Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE. CO ZMIENIŁO SIĘ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU? ➲ Od 2009 roku w przedszkolach nie ma już tzw. „zerówek”, gdzie dzieci rozpoczynały naukę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZEŚCIOLATEK W SZKOLE. CO ZMIENIŁO SIĘ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU? ➲ Od 2009 roku w przedszkolach nie ma już tzw. „zerówek”, gdzie dzieci rozpoczynały naukę."— Zapis prezentacji:

1 SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

2 CO ZMIENIŁO SIĘ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU? ➲ Od 2009 roku w przedszkolach nie ma już tzw. „zerówek”, gdzie dzieci rozpoczynały naukę czytania, pisania i liczenia. Umiejętności te zdobywają w szkole. ➲ W pierwszej klasie dzieci uczą się i bawią - podstawa programowa, organizacja zajęć i podręczniki są dostosowane do obniżonego wieku rozpoczynania edukacji szkolnej. ➲ Szkoła ma obowiązek objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną zarówno dzieci mające trudności w nauce jak i uzdolnione poprzez zapewnienie indywidualnych zajęć wspierających. ➲ Sale lekcyjne zostały przystosowane do przyjęcia młodszych uczniów.

3 Z NASZYCH OBSERWACJI ……… Od 2009 w każdym kolejnym roku szkolnym dzieci sześcioletnie stanowiły coraz liczniejszą grupę pierwszoklasistów. W roku szkolnym 2014/2015 duża liczebność sześciolatków pozwoliła nam na utworzenie dwóch odrębnych oddziałów dla tych dzieci. Dzięki zbieraniu doświadczeń poprzez podpatrywanie pracy grup przedszkolnych i szkolenie nauczycieli, udało nam się stworzyć dzieciom dogodne warunki do nauki i zabawy oraz zapewnić im właściwą opiekę. Wbrew obawom rodziców okazało się, że przystosowanie się tej grupy do funkcjonowania w szkole przebiega bez problemów. Dzieci świetnie odnajdują się w roli ucznia, a indywidualne trudności nie różnią się od problemów dzieci siedmioletnich. Sześciolatki bardzo dobrze radzą sobie z nauką, a ewentualne kłopoty wynikają bardziej z indywidualnych predyspozycji osobowościowych, niż cech rozwoju psychofizycznego związanych z wiekiem.

4 MAŁA SZKOŁA TO DOPILNOWANE DZIECI Nasza szkoła jest niewielką placówką, uczy się tu zaledwie 470 dzieci. Zaletą niewielkiej ilości uczniów jest brak anonimowości i poczucie bezpieczeństwa. Nauczyciele są w stanie zapanować nad najdrobniejszymi przejawami agresji, gdyż dostrzegają je już w momencie wystąpienia.

5 W szkole panuje przyjacielska atmosfera. Uczniowie nie boją się rozmawiać z nauczycielami i pracownikami szkoły o problemach, nawet osobistych. Nikt tu nie jest pozostawiony sam sobie. Rodzice mają zaufanie do wychowawców i nauczycieli, nie obawiają się powierzyć dziecko ich opiece nawet na kilkudniowe wyjazdy. Nauczyciele stanowią kompetentny, zgrany i serdeczny zespół.

6 NASZE ROZWIĄZANIA SPRZYJAJĄ AKLIMATYZACJI DZIECI

7 ➲ Uczniowie klas pierwszych, tak jak w przedszkolu, rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.00. ➲ Maksymalna liczba godzin zajęć w klasie pierwszej to pięć dziennie. ➲ Czas przerw i pracy na lekcji modyfikuje nauczyciel na podstawie obserwacji uczniów. W razie potrzeby organizuje zabawy i zajęcia ruchowe. ➲ Uczniowie pozostawiają część podręczników i przyborów szkolnych w szafkach. ➲ Treści realizowane w ramach poszczególnych edukacji są ze sobą powiązane. Ich zrozumienie ułatwiają dzieciom metody aktywizujące, oparte na praktycznym działaniu. ➲ Dzieci korzystają z kolorowych pomocy dydaktycznych pozyskanych dzięki udziale szkoły w projektach unijnych.

