Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Lotnictwa Cywilnego Departament Lotnisk, 13 stycznia 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Lotnictwa Cywilnego Departament Lotnisk, 13 stycznia 2015."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Lotnictwa Cywilnego Departament Lotnisk, 13 stycznia 2015

2 Rozporządzenie WE 216/2008 Akceptowane sposoby stosowania przepisów Materiały doradcze Rozporządzenia KE dla lotnisk 139/2014 (11 artykułów) AMC - AR AMC - OPS AMC - ORGM - AR GM - OR GM- OPS GM - CS Specyfikacje Certyfikacyjne (CS) Załącznik 2 Wymagania dla władz lotniczych (AR) Załącznik 3 Wymagania dla organizacji (OR) Załącznik 4 Wymagania operacyjne dla lotnisk (OPS) Załącznik 1 Definicje Alt. AMC 2

3 Przepisy wykonawcze 139/2014 (Implementing rules) AMC - Akceptowane sposoby stosowania przepisów GM - Materiały doradcze CS - Specyfikacje certyfikacyjne WE 216/2008 Parlament i Rada UE Komisja Europejska EASA HARD LAW „Binding” SOFT LAW „Non- binding” 3

4 Stosowalność prawa UE Lotniska, w tym ich wyposażenie, przeznaczone do użytku publicznego oraz obsługujące zarobkowy przewóz lotniczy, na których prowadzi się operacje podejścia lub odlotu przy wykorzystaniu procedur instrumentalnych, oraz a) które dysponują utwardzoną drogą startową o długości co najmniej 800 m. lub b) obsługują wyłącznie śmigłowce. Personel i organizacje zaangażowane w eksploatację tych lotnisk powinny spełniać wymogi rozporządzenia 216/2008. 4

5 Zgodnie z art. 4 ust. 3b rozporządzenia 216/2008 w drodze odstępstwa od ust. 3a Państwa Członkowskie mogą podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia wobec lotniska, które: - obsługuje nie więcej niż 10 000 pasażerów rocznie, oraz - obsługuje nie więcej niż 850 operacji związanych z obsługą towarów rocznie. 5

6 Rozporządzenie 216/2008 oraz rozporządzenie 139/2014 są wiążące i stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE. Co do zasady nie ma potrzeby tworzenia przepisów krajowych do ich wdrożenia. Zasadne pewne zmiany w przepisach krajowych, a nawet określenie niektórych wymagań, np. gdzie prawo UE wyraźnie nakazuje, aby Państwa członkowskie takie przepisy opracowały. 6

7 Kwestie związane z między innymi z: - określaniem bazy certyfikacyjnej na podstawie specyfikacji certyfikacyjnych (CS) wydawanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA); - monitorowaniem otoczenia lotnisk; - zarządzaniem zagrożeniami związanymi z dziką zwierzyną; - organizacją systemu zgłaszania, gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania informacji o bezpieczeństwie, a także sposobu zgłaszania i zatwierdzania zmian na lotnisku, - służbami ratowniczo-gaśniczymi. 7

8 Nowelizacja przepisów: - Ustawy Prawo lotnicze, - Rozporządzenia ws. certyfikacji, - Rozporządzenia ws. kontroli Opracowanie wewnętrznego systemu certyfikacji i nadzoru w ULC (np. Podręcznika certyfikacji) 8

9 W okresie przejściowym, tzn. do dnia 31 grudnia 2017, lotniska posiadające certyfikat będą mogły go posiadać i przedłużać na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. W tym czasie będą musiały przejść proces ponownej certyfikacji (konwersję certyfikatu) potwierdzającej spełnianie wymagań europejskich (określonych w AMC i CS). W związku z zastosowaniem wyżej opisanego mechanizmu, do dnia 31 grudnia 2017 roku wszystkie lotniska spełniające warunki art. 4 ust. 3a rozporządzenia 216/2008/WE będą musiały uzyskać certyfikat zgodnie z rozporządzeniem 216/2008 oraz rozporządzeniem nr 139/2014. 9

10 W odniesieniu do każdego lotniska wymagany jest certyfikat. Certyfikat wydawany jest gdy wnioskodawca wykaże, iż lotnisko spełnia wymogi podstawy certyfikacji lotnisk określone w podstawie certyfikacji oraz że lotnisko nie posiada żadnych cech lub charakterystyk powodujących, że jego eksploatacja nie jest bezpieczna. Certyfikat obejmuje lotnisko, jego eksploatacje i jego wyposażenie związane z bezpieczeństwem. Certyfikat może być oddzielny dla lotniska i dla zarządzającego. 10

11 Zgodnie z art. 8a rozporządzenia 216/2008 na podstawę certyfikacji lotniska składają się: 1) specyfikacje certyfikacyjne dotyczące rodzajów lotnisk (CS); 2) przepisy, w odniesieniu do których zaakceptowano równoważny poziom bezpieczeństwa (ELOS); 3) specjalne szczegółowe specyfikacje techniczne (SC). Ważnym nowym elementem jest możliwość wydawania dokumentu akceptującego odstępstwo i sposób jego usunięcia (DAAD). Urząd Lotnictwa Cywilnego Departament Lotnisk, 13 stycznia 2015 11

12 1. ELOS (Equivalent Level of Safety) ─ równoważny poziom bezpieczeństwa. Dotyczy przypadków, gdy po dokonaniu odpowiedniej analizy bezpieczeństwa można w inny sposób osiągnąć wymagany cel (np. gdy RESA < 240 m, można zastosować specjalne materiały plastyczne (EMAS), itp.). 2. SC (Special Conditions) ─ warunki specjalne. SC przyznawane są w szczególnych wypadkach, związanych warunkami lokalnymi, ukształtowaniem terenu itp. (np. Gibraltar, gdzie droga publiczna przebiega w poprzek drogi startowej. 12

