Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Certyfikacja lotnisk zgodnie z wymaganiami unijnymi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Certyfikacja lotnisk zgodnie z wymaganiami unijnymi"— Zapis prezentacji:

1 Certyfikacja lotnisk zgodnie z wymaganiami unijnymi
Urząd Lotnictwa Cywilnego Departament Lotnisk, 13 stycznia 2015

2 System prawa UE Rozporządzenie WE 216/2008 Rozporządzenia KE
dla lotnisk 139/2014 (11 artykułów) Specyfikacje Certyfikacyjne (CS) Akceptowane sposoby stosowania przepisów Materiały doradcze Załącznik 2 Wymagania dla władz lotniczych (AR) Załącznik 3 Wymagania dla organizacji (OR) Załącznik 4 Wymagania operacyjne dla lotnisk (OPS) Załącznik 1 Definicje AMC - AR Alt. AMC GM - AR AMC - OR Alt. AMC GM - OR AMC - OPS Alt. AMC GM- OPS GM - CS

3 Struktura przepisów UE
Przepisy wykonawcze 139/2014 (Implementing rules) AMC - Akceptowane sposoby stosowania przepisów GM - Materiały doradcze CS - Specyfikacje certyfikacyjne WE 216/2008 Parlament i Rada UE Komisja Europejska EASA HARD LAW „Binding” SOFT LAW „Non-binding”

4 Stosowalność prawa UE Lotniska, w tym ich wyposażenie, przeznaczone do użytku publicznego oraz obsługujące zarobkowy przewóz lotniczy, na których prowadzi się operacje podejścia lub odlotu przy wykorzystaniu procedur instrumentalnych, oraz a) które dysponują utwardzoną drogą startową o długości co najmniej 800 m. lub b) obsługują wyłącznie śmigłowce. Personel i organizacje zaangażowane w eksploatację tych lotnisk powinny spełniać wymogi rozporządzenia 216/2008.

5 Możliwość wydania odstępstwa
Zgodnie z art. 4 ust. 3b rozporządzenia 216/2008 w drodze odstępstwa od ust. 3a Państwa Członkowskie mogą podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia wobec lotniska, które: obsługuje nie więcej niż pasażerów rocznie, oraz - obsługuje nie więcej niż 850 operacji związanych z obsługą towarów rocznie.

6 Przygotowanie Polski optymalne
Rozporządzenie 216/2008 oraz rozporządzenie 139/2014 są wiążące i stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE. Co do zasady nie ma potrzeby tworzenia przepisów krajowych do ich wdrożenia. Zasadne pewne zmiany w przepisach krajowych, a nawet określenie niektórych wymagań, np. gdzie prawo UE wyraźnie nakazuje, aby Państwa członkowskie takie przepisy opracowały.

7 Zasadne zmiany prawa Kwestie związane z między innymi z:
określaniem bazy certyfikacyjnej na podstawie specyfikacji certyfikacyjnych (CS) wydawanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA); monitorowaniem otoczenia lotnisk; zarządzaniem zagrożeniami związanymi z dziką zwierzyną; organizacją systemu zgłaszania, gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania informacji o bezpieczeństwie, a także sposobu zgłaszania i zatwierdzania zmian na lotnisku, służbami ratowniczo-gaśniczymi.

8 Zasadne zmiany prawa Nowelizacja przepisów: Ustawy Prawo lotnicze,
Rozporządzenia ws. certyfikacji, Rozporządzenia ws. kontroli Opracowanie wewnętrznego systemu certyfikacji i nadzoru w ULC (np. Podręcznika certyfikacji)

9 Terminy W okresie przejściowym, tzn. do dnia 31 grudnia 2017, lotniska posiadające certyfikat będą mogły go posiadać i przedłużać na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. W tym czasie będą musiały przejść proces ponownej certyfikacji (konwersję certyfikatu) potwierdzającej spełnianie wymagań europejskich (określonych w AMC i CS). W związku z zastosowaniem wyżej opisanego mechanizmu, do dnia 31 grudnia 2017 roku wszystkie lotniska spełniające warunki art. 4 ust. 3a rozporządzenia 216/2008/WE będą musiały uzyskać certyfikat zgodnie z rozporządzeniem 216/2008 oraz rozporządzeniem nr 139/2014.

10 „Nowy” certyfikat W odniesieniu do każdego lotniska wymagany jest certyfikat. Certyfikat wydawany jest gdy wnioskodawca wykaże, iż lotnisko spełnia wymogi podstawy certyfikacji lotnisk określone w podstawie certyfikacji oraz że lotnisko nie posiada żadnych cech lub charakterystyk powodujących, że jego eksploatacja nie jest bezpieczna. Certyfikat obejmuje lotnisko, jego eksploatacje i jego wyposażenie związane z bezpieczeństwem. Certyfikat może być oddzielny dla lotniska i dla zarządzającego.

