Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA"— Zapis prezentacji:

1 EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Trzeci kamień milowy EAP według Ogusa: Holmes i efektywne zerwanie (efficient breach)

2 EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA „Efektywność jest jednym z kluczowych pojęć ekonomii. W ogólnym znaczeniu gospodarka jest efektywna, jeżeli dostarcza swoim konsumentom najbardziej pożądanych zestawów dóbr i usług przy danych zasobach i technologii.” (P. Samuelson, W. Nordhaus)

3 EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA PRAWNICZA (FORMALNA) A EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ PRAWA Prawo (instytucja prawna) jest efektywne wtedy, gdy realizuje cel, jaki założył ustawodawca, tworząc to prawo (instytucję prawną). Rozumienie ekonomiczne efektywności prawa ma charakter materialny, gdyż wskazuje cel prawa, którym jest lub powinna być efektywność ekonomiczna.

4 EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Z realizacją różnorodnych celów przez prawo wiąże się POLITYKA PRAWA. Jako rodzaj działalności polityka prawa oznacza używanie prawa do osiągania zamierzonych celów. W tym ujęciu chodzi nie tylko o generalne i abstrakcyjne normy prawne, ale również i o decyzje, które przecież — jak pisze J. Wróblewski — funkcjonują jako „prawo” dla określonych sytuacji faktycznych wobec osób, do których się odnoszą.

5 EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Polityka prawa rozpada się na trzy działy: 1) polityka tworzenia prawa: chodzi tu o tworzenie norm prawnych, które mają służyć do realizacji założonych celów; 2) polityka stosowania prawa, czyli wydawanie np. wyroków, by realizowały one założone cele (ma znaczenie w sytuacjach, gdy normy prawne nie wyznaczają jedynej zgodnej z nimi decyzji, lecz zostawiają organowi luz decyzyjny); 3) polityka korzystania z przyznanych uprawnień i kompetencji (np. polityka wykonywania orzeczonej kary).

6 EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Stelmach, Brożek i Załuski wskazują, że postulatowi, iż „prawo powinno być efektywne ekonomicznie” można nadać cztery sensy: efektywności w sensie Pareto efektywności w sensie Kaldora-Hicksa efektywności w ujęciu ekonomii marginalnej maksymalizacji dobrobytu społecznego

7 EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Tzw. Pareto–efektywność, sprowadza się do uznania wariantu A za lepszy od wariantu B, jeżeli w ramach A sytuacja przynajmniej jednego zainteresowanego będzie korzystniejsza od jego sytuacji w wariancie B, a sytuacja pozostałych zainteresowanych w wariancie A nie pogorszy się w stosunku do ich sytuacji w wariancie B. Wariantem optymalnym (tzw. Pareto–optimum) jest natomiast taki wariant, dla którego nie możemy już znaleźć lepszego wariantu w rozumieniu Pareto–efektywność.

8 EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Stelmach, Brożek i Załuski uważają, że efektywność w sensie Pareto ma dwie zalety: -nie wymaga dokonywania międzyosobowych porównań użyteczności; -prowadzi do rozwiązań, które są jednomyślnie akceptowalne, gdyż nie prowadzą do pogorszenia położenia żadnej osoby.

9 EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Zmiana danej sytuacji stanowi ulepszenie (jest efektywna) w sensie Kaldora-Hicksa, jeśli korzyści zyskujących w wyniku wprowadzenia tej zmiany są wyższe niż straty poszkodowanych tą zmiana, a więc zyskujący mogliby potencjalnie zrekompensować straty osób poszkodowanych.

10 EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Dwa fakty związane z kryterium Kaldora-Hicksa: -kryterium to jest teoretyczną podstawą tzw. cost benefit analysis, tj. takiej analizy różnych opcji przy której dokonujemy bilansu zysków i strat, jakie generuje każda opcja, i wybieramy tę, dla której bilans ten jest najkorzystniejszy; -miarą strat i zysków jest tu najczęściej miara pieniężna, a nie użytecznościowa.

11 EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Prawo powinno realizować jakiś cel tylko do takiego poziomu, przy którym następuje zrównanie marginalnych kosztów społecznych realizacji tego celu (tj. kosztów społecznych zwiększenia poziomu realizacji tego celu o dowolnie małą jednostkę) i marginalnych korzyści społecznych realizacji tego celu (tj. korzyści społecznych ze zwiększenia poziomu realizacji tego celu o dowolnie małą jednostkę).

12 EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Krzywa marginalnych kosztów społecznych Krzywa marginalnych korzyści społecznych RP 100%

13 EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Ze stosowania kryteriów efektywności w ujęciu analizy marginalnej wynika, że pożądane cele bardzo rzadko można osiągać w całości. Interpretując wykres na poprzednim slajdzie, można mówić o istnieniu ekonomicznie efektywnego poziomu przestępczości, niezależnie od tego jak dziwnie by to nie brzmiało.

14 EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Maksymalizacja bogactwa społecznego Propozycja R. A. Posnera: Jeśli dobrobyt społeczny mierzy się za pomocą miary pieniężnej, tj. jakaś opcja ma dla X taką wartość, ile byłby on gotów zapłacić za jej realizację, wtedy nakaz maksymalizacji przyjmuje postać nakazu maksymalizacji naszych „chęci zapłaty”, a więc nakaz takiej alokacji dóbr i uprawnień, aby trafiły one do osób, które chcą i mogą za nie zapłacić najwięcej.

15 EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Relacje między efektywnością Kaldora-Hicksa i efektywnością w sensie Pareto: Zmiana sytuacji efektywna w sensie Kaldora-Hicksa byłaby byłaby efektywna w sensie Pareto, gdyby na zyskujących nałożono obowiązek zapłacenia odszkodowania. Ulepszenie w sensie Pareto jest równocześnie ulepszeniem w sensie Kaldora-Hicksa, ale nie odwrotnie.

16 EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Relacje między efektywnością w ujęciu marginalnym i efektywnością Kaldora-Hicksa: Efektyeność w ujęciu marginalnym uważana może być za odmienne sformułowanie kryterium Kaldora-Hicksa, dokonane w języku ekonomii marginalnej. Zakłada bowiem, że korzyści ze zwiększenia poziomu realizacji celu o dowolnie małą jednostkę przewyższają koszty zwiększenia poziomu realizacji tego celu o dowolnie małą jednostkę.

17 EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Amerykański sędzia, Oliver Wendel Holmes zauważył, że obowiązek dotrzymania umowy w common law oznacza przewidywanie, że musisz zapłacić odszkodowanie, jeśli jej nie dotrzymasz – i nic więcej.

18 EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Idea, że bezprawne zachowanie powinno być tolerowane pod warunkiem, ze naruszający prawo zapłaci odpowiednią rekompensatę prowadzi do oryginalnego (dla prawników) i trudnego do powszechnego zaakceptowania poglądu, że prawo działa przede wszystkim jako system ukrytego ustalania cen przez sumowanie kosztów podjęcia odpowiednich działań.

19 EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Jeśli mój koszt opublikowania zniesławienia wynosi (powiedzmy) 50 000 zł a odszkodowanie, które będę musiał zapłacić, wyniesie 200 000 zł, wtedy prawo, zakładając doskonałe jego egzekwowanie, podnosi koszt działania do 250 000 zł, i to czy opublikuję zniesławienie będzie zależeć od tego, czy popyt na tę publikację będzie wystarczający, żeby wygenerować dla mnie zysk.


Pobierz ppt "EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google