez LGD;  Prostszy wniosek, generator wniosków;  Fundusz pożyczkowy;  Ujawnienie procedury oceny wniosków;  LGD też jako doradca

15 Przykłady  http://beta.lgdbeskid.nazwa.pl/pliki/l_wybrane_mp.pdf http://beta.lgdbeskid.nazwa.pl/pliki/l_wybrane_mp.pdf  http://www.youtube.com/watch?v=MGcAyA9A-a8 http://www.youtube.com/watch?v=MGcAyA9A-a8  http://www.wrota.info.pl/index.php/mae-projekty http://www.wrota.info.pl/index.php/mae-projekty  http://www.youtube.com/watch?v=-ItixdarLkw http://www.youtube.com/watch?v=-ItixdarLkw  http://www.youtube.com/watch?v=6zfOEp-R5KY http://www.youtube.com/watch?v=6zfOEp-R5KY  http://www.youtube.com/watch?v=XpXXDu3OulE http://www.youtube.com/watch?v=XpXXDu3OulE


Pobierz ppt "Program Leader Instrument zintegrowanego zarządzania rozwojem lokalnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google