11 Podstawa certyfikacji
Zgodnie z art. 8a rozporządzenia 216/2008 na podstawę certyfikacji lotniska składają się: 1) specyfikacje certyfikacyjne dotyczące rodzajów lotnisk (CS); 2) przepisy, w odniesieniu do których zaakceptowano równoważny poziom bezpieczeństwa (ELOS); 3) specjalne szczegółowe specyfikacje techniczne (SC). Ważnym nowym elementem jest możliwość wydawania dokumentu akceptującego odstępstwo i sposób jego usunięcia (DAAD). Urząd Lotnictwa Cywilnego Departament Lotnisk, 13 stycznia 2015

12 Odstępstwa od SC ELOS (Equivalent Level of Safety) ─ równoważny poziom bezpieczeństwa. Dotyczy przypadków, gdy po dokonaniu odpowiedniej analizy bezpieczeństwa można w inny sposób osiągnąć wymagany cel (np. gdy RESA < 240 m, można zastosować specjalne materiały plastyczne (EMAS), itp.). SC (Special Conditions) ─ warunki specjalne. SC przyznawane są w szczególnych wypadkach, związanych warunkami lokalnymi, ukształtowaniem terenu itp. (np. Gibraltar, gdzie droga publiczna przebiega w poprzek drogi startowej.

13 Odstępstwa od SC DAAD (Deviation Acceptance and Action Document)
− Dokument akceptujący dane odstępstwo oraz sposób działania zarządzającego lotniskiem, mający na celu jego usunięcie. − DAAD może być przyznane jeśli nie kwalifikuje się jako ELOS lub SC. − DAAD powinno być określone, gdy dane wymaganie nie może być spełnione teraz, ale zostanie wdrożone w przyszłości. − W odniesieniu do każdego odstępstwa DAAD sporządza się dodatkowo ocenę bezpieczeństwa. Wnioski o DAAD składane mogą być tylko do 31 grudnia 2024 r.

14 Zadania zarządzających lotniskami
Przygotowanie się do składania wniosku o konwersję certyfikatu. Wykazanie zgodności z podstawą certyfikacji (spełniania przepisów 216/2008, 139/2014, CS, AMC). Opracowanie systemu zarządzania zintegrowanego z systemem zarządzania bezpieczeństwem. Zweryfikowanie spełniania przez personel wymagań. Opracowanie programu szkoleń i sprawdzianów umiejętności.

15 Zadania zarządzających lotniskami
Zweryfikowanie programów bezpieczeństwa, systemu zgłaszania spraw związanych z bezpieczeństwem. Opracowanie nowej INOP. Zweryfikowanie PDSZ. Opracowanie procedur monitorowania otoczenia lotniska. Zapewnienie koordynacji działań z innymi organizacjami działającymi lub świadczącymi usługi na terenie lotniska.

16 EWIDENCJA CERTYFIKATÓW LOTNISK UŻYTKU PUBLICZNEGO Lp. Nazwa lotniska
Kod lCAO Numer certyfikatu Kod ref. Nazwa i adres zarządzającego Ważny do: 1. Bydgoszcz - Szwederowo EPBY PL-004/EPBY/2012 4D Port Lotniczy Bydgoszcz SA ul. Paderewskiego Białe Błota KRS: Port Lotniczy Bydgoszcz SA ul.. Grodzka Bydgoszcz r. 2. Szczecin - Goleniów EPSC PL-005/EPSC/2013 Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp z o.o. Glewice 1A Goleniów r. 3. Łódź - Lublinek EPLL PL-005/EPLL/2013 Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ul. Gen. S. Maczka Łódź r. 4. Kraków - Balice EPKK PL-004/EPKK/2013 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. ul. Kpt. M. Medweckiego Balice r. 5. Rzeszów - Jasionka EPRZ PL-004/EPRZ/2013 Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o. Jasionka Jasionka r. 6. Katowice - Pyrzowice EPKT PL-005/EPKT/2013 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Al. Korfantego Katowice r. 7. Gdańsk im. Lecha Wałęsy EPGD PL-006/EPGD/2013 Port Lotniczy Gdańsk Sp z o.o. ul. Słowackiego Gdańsk r. 8. Lotnisko Chopina w Warszawie EPWA PL-005/EPWA/2013 4E Przedsiębiorstwo Państwowe ,,Porty Lotnicze" ul. Żwirki i Wigury Warszawa r. 9. Lublin EPLB PL-002/EPLB/2013 Port Lotniczy Lublin SA ul. Króla Jana III Sobieskiego Świdnik KRS: Port Lotniczy Lublin SA ul. Hempla Lublin r. 10. Zielona Góra - Babimost EPZG PL-003/EPZG/2014 Przedsiębiorstwo Państwowe ,,Porty Lotnicze" ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa r. 11. Poznań - Ławica EPPO PL-005/EPPO/2014 Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp z o.o. ul. Bukowska Poznań r. 12. Warszawa/Modlin EPMO PL-003/EPMO/2014 Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o Gen. Wiktora Thommee 1A Nowy Dwór Mazowiecki r. 13. Wrocław - Strachowice EPWR PL-004/EPWR/2014 Port Lotniczy Wrocław S.A. ul. Graniczna Wrocław r.

17 Najbliższe działania Próbny proces konwersji certyfikatu na przykładzie EPBY. Kolejne spotkanie informacyjne dla pracowników lotnisk odpowiedzialnych za praktyczne przygotowanie do stosowania ww. przepisów odbędzie się najpóźniej do połowy lutego 2015 r. EASA regularnie organizuje warsztaty i konferencje na temat stosowania nowych wymagań (informacje dostępne są na stronie

18 Dziękuję za uwagę. KONTAKT
Sylwia Ciszewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Lotnisk: Joanna Santkiewicz-Galas - Specjalista w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Wg Standardów Międzynarodowych: Beata Grabowska - Naczelnik Wydziału Analiz i Standardów Lotniskowych:


Pobierz ppt "Certyfikacja lotnisk zgodnie z wymaganiami unijnymi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google