Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe oblicze doradztwa – poradnictwo zawodowe dla pracodawców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe oblicze doradztwa – poradnictwo zawodowe dla pracodawców"— Zapis prezentacji:

1 Nowe oblicze doradztwa – poradnictwo zawodowe dla pracodawców

2 PORADNICTWO ZAWODOWE Usługa poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej skierowana jest głównie do osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i polega przede wszystkim na pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia poprzez udzielanie porad indywidualnych i grupowych. Ponadto obejmuje także pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są realizowane zgodnie z zasadami: dostępności usług poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców; dobrowolności; równości; swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia; bezpłatności; poufności i ochrony danych .

3 W warunkach gospodarki rynkowej oraz coraz większej konkurencyjności i dynamiki zmian zachodzących na rynku pracy poradnictwo zawodowe odgrywa coraz większą rolę. Doradca zawodowy staje się moderatorem kariery zawodowej i edukacji całożyciowej.

4 Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują:
Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania, Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją, Chcą mieć ułatwiony dostęp do potencjalnych pracowników

5 Niejednokrotnie na zamieszczone oferty odpowiadają osoby, które nie spełniają wymagań stawianych kandydatowi na dane stanowisko, a co za tym idzie proces rekrutacji staje się czasochłonny, drogi i nieskuteczny. Wobec tego wzmacnia się pozycja doradcy zawodowego w procesie rekrutacyjnym Państwa firmy

6 Korzyści płynące z dobrze przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej:
Korzyści dla pracodawcy: zmniejszenie kosztów adaptacji zmniejszenie ryzyka błędów zwiększenie spójności organizacji Korzyści dla kandydatów: trafne rozpoznanie możliwości zmniejszenie stresu lepsze dopasowanie do stanowiska

7 Proponowane formy i zakres usług doradcy zawodowego

8 Doradztwo w doborze kandydatów na zgłoszone w ofercie stanowisko pracy obejmuje:
Rekrutację czyli proces zainteresowania ofertą pracy jak największej grupy kandydatów, spośród których będzie można wybrać potrzebnych wykwalifikowanych pracowników. Selekcję kandydatów czyli dokonanie oceny pozyskanych w trakcie rekrutacji kandydatów do pracy i wyborze kandydata na wakujące stanowisko, który najlepiej spełnia oczekiwania pracodawcy, wynikające z opisu stanowiska pracy oraz profilu kwalifikacyjnego pracownika.

9 Doradztwo w określeniu wymagań dotyczących stanowiska pracy zgłoszonego w ofercie pracy
Doradztwo w tym zakresie polega na zebraniu i przeprowadzeniu analizy stanowiska pracy poprzez wyodrębnienie elementów składowych pracy czyli: czynności wykonywanych na stanowisku pracy warunków pracy kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania określonej pracy

10 Informacje zbierane podczas analizy stanowiska pracy:
Nazwa stanowiska i działu firmy, w którym ono funkcjonuje Cel ogólny istnienia tego stanowiska Podległość służbowa i zastępstwa Zakres obowiązków Częstość wykonywania obowiązków i ich trudność Odpowiedzialność Warunki pracy Kryteria oceny efektywności

11 Efektem analizy stanowiska pracy jest sporządzenie opisu stanowiska pracy i profilu wymagań kwalifikacyjnych. Zastosowanie opisu stanowiska pracy: wspomaga zarządzanie kadrami dostarcza informacji niezbędnych do opracowania profilu kandydata (lista cech, jakimi powinien się charakteryzować idealny kandydat) ułatwia projektowanie ścieżki kariery zawodowej pracownika wspomaga proces adaptacji zawodowej pracownika

12 Dobry opis stanowiska pracy powinien być:
Obiektywny Adekwatny Realistyczny Krótki

13 Etapy doboru kandydatów na stanowisko pracy zgłoszone w krajowej ofercie pracy spośród osób zarejestrowanych Przyjęcie wniosku od pracodawcy o potrzebie udzielenia pomocy w doborze kandydatów. Ustalenie terminu spotkania. Udzielnie informacji o sposobie i formie pomocy oraz doprecyzowanie potrzeb pracodawcy. Przyjęcie listy kandydatów wytypowanych przez pośrednika pracy spośród osób zarejestrowanych. Wstępna analiza predyspozycji psychofizycznych, doświadczenia zawodowego, kwalifikacji oraz umiejętności. Przygotowanie skierowania na specjalistyczne badania lekarskie lub psychologiczne, jeżeli istnieje taka potrzeba. Analiza informacji o kandydacie, z uwzględnieniem wyników specjalistycznych badań lekarskich lub psychologicznych.

14 Pomoc pracodawcy krajowemu w rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracownikom
Kiedy tradycyjne metody poszukiwań pracowników, jak na przykład zamieszczenie ogłoszenia rekrutacyjnego okazują się niewystarczająco skuteczne, proponujemy Państwu wsparcie procesu rekrutacji poprzez skorzystanie z naszych zasobów, kandydatów i wybór usługi wyszukiwania pracowników spośród nasze bazy danych. W ten sposób szybko mogą Państwo otrzymać kandydatów, wpisujących się w profil poszukiwanego przez Państwa pracownika. Dodatkowo pomagamy

15 Pomoc pracodawcy w indywidualnym rozwoju zawodowym przyszłego pracownika
ustalenie możliwych ścieżek kształcenia i szkolenia zalecenia dotyczące możliwości rozwoju zawodowego pracodawcy lub wskazanym przez niego pracownikom

16 W oparciu o naszą wiedzę, doświadczenie oraz narzędzia stosowane w procesie rekrutacji pragniemy zapewnić naszym Klientom wysoki poziom oferowanych przez nas usług oraz szybki czas ich realizacji. Dlatego chętnie razem z naszymi Klientami dokonujemy analizy potrzeb personalnych w firmie Klienta. W oparciu o zdobyte informacje oraz wspólnie wypracowany cel, jakim jest pozyskanie i rekrutacja najlepszych pracowników, w sposób szybki i kompetentny realizujemy projekt rekrutacyjny.

17 Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie Plac Wolności 6 tel wew. 131

18 Dziękuję Państwu za uwagę Kornelia Faruga Doradca zawodowy


Pobierz ppt "Nowe oblicze doradztwa – poradnictwo zawodowe dla pracodawców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google