Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Uwarunkowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Uwarunkowania."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Uwarunkowania rozwojowe aktywności społecznej i zawodowej dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych Szprotawa 2012

2 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Aktywność vs pasywność Aktywność: ukierunkowanie na nowość, działanie, umiejętności, twórczość, rozwój, efektywność czy potencjał Pasywność: bierność, apatia, brak odwagi i brak konsekwencji, stagnacja, pesymizm czy nawet wyuczona bezradność

3 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Zakres pojęć Aktywność społeczna: więzi międzyludzkie (rozwój: przywiązanie, więź braterska, rodzinna, koleżeńska, małżeńska, rodzicielska itd.) Aktywność zawodowa: przedsiębiorczość (rozwój: w zabawie, w nauce, w pracy)

4 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Aktywność – zakres problemowy Skąd się bierze taka kompetencja osobowości jaką jest aktywność, działanie? Czy istnieje w człowieku coś, co można nazwać potrzebą aktywności? Na co potrzeba aktywności jest ukierunkowana? Jak powstaje aktywność (działanie)? W oparciu o jakie cechy się rozwija? Które momenty w rozwoju człowieka można uznać za kluczowe dla formowania się aktywności społecznej czy zawodowej?

5 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Główne determinanty rozwoju aktywności społecznej i zawodowej biologiczne: np. dynamika rozwoju układu nerwowego (konsekwencje zmian w CUN) środowiskowe: uniwersalne: zmiany w relacjach rodzinnych, wzorach więzi międzyludzkich, uprzemysłowieniu indywidualne: zdarzenia nietypowe i traumatyczne (zaburzenia więzi)

6 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

7 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Determinanty biologiczne -> Biologiczny wymiar życia człowieka podlega bardzo powolnym zmianom adaptacyjnym, które określa się mianem ewolucji. -> Nie postępuje ona tak szybko jak rozwój społeczno- kulturowy i sprzężone z nimi zmiany technologiczne.

8 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Determinanty biologiczne -> mózg dziecka nie zmienił się od kilkudziesięciu tysięcy lat -> człowiek biologicznie nie jest przystosowany do współczesnych warunków lecz tych, które istniały w epoce plejstoceńskiej

9 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Uwarunkowania ewolucyjne Rozwój dziecka wymaga uwzględnienia tychże specyficznych uwarunkowań, jakimi była: -> duża bliskość rodziców i innych ludzi (w tym starszych dzieci) -> duża i szybko osiągana względna samodzielność dzieci

10 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Aktywność jako efekty ewolucji Dwa systemy aktywności genetycznie uwarunkowanej ( odruchy ): -> zachowania przywiązaniowe – ukierunkowane na budowanie bliskich więzi (stabilizacja, bezpieczeństwo, bliskość, zaufanie) -> zachowania eksploracyjne – ukierunkowane na poznawanie świata (zmiana, nowość, poznawanie, ekscytacja, przekraczanie granic, adaptacja do zmieniających się warunków)

11 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej BEZPIECZEŃSTWOWYZWANIE BLISKOŚĆEKSPLORACJA

12 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej www.dzikiedzieci.pl

13 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

14 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej BEZPIECZEŃSTWO EMOCJONALNEWYMAGANIA STABILNOŚĆ, WSPARCIEWYZWANIE

15 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

16 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

17 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej BEZPIECZEŃSTWOWYZWANIE

18 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej -> Dziecko ma poczucie, że jest dobrze przywiązane: co oznacza, że gdy zaistnieje taka potrzeba będzie miało możliwość powrotu, przywrócenia poczucia bezpieczeństwa lub/i zregenerowania swoich sił wyczerpanych w trakcie wysiłku podjętego w trakcie eksploracji. -> Lina jest elastyczna: dziecko ma możliwość doświadczenia, z jednej strony, subiektywne poczucie wolności i samodzielności w zdobywaniu kolejnego osiągnięcia, w wyborze obiektu zainteresowania, z drugiej natomiast, względnego kontrolowania dystansu między tym co już wie, co może, a tym czego pragnie. -> Kluczem maksymalizowania satysfakcji w eksploracji jest więc zbliżenie do kulminacyjnego napięcia wynikającego z osiągnięcia styku granic poznania z granicą bezpiecznego ryzyka.

19 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

20 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

21 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej BEZPIECZEŃSTWOWYZWANIE

22 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

23 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

24 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

25 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Dalekie i satysfakcjonujące skoki (aktywność społeczno-zawodowa) zależne są od tego jak jesteśmy przywiązani

26 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Główne modele - Usuwanie przeszkód: nadopiekuńczość (curling parenthood, empty prizes) – zrobię za ciebie bo nie potrafisz, bo zniszczysz, bo trudniejsza jest nauka dziecka aniżeli zrobienie za nie - niedostrzeganie trudności: under-parenting, zaniedbanie - usuwanie przeszkody: podejście farmakologiczne

27 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Między pomocą a ochroną - pomoc do samopomocy Parafrazując zasadę pomocniczości należy powiedzieć, że: - co dziecko z własnej inicjatywy i własnymi siłami może zdziałać, tego jemu nie wolno wydzierać, niesprawiedliwością, szkodą i zakłóceniem jest zabieranie mu tych zadań, które może spełnić. - każde działanie wychowawcze ma ze swej natury charakter pomocniczy; powinno pomagać dzieciom, a nie niszczyć ich lub wchłaniać

28 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Ekologiczny model rozwoju człowieka – Bronfenbrenner, 1979

29 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

30 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

31 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

32 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

33 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

34 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

35 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

36 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

37 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Uwarunkowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google