13 3. DAAD (Deviation Acceptance and Action Document) − Dokument akceptujący dane odstępstwo oraz sposób działania zarządzającego lotniskiem, mający na celu jego usunięcie. − DAAD może być przyznane jeśli nie kwalifikuje się jako ELOS lub SC. − DAAD powinno być określone, gdy dane wymaganie nie może być spełnione teraz, ale zostanie wdrożone w przyszłości. − W odniesieniu do każdego odstępstwa DAAD sporządza się dodatkowo ocenę bezpieczeństwa. Wnioski o DAAD składane mogą być tylko do 31 grudnia 2024 r. 13

14 - Przygotowanie się do składania wniosku o konwersję certyfikatu. - Wykazanie zgodności z podstawą certyfikacji (spełniania przepisów 216/2008, 139/2014, CS, AMC). - Opracowanie systemu zarządzania zintegrowanego z systemem zarządzania bezpieczeństwem. - Zweryfikowanie spełniania przez personel wymagań. - Opracowanie programu szkoleń i sprawdzianów umiejętności. 14

15 - Zweryfikowanie programów bezpieczeństwa, systemu zgłaszania spraw związanych z bezpieczeństwem. - Opracowanie nowej INOP. - Zweryfikowanie PDSZ. - Opracowanie procedur monitorowania otoczenia lotniska. - Zapewnienie koordynacji działań z innymi organizacjami działającymi lub świadczącymi usługi na terenie lotniska. 15

16 EWIDENCJA CERTYFIKATÓW LOTNISK UŻYTKU PUBLICZNEGO Lp.Nazwa lotniskaKod lCAONumer certyfikatuKod ref.Nazwa i adres zarządzającegoWażny do: 1.Bydgoszcz - SzwederowoEPBYPL-004/EPBY/20124D Port Lotniczy Bydgoszcz SA ul. Paderewskiego 1 86-005 Białe Błota KRS: Port Lotniczy Bydgoszcz SA ul.. Grodzka 12 85-109 Bydgoszcz 28.04.2015 r. 2.Szczecin - GoleniówEPSCPL-005/EPSC/20134D Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp z o.o. Glewice 1A 72-100 Goleniów 28.09.2015 r. 3.Łódź - LublinekEPLLPL-005/EPLL/2013 Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ul. Gen. S. Maczka 35 94-328 Łódź 02.11.2015 r. 4.Kraków - BaliceEPKKPL-004/EPKK/20134D Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. ul. Kpt. M. Medweckiego 1 32-083 Balice 16.05.2016 r. 5.Rzeszów - JasionkaEPRZPL-004/EPRZ/20134D Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o. Jasionka 942 36-002 Jasionka 26.05.2016 r. 6.Katowice - PyrzowiceEPKTPL-005/EPKT/20134D Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Al. Korfantego 38 40-161 Katowice 04.10.2016 r. 7.Gdańsk im. Lecha WałęsyEPGDPL-006/EPGD/20134D Port Lotniczy Gdańsk Sp z o.o. ul. Słowackiego 200 80-298 Gdańsk 23.10.2016 r. 8.Lotnisko Chopina w WarszawieEPWAPL-005/EPWA/20134E Przedsiębiorstwo Państwowe,,Porty Lotnicze" ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa 21.11.2016 r. 9.LublinEPLBPL-002/EPLB/20134D Port Lotniczy Lublin SA ul. Króla Jana III Sobieskiego 1 21-040 Świdnik KRS: Port Lotniczy Lublin SA ul. Hempla 6 20-008 Lublin 11.12.2016 r. 10.Zielona Góra - BabimostEPZGPL-003/EPZG/20144D Przedsiębiorstwo Państwowe,,Porty Lotnicze" ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa 01.04.2017 r. 11.Poznań - ŁawicaEPPOPL-005/EPPO/20144D Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp z o.o. ul. Bukowska 285 60-189 Poznań 29.05.2017 r. 12.Warszawa/ModlinEPMOPL-003/EPMO/2014 Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o. Gen. Wiktora Thommee 1A 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki 12.07.2017 r. 13.Wrocław - StrachowiceEPWRPL-004/EPWR/20144D Port Lotniczy Wrocław S.A. ul. Graniczna 190 54-530 Wrocław 06.08.2017 r.

17 Próbny proces konwersji certyfikatu na przykładzie EPBY. Kolejne spotkanie informacyjne dla pracowników lotnisk odpowiedzialnych za praktyczne przygotowanie do stosowania ww. przepisów odbędzie się najpóźniej do połowy lutego 2015 r. EASA regularnie organizuje warsztaty i konferencje na temat stosowania nowych wymagań (informacje dostępne są na stronie www.easa.europa.eu) 17

18 18 Dziękuję za uwagę. KONTAKT Sylwia Ciszewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Lotnisk: sciszewska@ulc.gov.pl Joanna Santkiewicz-Galas - Specjalista w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Wg Standardów Międzynarodowych: jsantkiewiczgalas@ulc.gov.pl Beata Grabowska - Naczelnik Wydziału Analiz i Standardów Lotniskowych: bgrabowska@ulc.gov.pl


Pobierz ppt "Urząd Lotnictwa Cywilnego Departament Lotnisk, 13 stycznia 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google