Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ETYKA SĘDZIEGO PIŁKI SIATKOWEJ. C ZYM JEST ETYKA ? ETYKA ogół zasad i norm postępowania przyjętych w danej epoce i w danym środowisku Słownik Języka Polskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ETYKA SĘDZIEGO PIŁKI SIATKOWEJ. C ZYM JEST ETYKA ? ETYKA ogół zasad i norm postępowania przyjętych w danej epoce i w danym środowisku Słownik Języka Polskiego."— Zapis prezentacji:

1 ETYKA SĘDZIEGO PIŁKI SIATKOWEJ

2 C ZYM JEST ETYKA ? ETYKA ogół zasad i norm postępowania przyjętych w danej epoce i w danym środowisku Słownik Języka Polskiego PWN ETYKA ZAWODOWA zespół norm wyznaczających określone obowiązki moralne związane z wykonywanym zawodem i społecznymi stosunkami zawodowymi (np. etyka lekarska, prawnicza) Encyklopedia PWN

3 To ujęte w postać dokumentu lub dokumentów zasady moralne danego zawodu – w naszym przypadku środowiska sędziowskiego. - Kodeks etyki pracownika naukowego - Kodeks etyki adwokackiej - Kodeks etyki lekarskiej…. Czy istniej coś takiego jak Kodeks etyki sędziów sportowych? C ZYM JEST KODEKS ETYCZNY ?

4 Reguły i obyczaje wyłożone w tym Kodeksie mają pomagać sędziom w ustaleniu właściwych sposobów zachowania tak, aby być godnymi zaufania dla swoich kolegów, zawodników, władz sportowych, dla mediów i opinii publicznej. K ODEKS ETYKI SĘDZIÓW SPORTU ŻUŻLOWEGO

5 Sędzia powinien unikać zachowań, które mogłyby przynieść ujmę godności sędziego lub osłabić zaufanie do jego bezstronności, nawet jeśli nie zostały uwzględnione w Kodeksie. K ODEKS ETYKI SĘDZIÓW SPORTU ŻUŻLOWEGO

6 Sędzia nie podejmuje się sędziowania, jeżeli którakolwiek z osób startujących w zawodach jest członkiem jego bliższej lub dalszej rodziny, bądź pozostaje z nim w związku de facto, lub w sytuacji, kiedy jest on w osobistej relacji z którymkolwiek zawodnikiem startującym w zawodach. K ODEKS ETYKI SĘDZIÓW SPORTU ŻUŻLOWEGO

7 Sędzia nie podejmuje się sędziowania, jeżeli wie lub jest przekonany, że jego fizyczna lub psychiczna kondycja nie pozwala mu wykonywać swojej funkcji odpowiednio i bez żadnych ograniczeń. K ODEKS ETYKI SĘDZIÓW SPORTU ŻUŻLOWEGO

8 Po przybyciu na miejsce zawodów i po zakończeniu zawodów, sędzia nie bierze udziału w wydarzeniach towarzyskich, które nie stanowią części otwartych i ogólnie akceptowanych praktyk. Funkcja sędziego obliguje do punktualności, uprzejmości i schludności. Za naruszenie zasad objętych Kodeksem sędzia odpowiada dyscyplinarnie. K ODEKS ETYKI SĘDZIÓW SPORTU ŻUŻLOWEGO

9 Sędziemu nie wolno publicznie kwestionować werdyktów i uczciwości swoich kolegów sędziów. Relacje pomiędzy sędziami oparte są na współpracy, równoprawności, koleżeństwie, wzajemnym szacunku oraz pomocy i dzieleniu się doświadczeniami i wiedzą. K ODEKS ETYKI SĘDZIEGO PIŁKI NOŻNEJ

10 Sędzia musi na bieżąco uaktualniać swoją wiedzę i umiejętności dotyczące przepisów regulujących zasady gry oraz ich interpretacji i stosowania na boisku. K ODEKS ETYKI SĘDZIEGO PIŁKI NOŻNEJ

11 Sędzia jest zobowiązany do unikania świadomej krytyki decyzji podejmowanych w czasie meczów przez pozostałych sędziów, w szczególności krytyki na forum publicznym. Sędzia jest zobowiązany do ochrony reputacji zawodu sędziego piłkarskiego oraz PZPN poprzez postępowanie zgodnie z zasadami kodeksu i ogólnie przyjętymi normami etycznymi. K ODEKS ETYKI SĘDZIEGO PIŁKI NOŻNEJ

12 Nie sędziuję meczów z udziałem członków swojej rodziny lub innych osób, jeśli może to budzić wątpliwość co do mojej bezstronności Nie dokonuję takich zamian w obsadach, że w ich wyniku sędziuję jednemu zespołowi więcej meczów, niż wynika to z otrzymanych obsad K ODEKS ETYKI MAŁOPOLSKICH SĘDZIÓW

13 Nie sędziuję meczu, gdy moja forma psychofizyczna nie jest dobra, na przykład gdy jestem chory Wszelkie pytania, wątpliwości czy pretensje zgłaszam wyłącznie Wydziałowi Sędziowskiemu, na zamkniętym sędziowskim forum internetowym, na spotkaniach sędziowskich – nigdy w gronie osób postronnych Gdy w meczu jestem zawodnikiem lub trenerem, daję dobry przykład gry fair play i sportowego zachowania K ODEKS ETYKI MAŁOPOLSKICH SĘDZIÓW

14 Rozdział III, §10 Regulaminy MWZSP Sędzia MWZPS jest zobowiązany do: 1) Godnego reprezentowania MWZPS i PZPS; […] 3) Stałego podnoszenia swoich umiejętności sędziowskich; […] 6) Kulturalnego zachowania, odpowiedniej dyscypliny, punktualności, estetycznego wyglądu podczas trwania delegacji sędziowskich; […] 7) Koleżeńskiej postawy wobec innych sędziów; […] 16) Informowania Wydziału Sędziowskiego MWZPS o powiązaniach z tytułu pracy, działalności społecznej lub gry w barwach klubu uczestniczącego w rozgrywkach MWZPS i PZPS; C ZY M AZOWSZE MA PODOBNY KODEKS ?

15 - Czy spóźniam się na mecze? - Jak odnoszę się do innych sędziów? - Czy dyskutuję o sprawach dotyczących sędziów w szerokim gronie, niekoniecznie wśród osób, których sprawa dotyczy? - Czy oceniam, komentuję decyzje kolegów sędziów podczas meczu? - Czy zdarza mi się sędziować w nienajlepszej formie psychofizycznej – podczas choroby, po nieprzespanej nocy? - Czy publiczne demonstrowanie przed meczem znajomość z zawodnikami/trenerami nie wpływa negatywnie na mój wizerunek bezstronnego sędziego? C ZY ZACHOWUJĘ SIĘ ETYCZNIE ?

16 Jaki jestem sędzią? Czy potrzebny jest nam kodeks etyczny? J A, SĘDZIA PIŁKI SIATKOWEJ

17 Dziękujemy za uwagę E TYKA SĘDZIEGO PIŁKI SIATKOWEJ


Pobierz ppt "ETYKA SĘDZIEGO PIŁKI SIATKOWEJ. C ZYM JEST ETYKA ? ETYKA ogół zasad i norm postępowania przyjętych w danej epoce i w danym środowisku Słownik Języka Polskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google