Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagadnienie wadliwej pomocy czyli jak nie pomagać… Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagadnienie wadliwej pomocy czyli jak nie pomagać… Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie."— Zapis prezentacji:

1 Zagadnienie wadliwej pomocy czyli jak nie pomagać… Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej „Poradnictwo dla osób starszych” Dr Daria Zielińska-Pękał

2 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Strefa cienia w poradnictwie Gerald Egan – to wszystko, co negatywnie wpływa na relację, na sam proces pomagania, a nie jest zidentyfikowane i zanalizowane ani przez pomagającego, ani przez klienta. działania poradnicze (pomocowe), które mogą przynieść szkodę osobie radzącej się strefa cienia jest skrywana i przemilczana. – strefa nadużyć – strefa zaniedbań

3 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Strefa nadużyć działania doradcy wykraczające poza ramy jego profesji, działania doradcy związane z przemocowym traktowaniem osób radzących się – przekraczanie norm etycznych – nieszanowanie granic klienta – ujawnianie agresywnych reakcji – przedmiotowe traktowanie klientów – wzbudzanie lęku w klientach – obciążanie klientów swoimi sprawami – uzależnianie klientów od siebie – indoktrynacja podopiecznych

4 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Strefa zaniedbań działania wynikające z niewłaściwego przygotowania do roli osoby pomagającej – brak zaangażowania – pomijanie ważnych elementów w relacji – brak predyspozycji do wykonywania zawodu doradcy – brak uporządkowania swojego życia osobistego jak i zawodowego (brak superwizji)

5 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej „Dzień osiołka” Zadanie - Jak nie pomagać?

6 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Dwa pojęcia związane z wadliwą pomocą: 1.„Fantazja ratownika” - odczuwanie wielkiej potrzeby przeorganizowania życia tych ludzi, którzy proszą o pomoc oraz doprowadzenia ich do szczęśliwego końca, który został nakreślony przez samego prowadzącego poradnictwo 2.„Ludzie dobrze czyniący” - to ludzie, którzy robiąc coś dla innych, w rzeczywistości zaspakajają swoje własne potrzeby

7 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Wadliwa pomoc (poradnictwo przemocowe…) nie uwzględnia potrzeb drugiego człowieka; stawia osobę doradcy w centrum sytuacji pomocowej i realizuje jej potrzeby; w swojej ofercie zawiera techniki dyrektywne (nadinterpretacja sytuacji, wymuszanie reakcji, „gdybanie”, ocenianie i inne); często przybiera formę nieprofesjonalnego pomagania (m.in. ma miejsce wśród bliskich sobie osób), ma charakter wymuszający, a nawet siłowy (osoba radząca się jest przymuszana do postępowania wg wskazań wspomaganego)

8 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Pomaganie wg R.Kwaśnicy: to sytuacja, w której jeden człowiek stwarza drugiemu człowiekowi korzystne dla niego możliwości;

9 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej POMAGANIE wg Roberta Kwaśnicy przez oferowanieprzez sterowanie

10 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Pomaganie przez sterowanie decyzja w sprawie pomagania należy do doradcy celem jest ochrona ludzi przed popełnianiem błędów upoważnia doradcę do ingerowania w świat drugiego człowieka (Wiem lepiej; wiem więcej) to doradca przesądza o tym, co jest cenne dla klienta, a co nie. (w prezentowanej bajce przyjaciele stosowali jedynie te formę pomagania)

11 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Pomaganie przez oferowanie decyzja w sprawie pomagania należy do osoby radzącej się celem jest dostrzeżenie własnych błędów i nabycie umiejętności wychodzenia poza nie (człowiek ma prawo do błędu) doradca nie ma monopolu na wiedzę, ani na sposób pomagania przekazywana rada jest jedynie punktem wyjścia (to klient decyduje na ile z niej skorzysta).

12 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Zasady pomagania przez oferowanie 1)Prawo do ingerowania w świat drugiego człowieka może nam przyznać tylko on sam. 2)Jeśli nie upoważni nas do ingerowania we własne sprawy, pozostaje nam jedynie postawa nieingerująca. Jaka jest trudność?

13 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Zagadnienie wadliwej pomocy czyli jak nie pomagać… Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google