Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE – CZY TO DOBRY POMYSŁ?.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZEŚCIOLATEK W SZKOLE – CZY TO DOBRY POMYSŁ?."— Zapis prezentacji:

1 SZEŚCIOLATEK W SZKOLE – CZY TO DOBRY POMYSŁ?

2 Z NASZYCH OBSERWACJI ………
W latach przyjęliśmy w swoje szeregi dwanaścioro sześciolatków. Wbrew obawom rodziców okazało się, że przystosowanie się tej grupy do funkcjonowania w szkole przebiega bez problemów. Dzieci świetnie odnajdują się w roli ucznia, a indywidualne problemy nie różnią się od problemów dzieci siedmioletnich. Sześciolatki bardzo dobrze radzą sobie z nauką, a ewentualne kłopoty wynikają bardziej z indywidualnych predyspozycji osobowościowych, niż cech rozwoju psychofizycznego związanych z wiekiem.

3 brak anonimowości i poczucie bezpieczeństwa.
MAŁA SZKOŁA TO DOPILNOWANE DZIECI Nasza szkoła jest niewielką placówką, uczy się tu zaledwie 370 dzieci. Zaletą niewielkiej ilości uczniów jest brak anonimowości i poczucie bezpieczeństwa. Nauczyciele są w stanie zapanować nad najdrobniejszymi przejawami agresji, gdyż dostrzegają je już w momencie wystąpienia.

4 W szkole panuje przyjacielska atmosfera
W szkole panuje przyjacielska atmosfera. Uczniowie nie boją się rozmawiać z nauczycielami i pracownikami szkoły o problemach, nawet osobistych. Nikt tu nie jest pozostawiony sam sobie. Rodzice mają zaufanie do wychowawców i nauczycieli, nie obawiają się powierzyć dziecko ich opiece nawet na kilkudniowe wyjazdy. Nauczyciele stanowią kompetentny, zgrany i serdeczny zespół.

5 Niemal każda klasa ma swoją salę lekcyjną, co pozwala nam na wczesne kończenie lekcji i dostosowanie godzin zajęć pozalekcyjnych, tak aby dziecko miało czas na naukę i wypoczynek. Po lekcjach dzieci mogą korzystać ze świetlicy, zjeść smaczny obiad i pobawić się.

6 CO ZMIENIŁO SIĘ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU?
Od 2009 roku w przedszkolach nie ma już tzw. „zerówek”, gdzie dzieci rozpoczynały naukę czytania, pisania i liczenia. Umiejętności te zdobywają w szkole. W pierwszej klasie dzieci uczą się i bawią - podstawa programowa, organizacja zajęć i podręczniki są dostosowane do obniżonego wieku rozpoczynania edukacji szkolnej. Szkoła ma obowiązek objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną zarówno dzieci mające trudności w nauce jak i uzdolnione poprzez zapewnienie indywidualnych zajęć wspierających. Sale lekcyjne zostały przystosowane do przyjęcia młodszych uczniów.

7 NASZE ROZWIĄZANIA SPRZYJAJĄ AKLIMATYZACJI DZIECI

8 Uczniowie klas pierwszych, tak jak w przedszkolu, rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.00.
Maksymalna liczba godzin zajęć w klasie pierwszej to pięć dziennie. Czas przerw i pracy na lekcji modyfikuje nauczyciel na podstawie obserwacji uczniów. W razie potrzeby organizuje zabawy i zajęcia ruchowe. Uczniowie pozostawiają część podręczników i przyborów szkolnych w szafkach. Treści realizowane w ramach poszczególnych edukacji są ze sobą powiązane. Ich zrozumienie ułatwiają dzieciom metody aktywizujące, oparte na praktycznym działaniu. Dzieci korzystają z kolorowych pomocy dydaktycznych pozyskanych dzięki udziale szkoły w projektach unijnych.

9 PRZEZ CAŁY CZAS POBYTU W SZKOLE POD OPIEKĄ NAUCZYCIELA
Najmłodsi uczniowie pozostają pod opieka nauczyciela również podczas przerw. W początkowym okresie nauki w razie potrzeby wychowawcę wspiera dodatkowy nauczyciel, który pomaga dzieciom zwłaszcza podczas przebierania się przed zajęciami wychowania fizycznego.