8 PRZEZ CAŁY CZAS POBYTU W SZKOLE POD OPIEKĄ NAUCZYCIELA Najmłodsi uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela również podczas przerw. W początkowym okresie nauki w razie potrzeby wychowawcę wspiera dodatkowy nauczyciel, który pomaga dzieciom zwłaszcza podczas przebierania się przed zajęciami wychowania fizycznego. Po skończonych zajęciach uczniowie korzystający ze świetlicy są tam odprowadzani przez nauczyciela.

9 Wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej zostały odnowione. Wesołe, jasne kolory wnętrz oraz barwne elementy dekoracyjne sprawiają, że klasy są przytulne. Podczas przerwy dzieci mogą pobawić się w kącikach tematycznych lub poczytać, korzystając z klasowej biblioteczki.

10 NAUKA TO ODKRYWANIE ŚWIATA Lekcje nie muszą być nudne jeśli można się pobawić kolorowymi klockami, zbadać jak powstaje cień, odwiedzić szkolną stację meteorologiczną i samodzielnie odczytać wskazania przyrządów do pomiaru elementów pogody. Naukę przez praktyczne działanie wspomaga technologia komputerowa: tablice interaktywne i Biblioteczne Centrum Multimedialne.

11 NIE ZAWSZE W ŁAWKACH W klasach wyznaczone jest wolne miejsce, które umożliwia nauczycielowi prowadzenie zajęć na dywanie, a dzieciom daje przestrzeń do relaksu i zabaw podczas przerw.

12 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ROZWIJAJĄ ZAINTERESOWANIA I POMAGAJĄ POKONAĆ TRUDNOŚCI W NAUCE

13 LEKCJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO POZWALAJĄ POZNAĆ WŁASNE MOŻLIWOŚCI, INTEGRUJĄ I UCZĄ ZDROWEJ RYWALIZACJI.

14 RUCH I ZABAWA WSPOMAGAJĄ NAUKĘ I POMAGAJĄ SIĘ ZRELAKSOWAĆ. Dzieci sześcioletnie chętnie biorą udział w zajęciach ruchowych. Sala świetlicowa jest wyposażona w ciekawe przybory do ćwiczeń, tak aby rozwijać orientację przestrzenną, zwinność oraz koordynację motoryczną. Równie ciekawe są dla nich gry i zabawy zespołowe na szkolnym boisku.

15 PLAC ZABAW NA ŚWIEŻYM POWIETRZU JEST IDEALNYM MIEJSCEM DLA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ Wspólna zabawa z rówieśnikami na placu wyposażonym w atrakcyjne sprzęty sprawia dzieciom wiele radości, przyczynia się do ich rozwoju fizycznego i uczy współżycia w grupie.,

16 MALI PŁYWACY Chętni uczniowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach w ramach programu autorskiego ”Potrafię pływać” - nauka i doskonalenie pływania w klasach I - III opracowanego przez nauczycielkę wychowania fizycznego z naszej szkoły. W formie zabawy w wodzie dzieci zdobywają lub doskonalą umiejętność pływania oraz przygotowują się do aktywnego wypoczynku nad wodą. Efekty ich pracy owocują sukcesami w wielu zawodach pływackich.

17 SZKOŁA TO NIE TYLKO NAUKA, TO RÓWNIEŻ: Spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki i zabawy z rówieśnikami.

18 GDY RODZICE PRACUJĄ… Oczekiwanie na rodziców w świetlicy szkolnej to czas zabawy i odrabiania zadań domowych pod opieką pani. Świetlica czynna jest od godz. 6.45 do zakończenia zajęć w szkole. Można tam również zjeść smaczny obiad.

19 FERIE, WAKACJE ….. JAK ZAPEWNIĆ DZIECKU OPIEKĘ I JEDNOCZEŚNIE AKTYWNY WYPOCZYNEK? Na szkolnych półkoloniach i obozach dzieci pod opieką znanych im nauczycieli czują się bezpiecznie. Wspólnie z kolegami bawią się, wyjeżdżają na ciekawe wycieczki, rywalizują w zajęciach sportowych, korzystają z basenu i kręgielni.

20 ZAPRASZAMY DO SZKOŁY! Z PRZYJEMNOŚCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE PAŃSTWA PYTANIA.


Pobierz ppt "SZEŚCIOLATEK W SZKOLE. CO ZMIENIŁO SIĘ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU? ➲ Od 2009 roku w przedszkolach nie ma już tzw. „zerówek”, gdzie dzieci rozpoczynały naukę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google