10 Wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej zostały odnowione
Wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej zostały odnowione. Wesołe, jasne kolory wnętrz oraz barwne elementy dekoracyjne sprawiają, że klasy są przytulne.

11 NAUKA TO ODKRYWANIE ŚWIATA
Lekcje nie muszą być nudne jeśli można się pobawić kolorowymi klockami, zbadać jak powstaje cień, odwiedzić szkolną stację meteorologiczną i samodzielnie odczytać wskazania przyrządów do pomiaru elementów pogody. Naukę przez praktyczne działanie wspomaga technologia komputerowa: tablice interaktywne i Biblioteczne Centrum Multimedialne.

12 NIE ZAWSZE W ŁAWKACH W klasach wyznaczone jest wolne miejsce, które umożliwia nauczycielowi prowadzenie zajęć na dywanie, a dzieciom daje przestrzeń do relaksu i zabaw podczas przerw.

13 ROZWIJAJĄ ZAINTERESOWANIA I POMAGAJĄ POKONAĆ TRUDNOŚCI W NAUCE
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ROZWIJAJĄ ZAINTERESOWANIA I POMAGAJĄ POKONAĆ TRUDNOŚCI W NAUCE

14 I UCZĄ ZDROWEJ RYWALIZACJI.
LEKCJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO POZWALAJĄ POZNAĆ WŁASNE MOŻLIWOŚCI, INTEGRUJĄ I UCZĄ ZDROWEJ RYWALIZACJI.

15 RUCH I ZABAWA WSPOMAGAJĄ NAUKĘ I POMAGAJĄ SIĘ ZRELAKSOWAĆ.
Dzieci sześcioletnie chętnie biorą udział w zajęciach ruchowych w specjalnie do tego celu przygotowanej sali zabaw. Ćwiczenia kształtujące orientację przestrzenną, zwinność oraz koordynację motoryczną prowadzone są w formie zabaw z wykorzystaniem kolorowych przyborów. .

16 PLAC ZABAW NA ŚWIEŻYM POWIETRZU JEST IDEALNYM MIEJSCEM
DLA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ , Wspólna zabawa z rówieśnikami na placu wyposażonym w atrakcyjne sprzęty sprawia dzieciom wiele radości, przyczynia się do ich rozwoju fizycznego I uczy współżycia w grupie.

17 MALI PŁYWACY http://www.sp6gniezno.eu/
Chętni uczniowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach w ramach programu autorskiego ”Potrafię pływać” - nauka i doskonalenie pływania w klasach I - III opracowanego przez nauczycielkę wychowania fizycznego z naszej szkoły. W formie zabawy w wodzie dzieci zdobywają lub doskonalą umiejętność pływania oraz przygotowują się do aktywnego wypoczynku nad wodą. Efekty ich pracy owocują sukcesami w wielu zawodach pływackich. MALI PŁYWACY

18 SZKOŁA TO NIE TYLKO NAUKA, TO RÓWNIEŻ:
Spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki i zabawy z równieśnikami.

19 GDY RODZICE PRACUJĄ… Oczekiwanie na rodziców
w świetlicy szkolnej to czas zabawy i odrabiania zadań domowych, pod opieką pani. Świetlica czynna jest od godz do Można tam również zjeść smaczny obiad.

20 FERIE, WAKACJE ….. JAK ZAPEWNIĆ DZIECKU OPIEKĘ
I JEDNOCZEŚNIE AKTYWNY WYPOCZYNEK? Na szkolnych półkoloniach i obozach dzieci pod opieką znanych im nauczycieli czują się bezpiecznie. Wspólnie z kolegami bawią się, wyjeżdżają na ciekawe wycieczki, rywalizują w zajęciach sportowych, korzystają z basenu i kręgielni.

21 ZAPRASZAMY DO SZKOŁY! Z PRZYJEMNOŚCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE PAŃSTWA PYTANIA.


Pobierz ppt "SZEŚCIOLATEK W SZKOLE – CZY TO DOBRY POMYSŁ?."

Podobne prezentacje


Reklamy Google